Akali

Akali

Mid, Top
26,939 trận ( 2 ngày gần nhất )
Akali - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
2. Dịch Chuyển Thiêu Đốt Dịch Chuyển - Thiêu Đốt
3. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
4. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
5. Kiệt Sức Thiêu Đốt Kiệt Sức - Thiêu Đốt
6. Thanh Tẩy Tốc Biến Thanh Tẩy - Tốc Biến
7. Kiệt Sức Dịch Chuyển Kiệt Sức - Dịch Chuyển
8. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
9. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
10. Thiêu Đốt Lá Chắn Thiêu Đốt - Lá Chắn
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: