Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.015% 0.015%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.015% 0.015%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
1.5% 1.5%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.11% 4.4%
Kim cương II
Kim cương II
0.40%
Kim cương III
Kim cương III
0.91%
Kim cương IV
Kim cương IV
3.0%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.64% 12%
Bạch kim II
Bạch kim II
1.7%
Bạch kim III
Bạch kim III
2.9%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
6.7%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.3% 26%
Vàng II
Vàng II
4.8%
Vàng III
Vàng III
7.1%
Vàng IV
Vàng IV
11%
Bạc I Bạc I
Bạc I
5.9% 34%
Bạc II
Bạc II
9.1%
Bạc III
Bạc III
9.4%
Bạc IV
Bạc IV
9.7%
Đồng I Đồng I
Đồng I
5.4% 17%
Đồng II
Đồng II
5.4%
Đồng III
Đồng III
4.0%
Đồng IV
Đồng IV
2.9%
Iron I Iron I
Iron I
1.5% 3.5%
Iron II
Iron II
1.4%
Iron III
Iron III
0.50%
Iron IV
Iron IV
0.025%
0 bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: