Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.013% 0.013%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.041% 0.041%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
0.23% 0.23%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.076% 1.7%
Kim cương II
Kim cương II
0.21%
Kim cương III
Kim cương III
0.41%
Kim cương IV
Kim cương IV
1.0%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.52% 7.6%
Bạch kim II
Bạch kim II
1.1%
Bạch kim III
Bạch kim III
1.9%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
3.9%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.3% 24%
Vàng II
Vàng II
4.5%
Vàng III
Vàng III
6.7%
Vàng IV
Vàng IV
10%
Bạc I Bạc I
Bạc I
7.4% 40%
Bạc II
Bạc II
10%
Bạc III
Bạc III
11%
Bạc IV
Bạc IV
11%
Đồng I Đồng I
Đồng I
7.0% 21%
Đồng II
Đồng II
6.6%
Đồng III
Đồng III
4.9%
Đồng IV
Đồng IV
3.2%
Iron I Iron I
Iron I
1.6% 3.3%
Iron II
Iron II
1.3%
Iron III
Iron III
0.37%
Iron IV
Iron IV
0.0091%
0 bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: