Poppy

Poppy

Top, Đi rừng
24,586 trận ( 2 ngày gần nhất )
Poppy - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
2. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
3. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
4. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
5. Dịch Chuyển Thiêu Đốt Dịch Chuyển - Thiêu Đốt
6. Trừng Phạt Thiêu Đốt Trừng Phạt - Thiêu Đốt
7. Tốc Hành Trừng Phạt Tốc Hành - Trừng Phạt
8. Tốc Hành Thiêu Đốt Tốc Hành - Thiêu Đốt
9. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
10. Tốc Biến Tốc Hành Tốc Biến - Tốc Hành
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: