Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.023% 0.023%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.046% 0.046%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
0.46% 0.46%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.10% 2.7%
Kim cương II
Kim cương II
0.30%
Kim cương III
Kim cương III
0.63%
Kim cương IV
Kim cương IV
1.7%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.58% 9.5%
Bạch kim II
Bạch kim II
1.4%
Bạch kim III
Bạch kim III
2.3%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
5.1%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.2% 25%
Vàng II
Vàng II
4.5%
Vàng III
Vàng III
6.6%
Vàng IV
Vàng IV
11%
Bạc I Bạc I
Bạc I
6.3% 36%
Bạc II
Bạc II
9.6%
Bạc III
Bạc III
10%
Bạc IV
Bạc IV
10%
Đồng I Đồng I
Đồng I
6.5% 21%
Đồng II
Đồng II
6.4%
Đồng III
Đồng III
4.7%
Đồng IV
Đồng IV
3.5%
Iron I Iron I
Iron I
1.9% 4.0%
Iron II
Iron II
1.6%
Iron III
Iron III
0.52%
Iron IV
Iron IV
0.025%
0 bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: