TFT - Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

TFT: Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

# Tên Bậc Trận thắng Đã chơi
1.
VERONICA HUSBAND
VERONICA HUSBAND
EUNE (#1)
Người thách đấu
LP: 1700
107 Trận thắng 279 Đã chơi
2.
relampago cuck
relampago cuck
BR (#2)
Người thách đấu
LP: 1557
88 Trận thắng 360 Đã chơi
3.
Deis1k
Deis1k
EUW (#3)
Người thách đấu
LP: 1555
82 Trận thắng 390 Đã chơi
4.
Zadust
Zadust
BR (#4)
Người thách đấu
LP: 1538
94 Trận thắng 282 Đã chơi
5.
띵 땡
띵 땡
KR (#5)
Người thách đấu
LP: 1522
153 Trận thắng 787 Đã chơi
6.
Tewesineitor
Tewesineitor
LAN (#6)
Người thách đấu
LP: 1506
78 Trận thắng 238 Đã chơi
7.
VERONICAHUSBAND2
VERONICAHUSBAND2
EUNE (#7)
Người thách đấu
LP: 1471
85 Trận thắng 247 Đã chơi
8.
Thrae
Thrae
EUNE (#8)
Người thách đấu
LP: 1457
92 Trận thắng 375 Đã chơi
9.
정동글2
정동글2
KR (#9)
Người thách đấu
LP: 1444
52 Trận thắng 273 Đã chơi
10.
GingGG
GingGG
EUW (#10)
Người thách đấu
LP: 1418
114 Trận thắng 494 Đã chơi
11.
MIVAC
MIVAC
TR (#11)
Người thách đấu
LP: 1394
105 Trận thắng 366 Đã chơi
12.
DeliciousMilkGG
DeliciousMilkGG
NA (#12)
Người thách đấu
LP: 1375
85 Trận thắng 284 Đã chơi
13.
Salvyyy
Salvyyy
EUW (#13)
Người thách đấu
LP: 1370
58 Trận thắng 234 Đã chơi
14.
C9 k3soju
C9 k3soju
NA (#14)
Người thách đấu
LP: 1362
135 Trận thắng 619 Đã chơi
15.
아기용1
아기용1
KR (#15)
Người thách đấu
LP: 1353
194 Trận thắng 1029 Đã chơi
16.
Sñus
Sñus
EUW (#16)
Người thách đấu
LP: 1343
136 Trận thắng 719 Đã chơi
17.
Serask
Serask
BR (#17)
Người thách đấu
LP: 1339
93 Trận thắng 365 Đã chơi
18.
Omnî
Omnî
OCE (#18)
Người thách đấu
LP: 1323
222 Trận thắng 828 Đã chơi
19.
Kłaytøn
Kłaytøn
LAS (#19)
Người thách đấu
LP: 1317
78 Trận thắng 312 Đã chơi
20.
DarkHydra
DarkHydra
EUW (#20)
Người thách đấu
LP: 1316
78 Trận thắng 336 Đã chơi
21.
곰과제리2
곰과제리2
KR (#21)
Người thách đấu
LP: 1316
53 Trận thắng 260 Đã chơi
22.
론드루
론드루
KR (#22)
Người thách đấu
LP: 1270
112 Trận thắng 764 Đã chơi
23.
techzz
techzz
BR (#23)
Người thách đấu
LP: 1265
87 Trận thắng 356 Đã chơi
24.
Hotline ming
Hotline ming
EUW (#24)
Người thách đấu
LP: 1235
90 Trận thắng 570 Đã chơi
25.
Kiyoon
Kiyoon
NA (#25)
Người thách đấu
LP: 1229
127 Trận thắng 608 Đã chơi
26.
GrandVice8
GrandVice8
NA (#26)
Người thách đấu
LP: 1228
106 Trận thắng 481 Đã chơi
27.
AFTV꼴픽이
AFTV꼴픽이
KR (#27)
Người thách đấu
LP: 1210
143 Trận thắng 781 Đã chơi
28.
Rubic
Rubic
TR (#28)
Người thách đấu
LP: 1210
112 Trận thắng 453 Đã chơi
29.
CarryMe Akashi
CarryMe Akashi
LAN (#29)
Người thách đấu
LP: 1210
85 Trận thắng 391 Đã chơi
30.
곰과제리
곰과제리
KR (#30)
Người thách đấu
LP: 1206
106 Trận thắng 589 Đã chơi
31.
Krmx
Krmx
NA (#31)
Người thách đấu
LP: 1206
95 Trận thắng 424 Đã chơi
32.
DaSaEbaVMo6niq
DaSaEbaVMo6niq
EUNE (#32)
Người thách đấu
LP: 1194
65 Trận thắng 249 Đã chơi
33.
Salvylul
Salvylul
EUW (#33)
Người thách đấu
LP: 1187
62 Trận thắng 243 Đã chơi
34.
Silliest
Silliest
NA (#34)
Người thách đấu
LP: 1185
82 Trận thắng 302 Đã chơi
35.
Shireen4
Shireen4
LAS (#35)
Người thách đấu
LP: 1168
112 Trận thắng 426 Đã chơi
36.
bruninho sl
bruninho sl
BR (#36)
Người thách đấu
LP: 1162
93 Trận thắng 434 Đã chơi
37.
GG Milk
GG Milk
NA (#37)
Người thách đấu
LP: 1161
91 Trận thắng 401 Đã chơi
38.
Deadsec TFT
Deadsec TFT
EUNE (#38)
Người thách đấu
LP: 1141
72 Trận thắng 300 Đã chơi
39.
Hiraino
Hiraino
NA (#39)
Người thách đấu
LP: 1125
85 Trận thắng 478 Đã chơi
40.
Monphis
Monphis
EUW (#40)
Người thách đấu
LP: 1122
94 Trận thắng 570 Đã chơi
41.
TehSilli
TehSilli
EUW (#41)
Người thách đấu
LP: 1111
71 Trận thắng 340 Đã chơi
42.
홀 애 비
홀 애 비
KR (#42)
Người thách đấu
LP: 1101
144 Trận thắng 770 Đã chơi
43.
정동글
정동글
KR (#43)
Người thách đấu
LP: 1093
79 Trận thắng 417 Đã chơi
44.
Hide øn bušh
Hide øn bušh
LAN (#44)
Người thách đấu
LP: 1087
154 Trận thắng 847 Đã chơi
45.
Twitch 뚜두
Twitch 뚜두
KR (#45)
Người thách đấu
LP: 1077
98 Trận thắng 524 Đã chơi
46.
Airport Mosquito
Airport Mosquito
OCE (#46)
Người thách đấu
LP: 1077
87 Trận thắng 352 Đã chơi
47.
speedruzlol
speedruzlol
TR (#47)
Người thách đấu
LP: 1074
98 Trận thắng 389 Đã chơi
48.
Dëan
Dëan
LAS (#48)
Người thách đấu
LP: 1070
71 Trận thắng 355 Đã chơi
49.
지하닝
지하닝
KR (#49)
Người thách đấu
LP: 1065
134 Trận thắng 762 Đã chơi
50.
Slooper
Slooper
BR (#50)
Người thách đấu
LP: 1039
73 Trận thắng 274 Đã chơi
51.
Salvyyy
Salvyyy
NA (#51)
Người thách đấu
LP: 1035
50 Trận thắng 146 Đã chơi
52.
Agon
Agon
NA (#52)
Người thách đấu
LP: 1034
116 Trận thắng 548 Đã chơi
53.
AceofSpadesITA
AceofSpadesITA
EUW (#53)
Người thách đấu
LP: 1032
53 Trận thắng 260 Đã chơi
54.
inc mplete
inc mplete
BR (#54)
Người thách đấu
LP: 1027
86 Trận thắng 524 Đã chơi
55.
Odyceuz
Odyceuz
BR (#55)
Người thách đấu
LP: 1024
92 Trận thắng 377 Đã chơi
56.
Dedicasse Fahd
Dedicasse Fahd
EUW (#56)
Người thách đấu
LP: 1022
89 Trận thắng 519 Đã chơi
57.
kobeyang
kobeyang
RU (#57)
Người thách đấu
LP: 1020
113 Trận thắng 377 Đã chơi
58.
Voltariux
Voltariux
EUW (#58)
Người thách đấu
LP: 1013
56 Trận thắng 290 Đã chơi
59.
ttv KitingisHard
ttv KitingisHard
NA (#59)
Người thách đấu
LP: 1012
128 Trận thắng 671 Đã chơi
60.
Past
Past
BR (#60)
Người thách đấu
LP: 1007
91 Trận thắng 341 Đã chơi
61.
TFT Hadaf
TFT Hadaf
EUNE (#61)
Người thách đấu
LP: 1007
61 Trận thắng 253 Đã chơi
62.
gv8
gv8
NA (#62)
Người thách đấu
LP: 1007
55 Trận thắng 279 Đã chơi
63.
