Sett

Sett

Top
51,752 trận ( 2 ngày gần nhất )
Sett - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
2. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
3. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
4. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
5. Tốc Biến Tốc Hành Tốc Biến - Tốc Hành
6. Dịch Chuyển Thiêu Đốt Dịch Chuyển - Thiêu Đốt
7. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
8. Tốc Hành Trừng Phạt Tốc Hành - Trừng Phạt
9. Tốc Hành Dịch Chuyển Tốc Hành - Dịch Chuyển
10. Kiệt Sức Thiêu Đốt Kiệt Sức - Thiêu Đốt
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: