Kled

Kled

Top
15,882 trận ( 2 ngày gần nhất )
Kled - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
2. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
3. Dịch Chuyển Thiêu Đốt Dịch Chuyển - Thiêu Đốt
4. Thiêu Đốt Lá Chắn Thiêu Đốt - Lá Chắn
5. Dịch Chuyển Lá Chắn Dịch Chuyển - Lá Chắn
6. Tốc Biến Lá Chắn Tốc Biến - Lá Chắn
7. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
8. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
9. Kiệt Sức Thiêu Đốt Kiệt Sức - Thiêu Đốt
10. Kiệt Sức Dịch Chuyển Kiệt Sức - Dịch Chuyển
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: