Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.025% 0.025%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.051% 0.051%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
1.2% 1.2%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.35% 4.6%
Kim cương II
Kim cương II
0.65%
Kim cương III
Kim cương III
1.0%
Kim cương IV
Kim cương IV
2.5%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
1.3% 12%
Bạch kim II
Bạch kim II
2.2%
Bạch kim III
Bạch kim III
3.1%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
5.7%
Vàng I Vàng I
Vàng I
3.8% 27%
Vàng II
Vàng II
5.6%
Vàng III
Vàng III
7.3%
Vàng IV
Vàng IV
10%
Bạc I Bạc I
Bạc I
7.6% 35%
Bạc II
Bạc II
9.4%
Bạc III
Bạc III
9.2%
Bạc IV
Bạc IV
8.8%
Đồng I Đồng I
Đồng I
5.3% 15%
Đồng II
Đồng II
4.8%
Đồng III
Đồng III
3.4%
Đồng IV
Đồng IV
2.3%
Iron I Iron I
Iron I
1.1% 2.6%
Iron II
Iron II
1.0%
Iron III
Iron III
0.40%
Iron IV
Iron IV
0.041%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: