Tiến bộ từ bản vá gần nhất

403,485 trận ( 2 ngày gần nhất )