Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.015% 0.015%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.032% 0.032%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
0.16% 0.16%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.062% 1.3%
Kim cương II
Kim cương II
0.16%
Kim cương III
Kim cương III
0.30%
Kim cương IV
Kim cương IV
0.82%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.42% 6.1%
Bạch kim II
Bạch kim II
0.94%
Bạch kim III
Bạch kim III
1.5%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
3.1%
Vàng I Vàng I
Vàng I
1.9% 21%
Vàng II
Vàng II
3.8%
Vàng III
Vàng III
5.8%
Vàng IV
Vàng IV
9.5%
Bạc I Bạc I
Bạc I
7.2% 41%
Bạc II
Bạc II
10%
Bạc III
Bạc III
11%
Bạc IV
Bạc IV
11%
Đồng I Đồng I
Đồng I
7.9% 25%
Đồng II
Đồng II
7.6%
Đồng III
Đồng III
5.9%
Đồng IV
Đồng IV
4.0%
Iron I Iron I
Iron I
2.0% 4.1%
Iron II
Iron II
1.6%
Iron III
Iron III
0.40%
Iron IV
Iron IV
0.010%
0 bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: