Skarner

Skarner

Đi Rừng, Đường trên
11,922 trận ( 2 ngày vừa qua )
1.5%
Phổ biến
46.5%
Tỷ Lệ Thắng
4.8%
Tỷ Lệ Cấm

Thứ Tự Kỹ Năng

Mặt Đất Vụn Vỡ / Chấn Động
Q
Pháo Đài Địa Chấn
W
Động Đất Ixtal
E
Chuỗi Rung Chấn
Mặt Đất Vụn Vỡ / Chấn Động
Q Q Q Q Q
Pháo Đài Địa Chấn
W W W W W
Động Đất Ixtal
E E E E E
Giam Cầm
R R R
Phổ biến: 66.0% - Tỷ Lệ Thắng: 46.2%

Build ban đầu

Mắt Xanh
Linh Hồn Mộc Long
Bình Máu
Phổ biến: 32.3%
Tỷ Lệ Thắng: 46.6%

Build cốt lõi

Tàn Tích Bami
Khiên Thái Dương
Băng Giáp
Giáp Gai
Phổ biến: 6.0%
Tỷ Lệ Thắng: 56.5%

Giày

Giày Thép Gai
Phổ biến: 52.7%
Tỷ Lệ Thắng: 46.3%

Đường build chung cuộc

Jak'Sho, Vỏ Bọc Thích Nghi
Khiên Băng Randuin
Tim Băng

Bản Ghi Tốt Nhất

Người Chơi KDA

Khắc chế…

Bị khắc chế bởi…

Ngọc Bổ Trợ

Quyền Năng Bất Diệt
Dư Chấn
Hộ Vệ
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Hoàn Tiền
Thuốc Thần Nhân Ba
Thuốc Thời Gian
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Nhạc Nào Cũng Nhảy
+9 Sức mạnh Thích ứng
+10% Tốc độ Đánh
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+2% Tốc Độ Di Chuyển
+10-180 Máu (theo cấp)
+65 Máu
+10% Kháng Hiệu Ứng và Kháng Làm Chậm
+10-180 Máu (theo cấp)
Phổ biến: 48.2% - Tỷ Lệ Thắng: 46.6%

Hướng Dẫn Mobafire Tốt Nhất

Hướng Dẫn