Taliyah

Taliyah

Đi rừng
50,683 trận
Taliyah - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
81.8%
81.8%
81.8%
50.7%
50.7%
50.7%
2. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
8.0%
8.0%
8.0%
48.9%
48.9%
48.9%
3. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
3.7%
3.7%
3.7%
51.1%
51.1%
51.1%
4. Tốc Biến Lá Chắn Tốc Biến - Lá Chắn
2.6%
2.6%
2.6%
52.7%
52.7%
52.7%
5. Thanh Tẩy Tốc Biến Thanh Tẩy - Tốc Biến
1.5%
1.5%
1.5%
48.2%
48.2%
48.2%
6. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
1.0%
1.0%
1.0%
43.9%
43.9%
43.9%
7. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
0.9%
0.9%
0.9%
51.1%
51.1%
51.1%
8. Tốc Biến Tốc Hành Tốc Biến - Tốc Hành
0.6%
0.6%
0.6%
48.3%
48.3%
48.3%
9. Thanh Tẩy Tốc Hành Thanh Tẩy - Tốc Hành
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
10. Trừng Phạt Thiêu Đốt Trừng Phạt - Thiêu Đốt
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: