Shen

Shen

Top
28,192 trận ( 2 ngày gần nhất )
Shen - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
2. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
3. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
4. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
5. Dịch Chuyển Thiêu Đốt Dịch Chuyển - Thiêu Đốt
6. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
7. Kiệt Sức Thiêu Đốt Kiệt Sức - Thiêu Đốt
8. Tốc Biến Lá Chắn Tốc Biến - Lá Chắn
9. Kiệt Sức Dịch Chuyển Kiệt Sức - Dịch Chuyển
10. Trừng Phạt Dịch Chuyển Trừng Phạt - Dịch Chuyển
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: