Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.0088% 0.0088%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.017% 0.017%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
0.77% 0.77%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.29% 3.3%
Kim cương II
Kim cương II
0.50%
Kim cương III
Kim cương III
0.81%
Kim cương IV
Kim cương IV
1.7%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
1.1% 11%
Bạch kim II
Bạch kim II
1.9%
Bạch kim III
Bạch kim III
2.9%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
5.1%
Vàng I Vàng I
Vàng I
3.7% 28%
Vàng II
Vàng II
5.8%
Vàng III
Vàng III
7.7%
Vàng IV
Vàng IV
11%
Bạc I Bạc I
Bạc I
8.3% 37%
Bạc II
Bạc II
10%
Bạc III
Bạc III
9.9%
Bạc IV
Bạc IV
9.1%
Đồng I Đồng I
Đồng I
5.4% 15%
Đồng II
Đồng II
4.7%
Đồng III
Đồng III
3.3%
Đồng IV
Đồng IV
2.3%
Iron I Iron I
Iron I
1.1% 2.4%
Iron II
Iron II
0.95%
Iron III
Iron III
0.36%
Iron IV
Iron IV
0.024%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: