Taliyah

Taliyah

Hỗ trợ, Đi rừng, Mid
11,329 trận (2 ngày gần nhất)
Taliyah - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
40.9%
40.9%
40.9%
52.1%
52.1%
52.1%
2. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
23.0%
23.0%
23.0%
50.6%
50.6%
50.6%
3. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
18.1%
18.1%
18.1%
52.7%
52.7%
52.7%
4. Thanh Tẩy Tốc Biến Thanh Tẩy - Tốc Biến
6.7%
6.7%
6.7%
51.7%
51.7%
51.7%
5. Tốc Biến Lá Chắn Tốc Biến - Lá Chắn
6.5%
6.5%
6.5%
50.2%
50.2%
50.2%
6. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
2.3%
2.3%
2.3%
47.1%
47.1%
47.1%
7. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
1.9%
1.9%
1.9%
48.1%
48.1%
48.1%
8. Tốc Biến Tốc Hành Tốc Biến - Tốc Hành
0.6%
0.6%
0.6%
50.0%
50.0%
50.0%
9. Thiêu Đốt Lá Chắn Thiêu Đốt - Lá Chắn
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
10. Tốc Hành Trừng Phạt Tốc Hành - Trừng Phạt
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
100.0%
100.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: