Warwick

Warwick

Đi rừng, Top
20,403 trận ( 2 ngày gần nhất )
Warwick - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
2. Tốc Biến Lá Chắn Tốc Biến - Lá Chắn
3. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
4. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
5. Tốc Hành Trừng Phạt Tốc Hành - Trừng Phạt
6. Trừng Phạt Thiêu Đốt Trừng Phạt - Thiêu Đốt
7. Dịch Chuyển Thiêu Đốt Dịch Chuyển - Thiêu Đốt
8. Thiêu Đốt Lá Chắn Thiêu Đốt - Lá Chắn
9. Dịch Chuyển Lá Chắn Dịch Chuyển - Lá Chắn
10. Tốc Hành Dịch Chuyển Tốc Hành - Dịch Chuyển
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: