Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.0098% 0.0098%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.020% 0.020%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
0.56% 0.56%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.20% 2.9%
Kim cương II
Kim cương II
0.37%
Kim cương III
Kim cương III
0.64%
Kim cương IV
Kim cương IV
1.7%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.92% 9.7%
Bạch kim II
Bạch kim II
1.6%
Bạch kim III
Bạch kim III
2.4%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
4.7%
Vàng I Vàng I
Vàng I
3.2% 25%
Vàng II
Vàng II
5.1%
Vàng III
Vàng III
6.9%
Vàng IV
Vàng IV
10%
Bạc I Bạc I
Bạc I
7.9% 38%
Bạc II
Bạc II
10%
Bạc III
Bạc III
10%
Bạc IV
Bạc IV
9.9%
Đồng I Đồng I
Đồng I
6.1% 18%
Đồng II
Đồng II
5.6%
Đồng III
Đồng III
4.1%
Đồng IV
Đồng IV
2.9%
Iron I Iron I
Iron I
1.5% 3.4%
Iron II
Iron II
1.3%
Iron III
Iron III
0.49%
Iron IV
Iron IV
0.028%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: