Irelia

Irelia

Top, Mid
65,275 trận ( 2 ngày gần nhất )
Irelia - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
2. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
3. Dịch Chuyển Thiêu Đốt Dịch Chuyển - Thiêu Đốt
4. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
5. Thanh Tẩy Tốc Biến Thanh Tẩy - Tốc Biến
6. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
7. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
8. Tốc Biến Lá Chắn Tốc Biến - Lá Chắn
9. Thiêu Đốt Lá Chắn Thiêu Đốt - Lá Chắn
10. Kiệt Sức Dịch Chuyển Kiệt Sức - Dịch Chuyển
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: