Taliyah

Taliyah

Đi rừng
60,821 trận (2 ngày gần nhất)
Taliyah - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
92.8%
92.8%
92.8%
51.7%
51.7%
51.7%
2. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
3.7%
3.7%
3.7%
49.5%
49.5%
49.5%
3. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
1.1%
1.1%
1.1%
53.4%
53.4%
53.4%
4. Tốc Biến Lá Chắn Tốc Biến - Lá Chắn
0.9%
0.9%
0.9%
46.7%
46.7%
46.7%
5. Thanh Tẩy Tốc Biến Thanh Tẩy - Tốc Biến
0.4%
0.4%
0.4%
46.5%
46.5%
46.5%
6. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
0.4%
0.4%
0.4%
39.5%
39.5%
39.5%
7. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
0.4%
0.4%
0.4%
52.3%
52.3%
52.3%
8. Tốc Biến Tốc Hành Tốc Biến - Tốc Hành
0.3%
0.3%
0.3%
43.1%
43.1%
43.1%
9. Thanh Tẩy Tốc Hành Thanh Tẩy - Tốc Hành
0.0%
0.0%
0.0%
25.0%
25.0%
25.0%
10. Trừng Phạt Thiêu Đốt Trừng Phạt - Thiêu Đốt
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
100.0%
100.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: