Corki

Corki

Mid
9,682 trận ( 2 ngày gần nhất )
Corki - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
2. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
3. Tốc Biến Lá Chắn Tốc Biến - Lá Chắn
4. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
5. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
6. Thanh Tẩy Tốc Biến Thanh Tẩy - Tốc Biến
7. Kiệt Sức Lá Chắn Kiệt Sức - Lá Chắn
8. Dịch Chuyển Thiêu Đốt Dịch Chuyển - Thiêu Đốt
9. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
10. Thanh Tẩy Kiệt Sức Thanh Tẩy - Kiệt Sức
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: