Zed

Zed

Mid, Đi rừng
57,147 trận ( 2 ngày gần nhất )
Zed - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
2. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
3. Trừng Phạt Thiêu Đốt Trừng Phạt - Thiêu Đốt
4. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
5. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
6. Dịch Chuyển Thiêu Đốt Dịch Chuyển - Thiêu Đốt
7. Thanh Tẩy Tốc Biến Thanh Tẩy - Tốc Biến
8. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
9. Tốc Biến Lá Chắn Tốc Biến - Lá Chắn
10. Kiệt Sức Trừng Phạt Kiệt Sức - Trừng Phạt
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: