TFT - Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

TFT: Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

# Tên Bậc Trận thắng Đã chơi
1.
Chinese Superbot
Chinese Superbot
EUNE (#1)
Người thách đấu
LP: 1920
209 Trận thắng 891 Đã chơi
2.
theOnLy1z
theOnLy1z
NA (#2)
Người thách đấu
LP: 1897
173 Trận thắng 992 Đã chơi
3.
Arrocrazy
Arrocrazy
EUNE (#3)
Người thách đấu
LP: 1890
75 Trận thắng 289 Đã chơi
4.
HR Koala
HR Koala
BR (#4)
Người thách đấu
LP: 1878
143 Trận thắng 623 Đã chơi
5.
eusouolucas
eusouolucas
BR (#5)
Người thách đấu
LP: 1872
80 Trận thắng 405 Đã chơi
6.
llethal
llethal
TR (#6)
Người thách đấu
LP: 1862
146 Trận thắng 774 Đã chơi
7.
지보배
지보배
KR (#7)
Người thách đấu
LP: 1823
164 Trận thắng 736 Đã chơi
8.
SirTheodore
SirTheodore
EUNE (#8)
Người thách đấu
LP: 1821
121 Trận thắng 799 Đã chơi
9.
ME WINTRADE
ME WINTRADE
LAS (#9)
Người thách đấu
LP: 1807
132 Trận thắng 550 Đã chơi
10.
NoobOwl
NoobOwl
NA (#10)
Người thách đấu
LP: 1806
114 Trận thắng 653 Đã chơi
11.
For chr1st sake
For chr1st sake
EUNE (#11)
Người thách đấu
LP: 1785
103 Trận thắng 632 Đã chơi
12.
uL 바삭한빵
uL 바삭한빵
KR (#12)
Người thách đấu
LP: 1773
115 Trận thắng 519 Đã chơi
13.
kinqmusti43
kinqmusti43
TR (#13)
Người thách đấu
LP: 1757
153 Trận thắng 661 Đã chơi
14.
Vitality Salvyyy
Vitality Salvyyy
EUW (#14)
Người thách đấu
LP: 1752
54 Trận thắng 180 Đã chơi
15.
SanChess
SanChess
KR (#15)
Người thách đấu
LP: 1733
126 Trận thắng 713 Đã chơi
16.
Altenahue
Altenahue
LAS (#16)
Người thách đấu
LP: 1730
92 Trận thắng 316 Đã chơi
17.
barrage
barrage
OCE (#17)
Người thách đấu
LP: 1724
289 Trận thắng 1280 Đã chơi
18.
Sealcune Mbappé
Sealcune Mbappé
LAN (#18)
Người thách đấu
LP: 1722
69 Trận thắng 215 Đã chơi
19.
SLY Voltariux
SLY Voltariux
EUW (#19)
Người thách đấu
LP: 1712
140 Trận thắng 675 Đã chơi
20.
Ukkkkko
Ukkkkko
NA (#20)
Người thách đấu
LP: 1709
99 Trận thắng 424 Đã chơi
21.
Justin FoIey
Justin FoIey
TR (#21)
Người thách đấu
LP: 1696
240 Trận thắng 1048 Đã chơi
22.
Thrae
Thrae
EUNE (#22)
Người thách đấu
LP: 1678
88 Trận thắng 376 Đã chơi
23.
Im Deadpool
Im Deadpool
LAN (#23)
Người thách đấu
LP: 1659
69 Trận thắng 285 Đã chơi
24.
KC Double61
KC Double61
EUW (#24)
Người thách đấu
LP: 1645
124 Trận thắng 550 Đã chơi
25.
고유나2
고유나2
KR (#25)
Người thách đấu
LP: 1639
74 Trận thắng 392 Đã chơi
26.
Dedicasse Fahd
Dedicasse Fahd
EUW (#26)
Người thách đấu
LP: 1618
61 Trận thắng 287 Đã chơi
27.
Salvyyy
Salvyyy
EUW (#27)
Người thách đấu
LP: 1616
78 Trận thắng 343 Đã chơi
28.
T1 Bebe872
T1 Bebe872
KR (#28)
Người thách đấu
LP: 1611
291 Trận thắng 1384 Đã chơi
29.
Lallana
Lallana
EUW (#29)
Người thách đấu
LP: 1608
101 Trận thắng 411 Đã chơi
30.
ttv guubums
ttv guubums
NA (#30)
Người thách đấu
LP: 1607
206 Trận thắng 1219 Đã chơi
31.
bertasaurus
bertasaurus
NA (#31)
Người thách đấu
LP: 1606
171 Trận thắng 850 Đã chơi
32.
Opal
Opal
OCE (#32)
Người thách đấu
LP: 1604
89 Trận thắng 392 Đã chơi
33.
Sebadam
Sebadam
EUNE (#33)
Người thách đấu
LP: 1602
70 Trận thắng 318 Đã chơi
34.
firedragonofstee
firedragonofstee
LAN (#34)
Người thách đấu
LP: 1594
134 Trận thắng 638 Đã chơi
35.
Rayio
Rayio
LAN (#35)
Người thách đấu
LP: 1589
78 Trận thắng 289 Đã chơi
36.
やつはし
やつはし
JP (#36)
Người thách đấu
LP: 1587
103 Trận thắng 512 Đã chơi
37.
Nostereleven
Nostereleven
NA (#37)
Người thách đấu
LP: 1585
188 Trận thắng 1219 Đã chơi
38.
josepao1o
josepao1o
NA (#38)
Người thách đấu
LP: 1582
63 Trận thắng 269 Đã chơi
39.
Kyivix
Kyivix
NA (#39)
Người thách đấu
LP: 1579
117 Trận thắng 664 Đã chơi
40.
Souless
Souless
NA (#40)
Người thách đấu
LP: 1578
105 Trận thắng 469 Đã chơi
41.
JMT Jelly
JMT Jelly
KR (#41)
Người thách đấu
LP: 1574
206 Trận thắng 1305 Đã chơi
42.
9z Maikel
9z Maikel
LAS (#42)
Người thách đấu
LP: 1571
104 Trận thắng 481 Đã chơi
43.
SpencerTFT
SpencerTFT
NA (#43)
Người thách đấu
LP: 1564
119 Trận thắng 690 Đã chơi
44.
TFTACK
TFTACK
EUW (#44)
Người thách đấu
LP: 1563
95 Trận thắng 507 Đã chơi
45.
Stelfalador
Stelfalador
EUW (#45)
Người thách đấu
LP: 1562
105 Trận thắng 663 Đã chơi
46.
TwTF 알맹승지
TwTF 알맹승지
KR (#46)
Người thách đấu
LP: 1559
170 Trận thắng 1090 Đã chơi
47.
정동글 YouTube
정동글 YouTube
KR (#47)
Người thách đấu
LP: 1554
119 Trận thắng 585 Đã chơi
48.
lilsteppy
lilsteppy
NA (#48)
Người thách đấu
LP: 1549
90 Trận thắng 557 Đã chơi
49.
Mismatched Socks
Mismatched Socks
NA (#49)
Người thách đấu
LP: 1546
231 Trận thắng 1260 Đã chơi
50.
FuryTank
FuryTank
LAS (#50)
Người thách đấu
LP: 1530
63 Trận thắng 275 Đã chơi
51.
ikazusT
ikazusT
BR (#51)
Người thách đấu
LP: 1524
78 Trận thắng 332 Đã chơi
52.
Hypnos2TFT
Hypnos2TFT
BR (#52)
Người thách đấu
LP: 1523
73 Trận thắng 325 Đã chơi
53.
FluffyHS
FluffyHS
EUW (#53)
Người thách đấu
LP: 1518
182 Trận thắng 872 Đã chơi
54.
youngkosnix
youngkosnix
EUNE (#54)
Người thách đấu
LP: 1518
91 Trận thắng 523 Đã chơi
55.
평소엔
평소엔
KR (#55)
Người thách đấu
LP: 1517
86 Trận thắng 400 Đã chơi
56.
pano
pano
JP (#56)
Người thách đấu
LP: 1514
104 Trận thắng 610 Đã chơi
57.
Ukkkkko
Ukkkkko
EUW (#57)
Người thách đấu
LP: 1512
89 Trận thắng 441 Đã chơi
58.
TSAROU WINS
TSAROU WINS
EUNE (#58)
Người thách đấu
LP: 1510
106 Trận thắng 456 Đã chơi
59.
birdy513
birdy513
NA (#59)
Người thách đấu
LP: 1502
73 Trận thắng 364 Đã chơi
60.
Ramblinnn
Ramblinnn
NA (#60)
Người thách đấu
LP: 1501
89 Trận thắng 398 Đã chơi
61.
lucarrizo te amo
lucarrizo te amo
LAS (#61)
Người thách đấu
LP: 1496
120 Trận thắng 550 Đã chơi
62.
Gúne
Gúne
BR (#62)
Người thách đấu
LP: 1488
102 Trận thắng 518 Đã chơi
63.
Bad Takahashi
Bad Takahashi
JP (#63)
Người thách đấu
LP: 1485
76 Trận thắng 401 Đã chơi
64.
PockyGom
PockyGom
NA (#64)
Người thách đấu
LP: 1478
148 Trận thắng 820 Đã chơi
65.
Gaxyace1
Gaxyace1
LAN (#65)
Người thách đấu
LP: 1470
124 Trận thắng 557 Đã chơi
66.
Dachouchou
Dachouchou
OCE (#66)
Người thách đấu
LP: 1466
58 Trận thắng 211 Đã chơi
67.
Настенькa
Настенькa
RU (#67)
Người thách đấu
LP: 1465
84 Trận thắng 204 Đã chơi
68.
Hiraino
Hiraino
JP (#68)
Người thách đấu
LP: 1465
71 Trận thắng 372 Đã chơi
69.
sètsuko
sètsuko
NA (#69)
Người thách đấu
LP: 1463
230 Trận thắng 1229 Đã chơi
70.
표 면
표 면
KR (#70)
Người thách đấu
LP: 1460
100 Trận thắng 616 Đã chơi
71.
뚜두1
뚜두1
KR (#71)
Người thách đấu
LP: 1453
123 Trận thắng 572 Đã chơi
72.
HR DobZ
HR DobZ
BR (#72)
Người thách đấu
LP: 1453
68 Trận thắng 318 Đã chơi
73.
TROPA Hisoka
TROPA Hisoka
BR (#73)
Người thách đấu
LP: 1445
108 Trận thắng 590 Đã chơi
74.
SwellerTiger
SwellerTiger
EUW (#74)
Người thách đấu
LP: 1445
104 Trận thắng 654 Đã chơi
75.
Ch1wy
Ch1wy
LAN (#75)
Người thách đấu
LP: 1443
193 Trận thắng 1071 Đã chơi
76.
Les collègues
Les collègues
EUW (#76)
Người thách đấu
LP: 1440
72 Trận thắng 341 Đã chơi
77.
빅하나양념하나
빅하나양념하나
KR (#77)
Người thách đấu
LP: 1432
112 Trận thắng 653 Đã chơi
78.
DQA TFT
DQA TFT
NA (#78)
Người thách đấu
LP: 1429
208 Trận thắng 1296 Đã chơi
79.
Rank II TFT
Rank II TFT
OCE (#79)
Người thách đấu
LP: 1428
109 Trận thắng 689 Đã chơi
80.
TwTF 표면
TwTF 표면
KR (#80)
Người thách đấu
LP: 1420
63 Trận thắng 373 Đã chơi
81.
Rayio LAS
Rayio LAS
LAS (#81)
Người thách đấu
LP: 1419
58 Trận thắng 238 Đã chơi
82.
칼날부린
칼날부린
KR (#82)
Người thách đấu
LP: 1412
224 Trận thắng 1378 Đã chơi
83.
정동기리
정동기리
KR (#83)
Người thách đấu
LP: 1411
39 Trận thắng 173 Đã chơi
84.
CptAnchor
CptAnchor
EUNE (#84)
Người thách đấu
LP: 1406
59 Trận thắng 296 Đã chơi
85.
Kiyoon
Kiyoon
NA (#85)
Người thách đấu
LP: 1405
139 Trận thắng 664 Đã chơi
86.
鳥取で一番強い男
鳥取で一番強い男
JP (#86)
Người thách đấu
LP: 1402
229 Trận thắng 1180 Đã chơi
87.
청정민
청정민
KR (#87)
Người thách đấu
LP: 1401
224 Trận thắng 1397 Đã chơi
88.
title
title
JP (#88)
Người thách đấu
LP: 1401
90 Trận thắng 458 Đã chơi
89.
Ukkkko
Ukkkko
EUW (#89)
Người thách đấu
LP: 1398
113 Trận thắng 473 Đã chơi
90.
Nîtratex
Nîtratex
TR (#90)
Người thách đấu
LP: 1395
63 Trận thắng 501 Đã chơi
91.
GLG Killjoy
GLG Killjoy
LAN (#91)
Người thách đấu
LP: 1392
44 Trận thắng 181 Đã chơi
92.
산본퀸카민지
산본퀸카민지
KR (#92)
Người thách đấu
LP: 1384
43 Trận thắng 194 Đã chơi
93.
BD k0nda1
BD k0nda1
BR (#93)
Người thách đấu
LP: 1383
62 Trận thắng 244 Đã chơi
94.
uL 코스모TV
uL 코스모TV
KR (#94)
Người thách đấu
LP: 1382
82 Trận thắng 492 Đã chơi
95.
DobZ
DobZ
BR (#95)
Người thách đấu
LP: 1382
73 Trận thắng 286 Đã chơi
96.
NIKA NEX TLI
NIKA NEX TLI
LAN (#96)
Người thách đấu
LP: 1373
175 Trận thắng 824 Đã chơi
97.
iHG Reaper
iHG Reaper
EUNE (#97)
Người thách đấu
LP: 1372
54 Trận thắng 229 Đã chơi
98.
josepao1o twitch
josepao1o twitch
OCE (#98)
Người thách đấu
LP: 1367
105 Trận thắng 466 Đã chơi
99.
RamKev
RamKev
NA (#99)
Người thách đấu
LP: 1366
117 Trận thắng 942 Đã chơi
100.
HR Detetive
HR Detetive
BR (#100)
Người thách đấu
LP: 1364
65 Trận thắng 314 Đã chơi