การกระจายอันดับ

การกระจายอันดับ (TFT)

เทียร์ อันดับ % อันดับ % เทียร์
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.024% 0.024%
แกรนด์มาสเตอร์ แกรนด์มาสเตอร์
แกรนด์มาสเตอร์
0.088% 0.088%
มาสเตอร์ มาสเตอร์
มาสเตอร์
0.51% 0.51%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.080% 2.1%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.24%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.47%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
1.3%
มรกต I มรกต I
มรกต I
0.30% 5.8%
มรกต II
มรกต II
0.82%
มรกต III
มรกต III
1.4%
มรกต IV
มรกต IV
3.2%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
0.96% 13%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
2.2%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
3.4%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
6.8%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
2.4% 24%
โกลด์ II
โกลด์ II
4.7%
โกลด์ III
โกลด์ III
6.6%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
10%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
5.4% 30%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
7.9%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
8.5%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
9.0%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
5.7% 19%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
5.7%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
4.4%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
3.1%
ไอร่อน I ไอร่อน I
ไอร่อน I
1.7% 3.8%
ไอร่อน II
ไอร่อน II
1.5%
ไอร่อน III
ไอร่อน III
0.52%
ไอร่อน IV
ไอร่อน IV
0.027%