Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.011% 0.011%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.025% 0.025%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
0.11% 0.11%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.054% 1.0%
Kim cương II
Kim cương II
0.12%
Kim cương III
Kim cương III
0.26%
Kim cương IV
Kim cương IV
0.64%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.41% 5.7%
Bạch kim II
Bạch kim II
0.85%
Bạch kim III
Bạch kim III
1.4%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
3.0%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.0% 21%
Vàng II
Vàng II
3.9%
Vàng III
Vàng III
5.8%
Vàng IV
Vàng IV
9.8%
Bạc I Bạc I
Bạc I
7.4% 41%
Bạc II
Bạc II
10%
Bạc III
Bạc III
11%
Bạc IV
Bạc IV
11%
Đồng I Đồng I
Đồng I
8.1% 25%
Đồng II
Đồng II
7.6%
Đồng III
Đồng III
5.8%
Đồng IV
Đồng IV
3.8%
Iron I Iron I
Iron I
2.0% 4.1%
Iron II
Iron II
1.6%
Iron III
Iron III
0.43%
Iron IV
Iron IV
0.015%
0 bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: