Akali

Akali

Mid, Top
51,573 trận ( 2 ngày gần nhất )
Akali - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
62.8%
62.8%
62.8%
44.2%
44.2%
44.2%
2. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
34.9%
34.9%
34.9%
44.5%
44.5%
44.5%
3. Dịch Chuyển Thiêu Đốt Dịch Chuyển - Thiêu Đốt
1.4%
1.4%
1.4%
48.7%
48.7%
48.7%
4. Thanh Tẩy Tốc Biến Thanh Tẩy - Tốc Biến
0.6%
0.6%
0.6%
47.4%
47.4%
47.4%
5. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
0.1%
0.1%
0.1%
37.7%
37.7%
37.7%
6. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
0.1%
0.1%
0.1%
29.3%
29.3%
29.3%
7. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
0.1%
0.1%
0.1%
37.0%
37.0%
37.0%
8. Tốc Biến Lá Chắn Tốc Biến - Lá Chắn
0.1%
0.1%
0.1%
45.1%
45.1%
45.1%
9. Thiêu Đốt Lá Chắn Thiêu Đốt - Lá Chắn
0.0%
0.0%
0.0%
16.7%
16.7%
16.7%
10. Tốc Biến Tốc Hành Tốc Biến - Tốc Hành
0.0%
0.0%
0.0%
33.3%
33.3%
33.3%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: