Udyr

Udyr

Đi rừng
7,915 trận ( 2 ngày gần nhất )
Udyr - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
2. Tốc Hành Trừng Phạt Tốc Hành - Trừng Phạt
3. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
4. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
5. Tốc Hành Dịch Chuyển Tốc Hành - Dịch Chuyển
6. Tốc Biến Tốc Hành Tốc Biến - Tốc Hành
7. Trừng Phạt Thiêu Đốt Trừng Phạt - Thiêu Đốt
8. Tốc Hành Thiêu Đốt Tốc Hành - Thiêu Đốt
9. Dịch Chuyển Thiêu Đốt Dịch Chuyển - Thiêu Đốt
10. Kiệt Sức Trừng Phạt Kiệt Sức - Trừng Phạt
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: