Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.0090% 0.0090%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.018% 0.018%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
0.46% 0.46%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.20% 2.8%
Kim cương II
Kim cương II
0.36%
Kim cương III
Kim cương III
0.62%
Kim cương IV
Kim cương IV
1.6%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.81% 9.0%
Bạch kim II
Bạch kim II
1.4%
Bạch kim III
Bạch kim III
2.1%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
4.6%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.7% 24%
Vàng II
Vàng II
4.3%
Vàng III
Vàng III
6.1%
Vàng IV
Vàng IV
11%
Bạc I Bạc I
Bạc I
6.6% 36%
Bạc II
Bạc II
9.3%
Bạc III
Bạc III
9.9%
Bạc IV
Bạc IV
10%
Đồng I Đồng I
Đồng I
6.7% 21%
Đồng II
Đồng II
6.3%
Đồng III
Đồng III
4.6%
Đồng IV
Đồng IV
3.6%
Iron I Iron I
Iron I
2.0% 5.2%
Iron II
Iron II
2.1%
Iron III
Iron III
1.0%
Iron IV
Iron IV
0.091%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: