Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.029% 0.029%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.058% 0.058%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
0.69% 0.69%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.37% 4.3%
Kim cương II
Kim cương II
0.60%
Kim cương III
Kim cương III
1.0%
Kim cương IV
Kim cương IV
2.3%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
1.3% 12%
Bạch kim II
Bạch kim II
2.3%
Bạch kim III
Bạch kim III
3.3%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
5.9%
Vàng I Vàng I
Vàng I
3.6% 26%
Vàng II
Vàng II
5.6%
Vàng III
Vàng III
7.2%
Vàng IV
Vàng IV
10%
Bạc I Bạc I
Bạc I
7.0% 34%
Bạc II
Bạc II
9.2%
Bạc III
Bạc III
9.1%
Bạc IV
Bạc IV
9.2%
Đồng I Đồng I
Đồng I
5.5% 17%
Đồng II
Đồng II
5.1%
Đồng III
Đồng III
3.6%
Đồng IV
Đồng IV
2.7%
Iron I Iron I
Iron I
1.4% 3.5%
Iron II
Iron II
1.4%
Iron III
Iron III
0.62%
Iron IV
Iron IV
0.045%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: