Jhin

Jhin

AD Carry
150,424 trận ( 2 ngày vừa qua )
11.9%
Phổ biến
49.8%
Tỷ Lệ Thắng
2.2%
Tỷ Lệ Cấm

Thứ Tự Kỹ Năng

Lựu Đạn Nhảy Múa
Q
Nét Vẽ Chết Chóc
W
Cạm Bẫy Nghệ Thuật
E
Lời Thì Thầm
Lựu Đạn Nhảy Múa
Q Q Q Q Q
Nét Vẽ Chết Chóc
W W W W W
Cạm Bẫy Nghệ Thuật
E E E E E
Sân Khấu Tử Thần
R R R
Phổ biến: 53.2% - Tỷ Lệ Thắng: 48.9%

Build ban đầu

Mắt Xanh
Kiếm Doran
Bình Máu
Phổ biến: 86.1%
Tỷ Lệ Thắng: 49.9%

Build cốt lõi

Dao Hung Tàn
Kiếm Ma Youmuu
Súng Hải Tặc
Đại Bác Liên Thanh
Phổ biến: 25.0%
Tỷ Lệ Thắng: 54.7%

Giày

Giày Bạc
Phổ biến: 90.7%
Tỷ Lệ Thắng: 50.3%

Đường build chung cuộc

Vô Cực Kiếm
Giáp Thiên Thần
Nỏ Thần Dominik

Khắc chế…

Bị khắc chế bởi…

Ngọc Bổ Trợ

Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
+9 Sức mạnh Thích ứng
+10% Tốc độ Đánh
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+2% Tốc Độ Di Chuyển
+10-180 Máu (theo cấp)
+65 Máu
+10% Kháng Hiệu Ứng và Kháng Làm Chậm
+10-180 Máu (theo cấp)
Phổ biến: 61.7% - Tỷ Lệ Thắng: 50.2%