Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.021% 0.021%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.041% 0.041%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
0.15% 0.15%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.12% 1.7%
Kim cương II
Kim cương II
0.21%
Kim cương III
Kim cương III
0.38%
Kim cương IV
Kim cương IV
0.98%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.63% 7.5%
Bạch kim II
Bạch kim II
1.2%
Bạch kim III
Bạch kim III
1.8%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
3.8%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.3% 23%
Vàng II
Vàng II
4.2%
Vàng III
Vàng III
6.1%
Vàng IV
Vàng IV
11%
Bạc I Bạc I
Bạc I
7.0% 38%
Bạc II
Bạc II
10%
Bạc III
Bạc III
10%
Bạc IV
Bạc IV
11%
Đồng I Đồng I
Đồng I
7.3% 23%
Đồng II
Đồng II
7.0%
Đồng III
Đồng III
5.1%
Đồng IV
Đồng IV
3.7%
Iron I Iron I
Iron I
1.9% 4.5%
Iron II
Iron II
1.7%
Iron III
Iron III
0.75%
Iron IV
Iron IV
0.048%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: