Rakan

Rakan

Hỗ trợ
13,765 trận ( 2 ngày gần nhất )
Rakan - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
2. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
3. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
4. Kiệt Sức Thiêu Đốt Kiệt Sức - Thiêu Đốt
5. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
6. Tốc Biến Tốc Hành Tốc Biến - Tốc Hành
7. Tốc Hành Thiêu Đốt Tốc Hành - Thiêu Đốt
8. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
9. Tốc Hành Dịch Chuyển Tốc Hành - Dịch Chuyển
10. Kiệt Sức Hồi Máu Kiệt Sức - Hồi Máu
0 bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: