Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.012% 0.012%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.046% 0.046%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
0.22% 0.22%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.088% 1.7%
Kim cương II
Kim cương II
0.21%
Kim cương III
Kim cương III
0.41%
Kim cương IV
Kim cương IV
1.0%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.51% 7.1%
Bạch kim II
Bạch kim II
1.1%
Bạch kim III
Bạch kim III
1.8%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
3.6%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.1% 22%
Vàng II
Vàng II
4.2%
Vàng III
Vàng III
6.0%
Vàng IV
Vàng IV
9.9%
Bạc I Bạc I
Bạc I
7.3% 40%
Bạc II
Bạc II
10%
Bạc III
Bạc III
11%
Bạc IV
Bạc IV
11%
Đồng I Đồng I
Đồng I
7.5% 24%
Đồng II
Đồng II
7.2%
Đồng III
Đồng III
5.4%
Đồng IV
Đồng IV
3.6%
Iron I Iron I
Iron I
1.9% 3.9%
Iron II
Iron II
1.5%
Iron III
Iron III
0.41%
Iron IV
Iron IV
0.0068%
0 bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: