Briar

Briar

Đi Rừng
30,907 trận ( 2 ngày vừa qua )
3.4%
Phổ biến
49.9%
Tỷ Lệ Thắng
9.8%
Tỷ Lệ Cấm

Thứ Tự Kỹ Năng

Cuồng Huyết / Cắn Miếng Nào
W
Vồ Mồi
Q
Tiếng Thét Ghê Rợn
E
Dòng Máu Bị Nguyền
Vồ Mồi
Q Q Q Q Q
Cuồng Huyết / Cắn Miếng Nào
W W W W W
Tiếng Thét Ghê Rợn
E E E E E
Không Lối Thoát
R R R
Phổ biến: 65.1% - Tỷ Lệ Thắng: 50.0%

Build ban đầu

Mắt Xanh
Linh Hồn Mộc Long
Bình Máu
Phổ biến: 40.4%
Tỷ Lệ Thắng: 49.6%

Build cốt lõi

Búa Chiến Caulfield
Nguyệt Đao
Giáo Thiên Ly
Móng Vuốt Sterak
Phổ biến: 12.1%
Tỷ Lệ Thắng: 58.5%

Giày

Giày Thép Gai
Phổ biến: 47.0%
Tỷ Lệ Thắng: 49.7%

Đường build chung cuộc

Giáp Thiên Thần
Vũ Điệu Tử Thần
Rìu Đen

Khắc chế…

Bị khắc chế bởi…

Ngọc Bổ Trợ

Sẵn Sàng Tấn Công
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hấp Thụ Sinh Mệnh
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Gia Tốc
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+10% Tốc độ Đánh
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+2% Tốc Độ Di Chuyển
+10-180 Máu (theo cấp)
+65 Máu
+10% Kháng Hiệu Ứng và Kháng Làm Chậm
+10-180 Máu (theo cấp)
Phổ biến: 50.7% - Tỷ Lệ Thắng: 50.2%