Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.023% 0.023%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.047% 0.047%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
0.75% 0.75%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.29% 3.7%
Kim cương II
Kim cương II
0.50%
Kim cương III
Kim cương III
0.83%
Kim cương IV
Kim cương IV
2.0%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
1.0% 11%
Bạch kim II
Bạch kim II
1.9%
Bạch kim III
Bạch kim III
2.8%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
5.5%
Vàng I Vàng I
Vàng I
3.4% 27%
Vàng II
Vàng II
5.2%
Vàng III
Vàng III
7.1%
Vàng IV
Vàng IV
11%
Bạc I Bạc I
Bạc I
7.3% 36%
Bạc II
Bạc II
9.6%
Bạc III
Bạc III
9.6%
Bạc IV
Bạc IV
9.5%
Đồng I Đồng I
Đồng I
5.8% 17%
Đồng II
Đồng II
5.3%
Đồng III
Đồng III
3.6%
Đồng IV
Đồng IV
2.7%
Iron I Iron I
Iron I
1.3% 3.2%
Iron II
Iron II
1.2%
Iron III
Iron III
0.55%
Iron IV
Iron IV
0.049%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: