Kayle

Kayle

Top
18,961 trận (2 ngày gần nhất)
2.8%
Độ phổ biến
51.8%
Tỉ lệ thắng
1.4%
Tỉ lệ bị cấm

Thứ tự kỹ năng

Kiếm Tinh Hỏa
E
Hào Quang Trừng Phạt
Q
Thiên Giới Ban Phước
W
Hào Quang Trừng Phạt
Q Q Q Q Q
Thiên Giới Ban Phước
W W W W W
Kiếm Tinh Hỏa
E E E E E
Thần Linh Định Đoạt
R R R
Độ phổ biến: 18.1% - Tỉ lệ thắng: 47.0%

Trang bị tân thủ

Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Bình Thuốc Biến Dị
Độ phổ biến: 90.6%
Tỉ lệ thắng: 52.2%

Trang bị chính

Nước Mắt Nữ Thần
Kiếm Manamune
Nanh Nashor
Cuồng Đao Guinsoo
Độ phổ biến: 6.7%
Tỉ lệ thắng: 63.3%

Giày

Giày Cuồng Nộ
Độ phổ biến: 69.8%
Tỉ lệ thắng: 53.3%

Trang bị cuối

Giáp Thiên Thần
Mũ Phù Thủy Rabadon
Trượng Pha Lê Rylai
Build theo Pro Kayle

Khắc chế ...

Bị khắc chế bởi ...

Ngọc bổ trợ

Nâng Cấp Băng Giá
Đạo Chích
Sách Phép
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
+9 Sức mạnh Thích ứng
+10% Tốc độ Đánh
+1-10% Giảm Hồi chiêu (theo cấp)
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+8 Kháng Phép
+15-90 Máu (theo cấp)
+6 Giáp
+8 Kháng Phép
Độ phổ biến: 26.8% - Tỉ lệ thắng: 52.2%

Kayle tốt nhất

# Anh hùng Bậc Tỉ lệ thắng Đã chơi
1.

TW (#)
- 76.8% 56
2.

RU (#)
- 73.0% 74
3.

BR (#)
- 81.0% 42
4.

VN (#)
- 68.8% 93
5.

EUW (#)
- 65.4% 81
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: