Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.013% 0.013%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.031% 0.031%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
0.51% 0.51%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.27% 3.4%
Kim cương II
Kim cương II
0.46%
Kim cương III
Kim cương III
0.77%
Kim cương IV
Kim cương IV
1.9%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
1.1% 11%
Bạch kim II
Bạch kim II
1.8%
Bạch kim III
Bạch kim III
2.8%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
5.3%
Vàng I Vàng I
Vàng I
3.3% 24%
Vàng II
Vàng II
4.9%
Vàng III
Vàng III
6.5%
Vàng IV
Vàng IV
9.8%
Bạc I Bạc I
Bạc I
6.8% 35%
Bạc II
Bạc II
8.9%
Bạc III
Bạc III
9.4%
Bạc IV
Bạc IV
9.7%
Đồng I Đồng I
Đồng I
6.2% 20%
Đồng II
Đồng II
5.9%
Đồng III
Đồng III
4.5%
Đồng IV
Đồng IV
3.5%
Iron I Iron I
Iron I
2.0% 4.9%
Iron II
Iron II
2.0%
Iron III
Iron III
0.88%
Iron IV
Iron IV
0.061%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: