Tiến bộ từ bản vá gần nhất

423,382 trận ( 2 ngày gần nhất )