Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.084% 0.084%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.16% 0.16%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
1.6% 1.6%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.23% 6.8%
Kim cương II
Kim cương II
0.73%
Kim cương III
Kim cương III
1.6%
Kim cương IV
Kim cương IV
4.2%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.99% 15%
Bạch kim II
Bạch kim II
2.4%
Bạch kim III
Bạch kim III
4.1%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
8.2%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.8% 28%
Vàng II
Vàng II
5.8%
Vàng III
Vàng III
8.1%
Vàng IV
Vàng IV
12%
Bạc I Bạc I
Bạc I
5.6% 31%
Bạc II
Bạc II
8.6%
Bạc III
Bạc III
8.5%
Bạc IV
Bạc IV
8.3%
Đồng I Đồng I
Đồng I
4.1% 12%
Đồng II
Đồng II
3.8%
Đồng III
Đồng III
2.8%
Đồng IV
Đồng IV
2.0%
Iron I Iron I
Iron I
1.0% 2.4%
Iron II
Iron II
0.92%
Iron III
Iron III
0.37%
Iron IV
Iron IV
0.024%
0 bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: