Alistar

Alistar

Hỗ trợ
20,020 trận ( 2 ngày gần nhất )
Alistar - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
2. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
3. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
4. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
5. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
6. Tốc Hành Dịch Chuyển Tốc Hành - Dịch Chuyển
7. Dịch Chuyển Thiêu Đốt Dịch Chuyển - Thiêu Đốt
8. Tốc Hành Thiêu Đốt Tốc Hành - Thiêu Đốt
9. Tốc Biến Tốc Hành Tốc Biến - Tốc Hành
10. Thanh Tẩy Tốc Hành Thanh Tẩy - Tốc Hành
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: