Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.0091% 0.0091%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.018% 0.018%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
0.48% 0.48%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.21% 2.9%
Kim cương II
Kim cương II
0.38%
Kim cương III
Kim cương III
0.66%
Kim cương IV
Kim cương IV
1.6%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.96% 10%
Bạch kim II
Bạch kim II
1.6%
Bạch kim III
Bạch kim III
2.4%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
4.9%
Vàng I Vàng I
Vàng I
3.1% 25%
Vàng II
Vàng II
4.9%
Vàng III
Vàng III
6.7%
Vàng IV
Vàng IV
10%
Bạc I Bạc I
Bạc I
7.3% 37%
Bạc II
Bạc II
9.7%
Bạc III
Bạc III
10%
Bạc IV
Bạc IV
10%
Đồng I Đồng I
Đồng I
6.2% 19%
Đồng II
Đồng II
5.8%
Đồng III
Đồng III
4.2%
Đồng IV
Đồng IV
3.2%
Iron I Iron I
Iron I
1.7% 4.3%
Iron II
Iron II
1.7%
Iron III
Iron III
0.75%
Iron IV
Iron IV
0.051%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: