Kennen

Kennen

Top
8,354 trận ( 2 ngày gần nhất )
Kennen - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
2. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
3. Tốc Biến Tốc Hành Tốc Biến - Tốc Hành
4. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
5. Tốc Biến Lá Chắn Tốc Biến - Lá Chắn
6. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
7. Thanh Tẩy Tốc Biến Thanh Tẩy - Tốc Biến
8. Tốc Hành Thiêu Đốt Tốc Hành - Thiêu Đốt
9. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
10. Thanh Tẩy Tốc Hành Thanh Tẩy - Tốc Hành
0 bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: