Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.017% 0.017%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.035% 0.035%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
1.4% 1.4%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.21% 5.3%
Kim cương II
Kim cương II
0.60%
Kim cương III
Kim cương III
1.1%
Kim cương IV
Kim cương IV
3.3%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.80% 13%
Bạch kim II
Bạch kim II
2.0%
Bạch kim III
Bạch kim III
3.4%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
7.5%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.5% 29%
Vàng II
Vàng II
5.4%
Vàng III
Vàng III
7.8%
Vàng IV
Vàng IV
13%
Bạc I Bạc I
Bạc I
5.9% 33%
Bạc II
Bạc II
9.2%
Bạc III
Bạc III
9.0%
Bạc IV
Bạc IV
8.9%
Đồng I Đồng I
Đồng I
4.5% 13%
Đồng II
Đồng II
4.2%
Đồng III
Đồng III
2.9%
Đồng IV
Đồng IV
2.2%
Iron I Iron I
Iron I
1.1% 2.7%
Iron II
Iron II
1.1%
Iron III
Iron III
0.40%
Iron IV
Iron IV
0.023%
0 bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: