Yorick

Yorick

Top
12,581 trận ( 2 ngày gần nhất )
Yorick - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
2. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
3. Dịch Chuyển Thiêu Đốt Dịch Chuyển - Thiêu Đốt
4. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
5. Tốc Hành Dịch Chuyển Tốc Hành - Dịch Chuyển
6. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
7. Tốc Biến Tốc Hành Tốc Biến - Tốc Hành
8. Kiệt Sức Dịch Chuyển Kiệt Sức - Dịch Chuyển
9. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
10. Tốc Hành Thiêu Đốt Tốc Hành - Thiêu Đốt
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: