Karma

Karma

Hỗ trợ
36,855 trận ( 2 ngày gần nhất )
Karma - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
2. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
3. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
4. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
5. Tốc Biến Lá Chắn Tốc Biến - Lá Chắn
6. Tốc Biến Tốc Hành Tốc Biến - Tốc Hành
7. Thanh Tẩy Tốc Biến Thanh Tẩy - Tốc Biến
8. Tốc Hành Dịch Chuyển Tốc Hành - Dịch Chuyển
9. Kiệt Sức Thiêu Đốt Kiệt Sức - Thiêu Đốt
10. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
0 bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: