Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.0044% 0.0044%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.0083% 0.0083%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
0.38% 0.38%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.18% 2.4%
Kim cương II
Kim cương II
0.34%
Kim cương III
Kim cương III
0.57%
Kim cương IV
Kim cương IV
1.3%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.93% 9.3%
Bạch kim II
Bạch kim II
1.6%
Bạch kim III
Bạch kim III
2.4%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
4.3%
Vàng I Vàng I
Vàng I
3.4% 26%
Vàng II
Vàng II
5.2%
Vàng III
Vàng III
7.1%
Vàng IV
Vàng IV
10%
Bạc I Bạc I
Bạc I
8.3% 39%
Bạc II
Bạc II
10%
Bạc III
Bạc III
10%
Bạc IV
Bạc IV
10%
Đồng I Đồng I
Đồng I
6.2% 18%
Đồng II
Đồng II
5.5%
Đồng III
Đồng III
4.0%
Đồng IV
Đồng IV
2.9%
Iron I Iron I
Iron I
1.4% 3.1%
Iron II
Iron II
1.2%
Iron III
Iron III
0.40%
Iron IV
Iron IV
0.012%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: