Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.032% 0.032%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.063% 0.063%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
0.40% 0.40%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.083% 2.6%
Kim cương II
Kim cương II
0.30%
Kim cương III
Kim cương III
0.57%
Kim cương IV
Kim cương IV
1.6%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.61% 9.5%
Bạch kim II
Bạch kim II
1.5%
Bạch kim III
Bạch kim III
2.4%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
5.0%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.3% 24%
Vàng II
Vàng II
4.7%
Vàng III
Vàng III
6.6%
Vàng IV
Vàng IV
10%
Bạc I Bạc I
Bạc I
6.3% 36%
Bạc II
Bạc II
9.7%
Bạc III
Bạc III
10%
Bạc IV
Bạc IV
10%
Đồng I Đồng I
Đồng I
6.9% 22%
Đồng II
Đồng II
6.6%
Đồng III
Đồng III
5.0%
Đồng IV
Đồng IV
3.5%
Iron I Iron I
Iron I
2.0% 4.2%
Iron II
Iron II
1.6%
Iron III
Iron III
0.53%
Iron IV
Iron IV
0.021%
0 bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: