Dr. Mundo

Dr. Mundo

Top
10,877 trận ( 2 ngày gần nhất )
Dr. Mundo - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
2. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
3. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
4. Tốc Hành Dịch Chuyển Tốc Hành - Dịch Chuyển
5. Tốc Hành Trừng Phạt Tốc Hành - Trừng Phạt
6. Dịch Chuyển Thiêu Đốt Dịch Chuyển - Thiêu Đốt
7. Tốc Biến Tốc Hành Tốc Biến - Tốc Hành
8. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
9. Tốc Hành Thiêu Đốt Tốc Hành - Thiêu Đốt
10. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: