Kled

Kled

Top
7,670 trận ( 2 ngày gần nhất )
Kled - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
2. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
3. Dịch Chuyển Thiêu Đốt Dịch Chuyển - Thiêu Đốt
4. Thiêu Đốt Lá Chắn Thiêu Đốt - Lá Chắn
5. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
6. Tốc Biến Lá Chắn Tốc Biến - Lá Chắn
7. Kiệt Sức Thiêu Đốt Kiệt Sức - Thiêu Đốt
8. Tốc Hành Thiêu Đốt Tốc Hành - Thiêu Đốt
9. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
10. Kiệt Sức Dịch Chuyển Kiệt Sức - Dịch Chuyển
0 bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: