Bộ bài tốt nhất

Vùng
Thành Phố Bandle Bilgewater Demacia Freljord Ionia Noxus Piltover & Zaun Runeterra Quần Đảo Bóng Đêm Shurima Targon