Nasus

Nasus

Top
25,805 trận ( 2 ngày gần nhất )
Nasus - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
2. Tốc Hành Dịch Chuyển Tốc Hành - Dịch Chuyển
3. Tốc Biến Tốc Hành Tốc Biến - Tốc Hành
4. Tốc Hành Trừng Phạt Tốc Hành - Trừng Phạt
5. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
6. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
7. Tốc Hành Hồi Máu Tốc Hành - Hồi Máu
8. Tốc Hành Thiêu Đốt Tốc Hành - Thiêu Đốt
9. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
10. Kiệt Sức Tốc Hành Kiệt Sức - Tốc Hành
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: