Karthus

Karthus

Đi rừng
15,679 trận ( 2 ngày gần nhất )
Karthus - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Kiệt Sức Trừng Phạt Kiệt Sức - Trừng Phạt
2. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
3. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
4. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
5. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
6. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
7. Kiệt Sức Thiêu Đốt Kiệt Sức - Thiêu Đốt
8. Tốc Biến Lá Chắn Tốc Biến - Lá Chắn
9. Kiệt Sức Dịch Chuyển Kiệt Sức - Dịch Chuyển
10. Trừng Phạt Thiêu Đốt Trừng Phạt - Thiêu Đốt
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: