Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.020% 0.020%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.040% 0.040%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
0.69% 0.69%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.30% 3.8%
Kim cương II
Kim cương II
0.53%
Kim cương III
Kim cương III
0.80%
Kim cương IV
Kim cương IV
2.2%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.96% 11%
Bạch kim II
Bạch kim II
1.8%
Bạch kim III
Bạch kim III
2.6%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
5.6%
Vàng I Vàng I
Vàng I
3.0% 27%
Vàng II
Vàng II
4.9%
Vàng III
Vàng III
6.8%
Vàng IV
Vàng IV
12%
Bạc I Bạc I
Bạc I
6.7% 35%
Bạc II
Bạc II
9.1%
Bạc III
Bạc III
9.5%
Bạc IV
Bạc IV
9.6%
Đồng I Đồng I
Đồng I
5.7% 17%
Đồng II
Đồng II
5.3%
Đồng III
Đồng III
3.7%
Đồng IV
Đồng IV
2.8%
Iron I Iron I
Iron I
1.4% 3.8%
Iron II
Iron II
1.5%
Iron III
Iron III
0.72%
Iron IV
Iron IV
0.059%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: