Yone

Yone

Mid, Top
77,569 trận ( 2 ngày gần nhất )
Yone - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
2. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
3. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
4. Thanh Tẩy Tốc Biến Thanh Tẩy - Tốc Biến
5. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
6. Dịch Chuyển Thiêu Đốt Dịch Chuyển - Thiêu Đốt
7. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
8. Tốc Biến Lá Chắn Tốc Biến - Lá Chắn
9. Kiệt Sức Thiêu Đốt Kiệt Sức - Thiêu Đốt
10. Trừng Phạt Thiêu Đốt Trừng Phạt - Thiêu Đốt
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: