Aurelion Sol

Aurelion Sol

Mid
3,894 trận ( 2 ngày gần nhất )
Aurelion Sol - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
2. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
3. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
4. Tốc Biến Lá Chắn Tốc Biến - Lá Chắn
5. Thanh Tẩy Tốc Biến Thanh Tẩy - Tốc Biến
6. Tốc Biến Tốc Hành Tốc Biến - Tốc Hành
7. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
8. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
9. Dịch Chuyển Thiêu Đốt Dịch Chuyển - Thiêu Đốt
10. Tốc Hành Dịch Chuyển Tốc Hành - Dịch Chuyển
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: