Trundle

Trundle

Đi rừng, Top
28,774 trận ( 2 ngày gần nhất )
Trundle - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
2. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
3. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
4. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
5. Dịch Chuyển Thiêu Đốt Dịch Chuyển - Thiêu Đốt
6. Tốc Hành Trừng Phạt Tốc Hành - Trừng Phạt
7. Tốc Biến Tốc Hành Tốc Biến - Tốc Hành
8. Tốc Hành Dịch Chuyển Tốc Hành - Dịch Chuyển
9. Trừng Phạt Thiêu Đốt Trừng Phạt - Thiêu Đốt
10. Tốc Hành Thiêu Đốt Tốc Hành - Thiêu Đốt
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: