Urgot

Urgot

Top
16,111 trận ( 2 ngày gần nhất )
Urgot - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
2. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
3. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
4. Tốc Biến Tốc Hành Tốc Biến - Tốc Hành
5. Dịch Chuyển Thiêu Đốt Dịch Chuyển - Thiêu Đốt
6. Tốc Hành Dịch Chuyển Tốc Hành - Dịch Chuyển
7. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
8. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
9. Tốc Hành Thiêu Đốt Tốc Hành - Thiêu Đốt
10. Tốc Biến Lá Chắn Tốc Biến - Lá Chắn
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: