TFT - Người Chơi xếp hạng xuất sắc nhất

TFT: Người Chơi xếp hạng xuất sắc nhất

# Tên Thứ bậc Thắng Đã chơi
1.
setsuko1#NA1
setsuko1#NA1
NA (#1)
Thách Đấu
LP: 1006
97 Thắng 142 Đã chơi
2.
YBY2#YBY2
YBY2#YBY2
NA (#2)
Thách Đấu
LP: 810
115 Thắng 158 Đã chơi
3.
이렇게 좋은 날
이렇게 좋은 날
KR (#3)
Thách Đấu
LP: 737
122 Thắng 187 Đã chơi
4.
HNZ MIDFEEDD
HNZ MIDFEEDD
VN (#4)
Thách Đấu
LP: 733
74 Thắng 108 Đã chơi
5.
Cupiditas#LAS
Cupiditas#LAS
LAS (#5)
Thách Đấu
LP: 730
90 Thắng 127 Đã chơi
6.
HLG Fifi#1005
HLG Fifi#1005
VN (#6)
Thách Đấu
LP: 715
104 Thắng 156 Đã chơi
7.
지보배#KR1
지보배#KR1
KR (#7)
Thách Đấu
LP: 676
101 Thắng 141 Đã chơi
8.
heniss#0612
heniss#0612
VN (#8)
Thách Đấu
LP: 675
81 Thắng 125 Đã chơi
9.
KlicorneN#TFT
KlicorneN#TFT
TR (#9)
Thách Đấu
LP: 644
90 Thắng 115 Đã chơi
10.
SKT Midking#VN2
SKT Midking#VN2
VN (#10)
Thách Đấu
LP: 635
125 Thắng 194 Đã chơi
11.
GnoanhnoS#0497
GnoanhnoS#0497
VN (#11)
Thách Đấu
LP: 627
82 Thắng 118 Đã chơi
12.
ISG FRITZ
ISG FRITZ
LAS (#12)
Thách Đấu
LP: 626
84 Thắng 112 Đã chơi
13.
Keudaw#TR1
Keudaw#TR1
TR (#13)
Thách Đấu
LP: 618
88 Thắng 116 Đã chơi
14.
PS 카나타
PS 카나타
KR (#14)
Thách Đấu
LP: 594
87 Thắng 124 Đã chơi
15.
Havalı nick
Havalı nick
TR (#15)
Thách Đấu
LP: 580
82 Thắng 108 Đã chơi
16.
GD Shaw1
GD Shaw1
VN (#16)
Thách Đấu
LP: 546
106 Thắng 184 Đã chơi
17.
KND k1an
KND k1an
VN (#17)
Thách Đấu
LP: 546
98 Thắng 150 Đã chơi
18.
Dıshsoap
Dıshsoap
NA (#18)
Thách Đấu
LP: 541
91 Thắng 136 Đã chơi
19.
aftv 삼디
aftv 삼디
KR (#19)
Thách Đấu
LP: 535
99 Thắng 140 Đã chơi
20.
깨 멍
깨 멍
KR (#20)
Thách Đấu
LP: 508
95 Thắng 163 Đã chơi
21.
Dante#11TFT
Dante#11TFT
VN (#21)
Thách Đấu
LP: 498
104 Thắng 161 Đã chơi
22.
Z10 Lelouch#4215
Z10 Lelouch#4215
EUW (#22)
Thách Đấu
LP: 457
98 Thắng 163 Đã chơi
23.
SLY Voltariux#EUW
SLY Voltariux#EUW
EUW (#23)
Thách Đấu
LP: 434
95 Thắng 151 Đã chơi
24.
Em Che#3007
Em Che#3007
VN (#24)
Thách Đấu
LP: 303
98 Thắng 160 Đã chơi
25.
GingGG#EUW
GingGG#EUW
EUW (#25)
Đại Cao Thủ
LP: 697
123 Thắng 199 Đã chơi
26.
존잘인천피스트
존잘인천피스트
KR (#26)
Đại Cao Thủ
LP: 625
95 Thắng 144 Đã chơi
27.
Đình Tuấn#2410
Đình Tuấn#2410
VN (#27)
Đại Cao Thủ
LP: 604
101 Thắng 151 Đã chơi
28.
MGG dowfu
MGG dowfu
PH (#28)
Đại Cao Thủ
LP: 604
85 Thắng 103 Đã chơi
29.
Arat
Arat
TR (#29)
Đại Cao Thủ
LP: 585
87 Thắng 120 Đã chơi
30.
피부미인드록바
피부미인드록바
KR (#30)
Đại Cao Thủ
LP: 523
79 Thắng 111 Đã chơi
31.
summertimer#JP1
summertimer#JP1
JP (#31)
Đại Cao Thủ
LP: 516
98 Thắng 141 Đã chơi
32.
Liquid SV
Liquid SV
NA (#32)
Đại Cao Thủ
LP: 501
117 Thắng 192 Đã chơi
33.
cavalichen111
cavalichen111
VN (#33)
Đại Cao Thủ
LP: 484
100 Thắng 172 Đã chơi
34.
KC Double61#EUW
KC Double61#EUW
EUW (#34)
Đại Cao Thủ
LP: 483
87 Thắng 131 Đã chơi
35.
TSM Keane#KR1
TSM Keane#KR1
KR (#35)
Đại Cao Thủ
LP: 475
88 Thắng 134 Đã chơi
36.
KND Lemon8
KND Lemon8
VN (#36)
Đại Cao Thủ
LP: 470
86 Thắng 159 Đã chơi
37.
Bobo TFT
Bobo TFT
NA (#37)
Đại Cao Thủ
LP: 456
120 Thắng 219 Đã chơi
38.
FORA Bapzera
FORA Bapzera
BR (#38)
Đại Cao Thủ
LP: 456
90 Thắng 124 Đã chơi
39.
prestivent#8214
prestivent#8214
NA (#39)
Đại Cao Thủ
LP: 429
116 Thắng 181 Đã chơi
40.
ISG MAIKEL#ISG
ISG MAIKEL#ISG
EUW (#40)
Đại Cao Thủ
LP: 429
92 Thắng 142 Đã chơi
41.
Noob Guy
Noob Guy
VN (#41)
Đại Cao Thủ
LP: 427
75 Thắng 120 Đã chơi
42.
Angora
Angora
OCE (#42)
Đại Cao Thủ
LP: 424
86 Thắng 114 Đã chơi
43.
TFA Chunji
TFA Chunji
VN (#43)
Đại Cao Thủ
LP: 423
92 Thắng 152 Đã chơi
44.
title
title
JP (#44)
Đại Cao Thủ
LP: 423
85 Thắng 127 Đã chơi
45.
Lab 004 Rain
Lab 004 Rain
NA (#45)
Đại Cao Thủ
LP: 413
73 Thắng 101 Đã chơi
46.
PRX someth1ng
PRX someth1ng
VN (#46)
Đại Cao Thủ
LP: 412
88 Thắng 145 Đã chơi
47.
Beberooni#4342
Beberooni#4342
KR (#47)
Đại Cao Thủ
LP: 406
118 Thắng 181 Đã chơi
48.
wasianiverson
wasianiverson
NA (#48)
Đại Cao Thủ
LP: 405
94 Thắng 136 Đã chơi
49.
MGG ARaye#HYEMU
MGG ARaye#HYEMU
PH (#49)
Đại Cao Thủ
LP: 402
95 Thắng 127 Đã chơi
50.
aanox2
aanox2
EUNE (#50)
Đại Cao Thủ
LP: 397
77 Thắng 104 Đã chơi
51.
JameJez
JameJez
TH (#51)
Đại Cao Thủ
LP: 396
112 Thắng 173 Đã chơi
52.
동서밤1
동서밤1
KR (#52)
Đại Cao Thủ
LP: 393
90 Thắng 130 Đã chơi
53.
레아00#INV
레아00#INV
KR (#53)
Đại Cao Thủ
LP: 392
89 Thắng 136 Đã chơi
54.
리스망
리스망
KR (#54)
Đại Cao Thủ
LP: 392
82 Thắng 124 Đã chơi
55.
ToBeTerry
ToBeTerry
TW (#55)
Đại Cao Thủ
LP: 389
73 Thắng 104 Đã chơi
56.
길 드#9978
길 드#9978
KR (#56)
Đại Cao Thủ
LP: 388
78 Thắng 119 Đã chơi
57.
TSKMilfhunter#99999
TSKMilfhunter#99999
VN (#57)
Đại Cao Thủ
LP: 386
82 Thắng 123 Đã chơi
58.
adversary
adversary
VN (#58)
Đại Cao Thủ
LP: 375
96 Thắng 151 Đã chơi
59.
Dizzyland
Dizzyland
VN (#59)
Đại Cao Thủ
LP: 373
72 Thắng 115 Đã chơi
60.
Protokół LODA#EUNE
Protokół LODA#EUNE
EUNE (#60)
Đại Cao Thủ
LP: 358
84 Thắng 126 Đã chơi
61.
Clear
Clear
NA (#61)
Đại Cao Thủ
LP: 357
83 Thắng 129 Đã chơi
62.
Lovely Secretto
Lovely Secretto
KR (#62)
Đại Cao Thủ
LP: 353
72 Thắng 105 Đã chơi
63.
severthaidinh
severthaidinh
VN (#63)
Đại Cao Thủ
LP: 351
104 Thắng 182 Đã chơi
64.
wkakon
wkakon
KR (#64)
Đại Cao Thủ
LP: 349
82 Thắng 131 Đã chơi
65.
T1130
T1130
EUNE (#65)
Đại Cao Thủ
LP: 345
94 Thắng 138 Đã chơi
66.
Z10 traviscwat
Z10 traviscwat
EUW (#66)
Đại Cao Thủ
LP: 342
98 Thắng 166 Đã chơi
67.
JetzIsSchluss#EUW
JetzIsSchluss#EUW
EUW (#67)
Đại Cao Thủ
LP: 342
95 Thắng 157 Đã chơi
68.
CFNP Mèo Hor1
CFNP Mèo Hor1
VN (#68)
Đại Cao Thủ
LP: 342
82 Thắng 143 Đã chơi
69.
Hiraino
Hiraino
JP (#69)
Đại Cao Thủ
LP: 342
81 Thắng 111 Đã chơi
70.
NG Yugi
NG Yugi
VN (#70)
Đại Cao Thủ
LP: 337
92 Thắng 164 Đã chơi
71.
FS Roll 7
FS Roll 7
VN (#71)
Đại Cao Thủ
LP: 335
79 Thắng 135 Đã chơi
72.
MrPe0#16Tee
MrPe0#16Tee
VN (#72)
Đại Cao Thủ
LP: 324
82 Thắng 134 Đã chơi
73.
GD Royall
GD Royall
NA (#73)
Đại Cao Thủ
LP: 323
100 Thắng 202 Đã chơi
74.
Yasuo Không Q
Yasuo Không Q
VN (#74)
Đại Cao Thủ
LP: 323
83 Thắng 126 Đã chơi
75.
SpencerTFT
SpencerTFT
NA (#75)
Đại Cao Thủ
LP: 323
82 Thắng 142 Đã chơi
76.
KND iCynS
KND iCynS
VN (#76)
Đại Cao Thủ
LP: 323
73 Thắng 118 Đã chơi
77.
VLT Vomendeth
VLT Vomendeth
EUW (#77)
Đại Cao Thủ
LP: 322
91 Thắng 156 Đã chơi
78.
Stylet
Stylet
EUNE (#78)
Đại Cao Thủ
LP: 321
61 Thắng 75 Đã chơi
79.
밀짚모자 쌍옆
밀짚모자 쌍옆
KR (#79)
Đại Cao Thủ
LP: 320
70 Thắng 101 Đã chơi
80.
FORA Hisoka
FORA Hisoka
BR (#80)
Đại Cao Thủ
LP: 319
87 Thắng 134 Đã chơi
81.
덕소나몽이#KR1
덕소나몽이#KR1
KR (#81)
Đại Cao Thủ
LP: 316
103 Thắng 179 Đã chơi
82.
やつはし
やつはし
JP (#82)
Đại Cao Thủ
LP: 315
102 Thắng 160 Đã chơi
83.
St3Mura
St3Mura
VN (#83)
Đại Cao Thủ
LP: 314
87 Thắng 125 Đã chơi
84.
Cloudyyyyyyyy
Cloudyyyyyyyy
VN (#84)
Đại Cao Thủ
LP: 311
110 Thắng 191 Đã chơi
85.
BC Socks
BC Socks
NA (#85)
Đại Cao Thủ
LP: 311
67 Thắng 91 Đã chơi
86.
The Smile
The Smile
KR (#86)
Đại Cao Thủ
LP: 309
58 Thắng 84 Đã chơi
87.
ImSøFresh#EUW
ImSøFresh#EUW
EUW (#87)
Đại Cao Thủ
LP: 308
91 Thắng 140 Đã chơi
88.
Cương Đang Suy
Cương Đang Suy
VN (#88)
Đại Cao Thủ
LP: 307
97 Thắng 163 Đã chơi
89.
FS Thất bại
FS Thất bại
VN (#89)
Đại Cao Thủ
LP: 305
104 Thắng 168 Đã chơi
90.
Safo20
Safo20
EUW (#90)
Đại Cao Thủ
LP: 303
82 Thắng 121 Đã chơi
91.
temppploutmmlggs
temppploutmmlggs
VN (#91)
Đại Cao Thủ
LP: 301
91 Thắng 157 Đã chơi
92.
PMK stinkyabuser#EUW
PMK stinkyabuser#EUW
EUW (#92)
Đại Cao Thủ
LP: 299
86 Thắng 141 Đã chơi
93.
Fan The QiQi
Fan The QiQi
LAS (#93)
Đại Cao Thủ
LP: 298
80 Thắng 121 Đã chơi
94.
IZI Lyyyress
IZI Lyyyress
EUW (#94)
Đại Cao Thủ
LP: 295
78 Thắng 136 Đã chơi
95.
mamnon12
mamnon12
VN (#95)
Đại Cao Thủ
LP: 293
119 Thắng 209 Đã chơi
96.
robinsongz
robinsongz
NA (#96)
Đại Cao Thủ
LP: 286
100 Thắng 159 Đã chơi
97.
Trung Vladimir#trung
Trung Vladimir#trung
VN (#97)
Đại Cao Thủ
LP: 285
74 Thắng 104 Đã chơi
98.
Skipaeus
Skipaeus
EUW (#98)
Đại Cao Thủ
LP: 284
98 Thắng 160 Đã chơi
99.
Ashito Aoi#0000
Ashito Aoi#0000
LAN (#99)
Đại Cao Thủ
LP: 283
104 Thắng 156 Đã chơi
100.
Mạnh Chim Ưng
Mạnh Chim Ưng
VN (#100)
Đại Cao Thủ
LP: 283
93 Thắng 160 Đã chơi