Gnar

Gnar

Top
19,275 trận (2 ngày gần nhất)
3.4%
Độ phổ biến
49.7%
Tỉ lệ thắng
0.5%
Tỉ lệ bị cấm

Lịch sử phổ biến

Lịch sử tỉ lệ thắng

Lịch sử tỉ lệ bị cấm

Vị trí

Vị trí Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Top
99.1%
99.1%
99.1%
49.7%
49.7%
49.7%
Mid
0.6%
0.6%
0.6%
44.6%
44.6%
44.6%
AD Carry
0.1%
0.1%
0.1%
44.4%
44.4%
44.4%
Hỗ trợ
0.1%
0.1%
0.1%
33.3%
33.3%
33.3%
Đi rừng
0.1%
0.1%
0.1%
31.3%
31.3%
31.3%
Aug 2014
Ngày phát hành

Sát thương gây ra

Vật lý
Ma thuật
Thực
4.8 / 5.5 / 6.7
KDA trung bình
10,757
Vàng
(#93)
163.3
Quái
(#62)
8.5
Mắt
(#72)
18,016
Sát thương gây ra
(#55)

Tỉ lệ thắng / Thời lượng trận đấu

Giết + Hỗ trợ / Thời lượng trận đấu

Chết / Thời lượng trận đấu

Gnar tốt nhất

# Anh hùng Bậc Tỉ lệ thắng Đã chơi
1.
Beartree
Beartree
EUW (#1)
GrandMaster 62.7% 51
2.
Lucki R 2 0
Lucki R 2 0
VN (#2)
GrandMaster 62.0% 137
3.
Kara Ðo uwu
Kara Ðo uwu
LAS (#3)
GrandMaster 61.3% 212
4.
IPhoneCuBumerang
IPhoneCuBumerang
EUNE (#4)
GrandMaster 62.4% 149
5.
LSA Starkky
LSA Starkky
BR (#5)
Cao thủ 73.4% 94
6.
fishyfoodguy
fishyfoodguy
NA (#6)
Kim cương II 76.6% 64
7.
HToW MémMémˆ
HToW MémMémˆ
VN (#7)
Kim cương II 70.5% 95
8.
Limites
Limites
BR (#8)
GrandMaster 58.1% 62
9.
aAa Fraid
aAa Fraid
EUW (#9)
GrandMaster 56.9% 116
10.
Vonderplanitz
Vonderplanitz
NA (#10)
Người thách đấu 75.0% 36
11.
Sbortax
Sbortax
LAN (#11)
Người thách đấu 59.7% 181
12.
Nextech
Nextech
TR (#12)
Kim cương I 67.9% 56


Vị trí

Vị trí

Hạ gục

Hạ gục

Chết

Chết
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: