Ornn

Ornn

Top
13,718 trận ( 2 ngày gần nhất )
Ornn - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
2. Kiệt Sức Dịch Chuyển Kiệt Sức - Dịch Chuyển
3. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
4. Dịch Chuyển Thiêu Đốt Dịch Chuyển - Thiêu Đốt
5. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
6. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
7. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
8. Kiệt Sức Thiêu Đốt Kiệt Sức - Thiêu Đốt
9. Tốc Biến Tốc Hành Tốc Biến - Tốc Hành
10. Tốc Hành Trừng Phạt Tốc Hành - Trừng Phạt
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: