Vladimir

Vladimir

Mid, Top
21,630 trận ( 2 ngày gần nhất )
Vladimir - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
2. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
3. Tốc Hành Thiêu Đốt Tốc Hành - Thiêu Đốt
4. Tốc Biến Tốc Hành Tốc Biến - Tốc Hành
5. Tốc Hành Dịch Chuyển Tốc Hành - Dịch Chuyển
6. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
7. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
8. Thanh Tẩy Tốc Biến Thanh Tẩy - Tốc Biến
9. Dịch Chuyển Thiêu Đốt Dịch Chuyển - Thiêu Đốt
10. Tốc Biến Lá Chắn Tốc Biến - Lá Chắn
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: