Taliyah

Taliyah

Đi rừng
6,765 trận (2 ngày gần nhất)
Taliyah - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
68.3%
68.3%
68.3%
48.2%
48.2%
48.2%
2. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
20.2%
20.2%
20.2%
51.0%
51.0%
51.0%
3. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
3.9%
3.9%
3.9%
50.2%
50.2%
50.2%
4. Tốc Biến Lá Chắn Tốc Biến - Lá Chắn
2.6%
2.6%
2.6%
52.1%
52.1%
52.1%
5. Thanh Tẩy Tốc Biến Thanh Tẩy - Tốc Biến
2.2%
2.2%
2.2%
57.5%
57.5%
57.5%
6. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
1.1%
1.1%
1.1%
55.6%
55.6%
55.6%
7. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
0.9%
0.9%
0.9%
45.8%
45.8%
45.8%
8. Tốc Biến Tốc Hành Tốc Biến - Tốc Hành
0.8%
0.8%
0.8%
31.5%
31.5%
31.5%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: