Quinn

Quinn

Top
9,583 trận ( 2 ngày gần nhất )
Quinn - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
2. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
3. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
4. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
5. Thanh Tẩy Tốc Biến Thanh Tẩy - Tốc Biến
6. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
7. Tốc Biến Lá Chắn Tốc Biến - Lá Chắn
8. Tốc Biến Tốc Hành Tốc Biến - Tốc Hành
9. Dịch Chuyển Thiêu Đốt Dịch Chuyển - Thiêu Đốt
10. Tốc Hành Lá Chắn Tốc Hành - Lá Chắn
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: