TFT - Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

TFT: Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

# Tên Bậc Trận thắng Đã chơi
1.
eusouolucas
eusouolucas
BR (#1)
Người thách đấu
LP: 1846
61 Trận thắng 333 Đã chơi
2.
Rubic
Rubic
TR (#2)
Người thách đấu
LP: 1807
78 Trận thắng 257 Đã chơi
3.
gluteus maxímus
gluteus maxímus
EUW (#3)
Người thách đấu
LP: 1764
86 Trận thắng 429 Đã chơi
4.
uL 바삭한빵
uL 바삭한빵
KR (#4)
Người thách đấu
LP: 1756
101 Trận thắng 468 Đã chơi
5.
Arrogànte
Arrogànte
EUNE (#5)
Người thách đấu
LP: 1743
82 Trận thắng 448 Đã chơi
6.
Im Deadpool
Im Deadpool
LAN (#6)
Người thách đấu
LP: 1681
60 Trận thắng 244 Đã chơi
7.
Kjaos
Kjaos
OCE (#7)
Người thách đấu
LP: 1678
67 Trận thắng 252 Đã chơi
8.
Arrocrazy
Arrocrazy
EUNE (#8)
Người thách đấu
LP: 1666
56 Trận thắng 239 Đã chơi
9.
Lallana
Lallana
EUW (#9)
Người thách đấu
LP: 1658
74 Trận thắng 314 Đã chơi
10.
9z Maikel
9z Maikel
LAS (#10)
Người thách đấu
LP: 1658
66 Trận thắng 304 Đã chơi
11.
KC Double61
KC Double61
EUW (#11)
Người thách đấu
LP: 1655
87 Trận thắng 396 Đã chơi
12.
Ginggg
Ginggg
TR (#12)
Người thách đấu
LP: 1643
63 Trận thắng 194 Đã chơi
13.
Hiraino
Hiraino
JP (#13)
Người thách đấu
LP: 1639
59 Trận thắng 317 Đã chơi
14.
HR Koala
HR Koala
BR (#14)
Người thách đấu
LP: 1627
115 Trận thắng 501 Đã chơi
15.
bertasaurus
bertasaurus
NA (#15)
Người thách đấu
LP: 1606
90 Trận thắng 479 Đã chơi
16.
Ch1wy
Ch1wy
LAN (#16)
Người thách đấu
LP: 1595
127 Trận thắng 744 Đã chơi
17.
럭키체스777
럭키체스777
KR (#17)
Người thách đấu
LP: 1594
70 Trận thắng 526 Đã chơi
18.
Kiyoon
Kiyoon
NA (#18)
Người thách đấu
LP: 1589
113 Trận thắng 528 Đã chơi
19.
josepao1o twitch
josepao1o twitch
OCE (#19)
Người thách đấu
LP: 1567
59 Trận thắng 261 Đã chơi
20.
Salvyyy
Salvyyy
EUW (#20)
Người thách đấu
LP: 1559
63 Trận thắng 266 Đã chơi
21.
NoobOwl
NoobOwl
NA (#21)
Người thách đấu
LP: 1556
82 Trận thắng 470 Đã chơi
22.
AFTV 지보배
AFTV 지보배
KR (#22)
Người thách đấu
LP: 1547
120 Trận thắng 551 Đã chơi
23.
uL 코스모TV
uL 코스모TV
KR (#23)
Người thách đấu
LP: 1547
70 Trận thắng 415 Đã chơi
24.
DarkHighroll
DarkHighroll
EUW (#24)
Người thách đấu
LP: 1529
56 Trận thắng 224 Đã chơi
25.
Lonnen
Lonnen
EUW (#25)
Người thách đấu
LP: 1518
65 Trận thắng 484 Đã chơi
26.
KR HyunTer
KR HyunTer
EUW (#26)
Người thách đấu
LP: 1517
58 Trận thắng 245 Đã chơi
27.
Lord Rayku
Lord Rayku
EUW (#27)
Người thách đấu
LP: 1516
57 Trận thắng 332 Đã chơi
28.
정동글 YouTube
정동글 YouTube
KR (#28)
Người thách đấu
LP: 1511
103 Trận thắng 493 Đã chơi
29.
WORLD CHAMP DIFF
WORLD CHAMP DIFF
EUW (#29)
Người thách đấu
LP: 1505
51 Trận thắng 196 Đã chơi
30.
Sologesang2
Sologesang2
EUW (#30)
Người thách đấu
LP: 1495
70 Trận thắng 336 Đã chơi
31.
Ukkkko
Ukkkko
EUW (#31)
Người thách đấu
LP: 1490
95 Trận thắng 373 Đã chơi
32.
Ukkkkko
Ukkkkko
EUW (#32)
Người thách đấu
LP: 1489
75 Trận thắng 350 Đã chơi
33.
Altenahue
Altenahue
LAS (#33)
Người thách đấu
LP: 1476
72 Trận thắng 257 Đã chơi
34.
Cheche tft
Cheche tft
LAS (#34)
Người thách đấu
LP: 1472
107 Trận thắng 430 Đã chơi
35.
Luque
Luque
EUW (#35)
Người thách đấu
LP: 1468
74 Trận thắng 360 Đã chơi
36.
Justin FoIey
Justin FoIey
TR (#36)
Người thách đấu
LP: 1460
175 Trận thắng 803 Đã chơi
37.
Treebeard TwTv
Treebeard TwTv
NA (#37)
Người thách đấu
LP: 1456
169 Trận thắng 880 Đã chơi
38.
TwTF 알맹승지
TwTF 알맹승지
KR (#38)
Người thách đấu
LP: 1454
138 Trận thắng 923 Đã chơi
39.
firedragonofstee
firedragonofstee
LAN (#39)
Người thách đấu
LP: 1452
102 Trận thắng 477 Đã chơi
40.
Deis1k
Deis1k
EUW (#40)
Người thách đấu
LP: 1450
74 Trận thắng 364 Đã chơi
41.
Sebadam
Sebadam
EUNE (#41)
Người thách đấu
LP: 1445
65 Trận thắng 279 Đã chơi
42.
줘 너
줘 너
KR (#42)
Người thách đấu
LP: 1442
100 Trận thắng 656 Đã chơi
43.
DarkHydra
DarkHydra
EUW (#43)
Người thách đấu
LP: 1440
46 Trận thắng 191 Đã chơi
44.
llethal
llethal
TR (#44)
Người thách đấu
LP: 1429
130 Trận thắng 711 Đã chơi
45.
TwTv PGarras
TwTv PGarras
BR (#45)
Người thách đấu
LP: 1429
86 Trận thắng 433 Đã chơi
46.
Sologesang
Sologesang
EUW (#46)
Người thách đấu
LP: 1428
75 Trận thắng 420 Đã chơi
47.
Ukkkkko
Ukkkkko
NA (#47)
Người thách đấu
LP: 1428
53 Trận thắng 208 Đã chơi
48.
TSM KitingisHard
TSM KitingisHard
NA (#48)
Người thách đấu
LP: 1426
68 Trận thắng 350 Đã chơi
49.
JMT 섹준
JMT 섹준
KR (#49)
Người thách đấu
LP: 1422
141 Trận thắng 730 Đã chơi
50.
TwTF 김준민
TwTF 김준민
KR (#50)
Người thách đấu
LP: 1421
69 Trận thắng 420 Đã chơi
51.
Thrae
Thrae
EUNE (#51)
Người thách đấu
LP: 1419
47 Trận thắng 222 Đã chơi
52.
고유나
고유나
KR (#52)
Người thách đấu
LP: 1417
64 Trận thắng 334 Đã chơi
53.
sètsuko
sètsuko
NA (#53)
Người thách đấu
LP: 1413
130 Trận thắng 761 Đã chơi
54.
uL 깜시루
uL 깜시루
KR (#54)
Người thách đấu
LP: 1411
162 Trận thắng 1031 Đã chơi
55.
Hypnos2TFT
Hypnos2TFT
BR (#55)
Người thách đấu
LP: 1409
59 Trận thắng 261 Đã chơi
56.
INTZ Slooper
INTZ Slooper
BR (#56)
Người thách đấu
LP: 1402
91 Trận thắng 437 Đã chơi
57.
BoonTFT
BoonTFT
NA (#57)
Người thách đấu
LP: 1402
77 Trận thắng 441 Đã chơi
58.
QVX1123913246
QVX1123913246
OCE (#58)
Người thách đấu
LP: 1401
59 Trận thắng 214 Đã chơi
59.
tvBebe872
tvBebe872
KR (#59)
Người thách đấu
LP: 1397
201 Trận thắng 944 Đã chơi
60.
AsianGamer5
AsianGamer5
NA (#60)
Người thách đấu
LP: 1396
105 Trận thắng 568 Đã chơi
61.
Chinese Superbot
Chinese Superbot
EUNE (#61)
Người thách đấu
LP: 1390
121 Trận thắng 563 Đã chơi
62.
SpencerTFT
SpencerTFT
NA (#62)
Người thách đấu
LP: 1386
91 Trận thắng 523 Đã chơi
63.
지희죠아
지희죠아
KR (#63)
Người thách đấu
LP: 1385
89 Trận thắng 451 Đã chơi
64.
guangzhou king
guangzhou king
NA (#64)
Người thách đấu
LP: 1385
51 Trận thắng 256 Đã chơi
65.
Kyivix
Kyivix
NA (#65)
Người thách đấu
LP: 1382
79 Trận thắng 423 Đã chơi
66.
FB Arat
FB Arat
TR (#66)
Người thách đấu
LP: 1381
63 Trận thắng 213 Đã chơi
67.
BD Wed
BD Wed
BR (#67)
Người thách đấu
LP: 1379
175 Trận thắng 1012 Đã chơi
68.
구지금
구지금
KR (#68)
Người thách đấu
LP: 1371
113 Trận thắng 683 Đã chơi
69.
barrage
barrage
OCE (#69)
Người thách đấu
LP: 1370
165 Trận thắng 771 Đã chơi
70.
JMT 광어찡
JMT 광어찡
KR (#70)
Người thách đấu
LP: 1365
112 Trận thắng 634 Đã chơi
71.
요르르륵
요르르륵
KR (#71)
Người thách đấu
LP: 1364
68 Trận thắng 455 Đã chơi
72.
코스모유튜브구독
코스모유튜브구독
KR (#72)
Người thách đấu
LP: 1361
71 Trận thắng 416 Đã chơi
73.
Younna
Younna
KR (#73)
Người thách đấu
LP: 1361
54 Trận thắng 292 Đã chơi
74.
Wild Warrior
Wild Warrior
EUNE (#74)
Người thách đấu
LP: 1359
96 Trận thắng 574 Đã chơi
75.
TTV inikoiniko
TTV inikoiniko
NA (#75)
Người thách đấu
LP: 1355
176 Trận thắng 1099 Đã chơi
76.
MatiKaciur
MatiKaciur
EUNE (#76)
Người thách đấu
LP: 1354
123 Trận thắng 829 Đã chơi
77.
HR Fabled
HR Fabled
BR (#77)
Người thách đấu
LP: 1352
52 Trận thắng 273 Đã chơi
78.
꿀 덱
꿀 덱
KR (#78)
Người thách đấu
LP: 1351
45 Trận thắng 279 Đã chơi
79.
띵 땡
띵 땡
KR (#79)
Người thách đấu
LP: 1347
158 Trận thắng 875 Đã chơi
80.
AceofMobalytics
AceofMobalytics
EUW (#80)
Người thách đấu
LP: 1345
74 Trận thắng 378 Đã chơi
81.
Moonlightforrest
Moonlightforrest
EUNE (#81)
Người thách đấu
LP: 1342
66 Trận thắng 292 Đã chơi
82.
Keane tft
Keane tft
OCE (#82)
Người thách đấu
LP: 1341
54 Trận thắng 194 Đã chơi
83.
GrandVice8
GrandVice8
NA (#83)
Người thách đấu
LP: 1340
93 Trận thắng 500 Đã chơi
84.
youngkosnix
youngkosnix
EUNE (#84)
Người thách đấu
LP: 1338
71 Trận thắng 396 Đã chơi
85.
Duality TFT
Duality TFT
RU (#85)
Người thách đấu
LP: 1337
62 Trận thắng 260 Đã chơi
86.
Wet Jungler
Wet Jungler
EUW (#86)
Người thách đấu
LP: 1332
49 Trận thắng 305 Đã chơi
87.
INTZ Zadust
INTZ Zadust
BR (#87)
Người thách đấu
LP: 1330
79 Trận thắng 340 Đã chơi
88.
Full Porry
Full Porry
LAS (#88)
Người thách đấu
LP: 1329
97 Trận thắng 536 Đã chơi
89.
Tcejer
Tcejer
EUW (#89)
Người thách đấu
LP: 1328
95 Trận thắng 454 Đã chơi
90.
AceofSpadesITA
AceofSpadesITA
EUW (#90)
Người thách đấu
LP: 1326
61 Trận thắng 333 Đã chơi
91.
Broccóli
Broccóli
NA (#91)
Người thách đấu
LP: 1326
51 Trận thắng 302 Đã chơi
92.
JMT 가지볶음
JMT 가지볶음
KR (#92)
Người thách đấu
LP: 1320
102 Trận thắng 611 Đã chơi
93.
TSAROU WINS
TSAROU WINS
EUNE (#93)
Người thách đấu
LP: 1319
80 Trận thắng 345 Đã chơi
94.
kci
kci
NA (#94)
Người thách đấu
LP: 1318
105 Trận thắng 603 Đã chơi
95.
robinsongz
robinsongz
NA (#95)
Người thách đấu
LP: 1318
100 Trận thắng 564 Đã chơi
96.
Gaxyace1
Gaxyace1
LAN (#96)
Người thách đấu
LP: 1317
77 Trận thắng 334 Đã chơi
97.
benva
benva
NA (#97)
Người thách đấu
LP: 1312
75 Trận thắng 415 Đã chơi
98.
ajun
ajun
JP (#98)
Người thách đấu
LP: 1307
55 Trận thắng 280 Đã chơi
99.
TwTF LEO
TwTF LEO
KR (#99)
Người thách đấu
LP: 1305
99 Trận thắng 550 Đã chơi
100.
Thrae
Thrae
EUW (#100)
Người thách đấu
LP: 1305
54 Trận thắng 267 Đã chơi