Briar

Briar

Đi Rừng
176,237 trận ( 2 ngày vừa qua )
14.5%
Phổ biến
49.9%
Tỷ Lệ Thắng
53.0%
Tỷ Lệ Cấm

Thứ Tự Kỹ Năng

Cuồng Huyết / Cắn Miếng Nào
W
Vồ Mồi
Q
Tiếng Thét Ghê Rợn
E
Vồ Mồi
Q Q Q Q Q
Cuồng Huyết / Cắn Miếng Nào
W W W W W
Tiếng Thét Ghê Rợn
E E E E E
Không Lối Thoát
R R R
Phổ biến: 57.0% - Tỷ Lệ Thắng: 50.6%

Build ban đầu

Mắt Xanh
Linh Hồn Mộc Long
Bình Máu
Phổ biến: 46.9%
Tỷ Lệ Thắng: 50.1%

Build cốt lõi

Dây Thép Gai
Chùy Phản Kích
Rìu Đen
Móng Vuốt Sterak
Phổ biến: 10.7%
Tỷ Lệ Thắng: 61.6%

Giày

Giày Thép Gai
Phổ biến: 52.3%
Tỷ Lệ Thắng: 49.9%

Đường build chung cuộc

Giáp Thiên Thần
Vũ Điệu Tử Thần
Giáp Tâm Linh

Khắc chế…

Bị khắc chế bởi…

Ngọc Bổ Trợ

Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
+9 Sức mạnh Thích ứng
+10% Tốc độ Đánh
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+8 Kháng Phép
+15-140 Máu (theo cấp)
+6 Giáp
+8 Kháng Phép
Phổ biến: 58.7% - Tỷ Lệ Thắng: 49.4%

Người chơi Briar xuất sắc nhất

# Người Chơi Thứ bậc Tỷ Lệ Thắng Đã chơi
1.
心中有劍鋒芒畢現
心中有劍鋒芒畢現
TW (#1)
Cao Thủ 82.0% 50
2.
Mít 30 01
Mít 30 01
VN (#2)
Cao Thủ 76.2% 63
3.
JUGKING999
JUGKING999
EUW (#3)
Đại Cao Thủ 72.2% 54
4.
SideswipeNFS
SideswipeNFS
OCE (#4)
Cao Thủ 75.4% 57
5.
iBringHell52
iBringHell52
EUW (#5)
Cao Thủ 71.8% 78
6.
turtlefriend
turtlefriend
EUW (#6)
Cao Thủ 72.7% 55
7.
Legendairy
Legendairy
EUNE (#7)
Cao Thủ 71.0% 69
8.
Stajko
Stajko
EUNE (#8)
Cao Thủ 71.4% 77
9.
Logan Richards
Logan Richards
NA (#9)
Cao Thủ 69.2% 52
10.
Kazakhstan Spy
Kazakhstan Spy
EUW (#10)
Cao Thủ 71.2% 104

Xếp hạng điểm thành thạo

# Người Chơi Điểm Thành Thạo
1. 170,582
2. 162,333
3. 153,282
4. 146,578
5. 135,903