엠브로돈까스
엠브로돈까스
KR (#63)
Người thách đấu
LP: 1006
171 Trận thắng 889 Đã chơi
64.
Kalsir
Kalsir
EUW (#64)
Người thách đấu
LP: 1002
63 Trận thắng 340 Đã chơi
65.
Kagerou OwO
Kagerou OwO
EUW (#65)
Người thách đấu
LP: 1002
62 Trận thắng 260 Đã chơi
66.
zl존현민짱
zl존현민짱
KR (#66)
Người thách đấu
LP: 1001
115 Trận thắng 711 Đã chơi
67.
Jedi Master AK
Jedi Master AK
EUW (#67)
Người thách đấu
LP: 981
98 Trận thắng 555 Đã chơi
68.
SleetTFT
SleetTFT
NA (#68)
Người thách đấu
LP: 980
82 Trận thắng 360 Đã chơi
69.
qqqwwweeerrrttt
qqqwwweeerrrttt
EUNE (#69)
Người thách đấu
LP: 978
61 Trận thắng 200 Đã chơi
70.
No Quarter
No Quarter
LAS (#70)
Người thách đấu
LP: 976
75 Trận thắng 335 Đã chơi
71.
Sologesang
Sologesang
EUW (#71)
Người thách đấu
LP: 975
63 Trận thắng 447 Đã chơi
72.
쪼해피롱
쪼해피롱
KR (#72)
Người thách đấu
LP: 964
154 Trận thắng 750 Đã chơi
73.
diabifleur
diabifleur
EUW (#73)
Người thách đấu
LP: 962
62 Trận thắng 367 Đã chơi
74.
Hi Im Hadaf
Hi Im Hadaf
EUNE (#74)
Người thách đấu
LP: 957
38 Trận thắng 208 Đã chơi
75.
Rayio
Rayio
LAN (#75)
Người thách đấu
LP: 955
188 Trận thắng 835 Đã chơi
76.
DarkHighroll
DarkHighroll
EUW (#76)
Người thách đấu
LP: 952
73 Trận thắng 342 Đã chơi
77.
Koala Esbelto
Koala Esbelto
BR (#77)
Người thách đấu
LP: 949
94 Trận thắng 453 Đã chơi
78.
Highroll
Highroll
LAS (#78)
Người thách đấu
LP: 936
77 Trận thắng 334 Đã chơi
79.
bstln2
bstln2
EUW (#79)
Người thách đấu
LP: 936
55 Trận thắng 213 Đã chơi
80.
Girlfromnoxuss
Girlfromnoxuss
LAS (#80)
Người thách đấu
LP: 931
115 Trận thắng 518 Đã chơi
81.
스트롱섹시
스트롱섹시
KR (#81)
Người thách đấu
LP: 930
74 Trận thắng 505 Đã chơi
82.
Ms MatchedSocks
Ms MatchedSocks
NA (#82)
Người thách đấu
LP: 930
48 Trận thắng 244 Đã chơi
83.
BarksdaIe
BarksdaIe
BR (#83)
Người thách đấu
LP: 917
55 Trận thắng 154 Đã chơi
84.
SákuraHana
SákuraHana
LAN (#84)
Người thách đấu
LP: 916
63 Trận thắng 174 Đã chơi
85.
Neves
Neves
BR (#85)
Người thách đấu
LP: 915
52 Trận thắng 267 Đã chơi
86.
oTalDoFilipin
oTalDoFilipin
BR (#86)
Người thách đấu
LP: 907
67 Trận thắng 265 Đã chơi
87.
Fluffalogical
Fluffalogical
NA (#87)
Người thách đấu
LP: 902
62 Trận thắng 390 Đã chơi
88.
Seras Viktoria
Seras Viktoria
TR (#88)
Người thách đấu
LP: 901
68 Trận thắng 283 Đã chơi
89.
C9 Khroen
C9 Khroen
NA (#89)
Người thách đấu
LP: 901
67 Trận thắng 326 Đã chơi
90.
Cherryon
Cherryon
KR (#90)
Người thách đấu
LP: 900
100 Trận thắng 645 Đã chơi
91.
Priend
Priend
LAS (#91)
Người thách đấu
LP: 899
99 Trận thắng 561 Đã chơi
92.
ftdrain
ftdrain
BR (#92)
Người thách đấu
LP: 896
60 Trận thắng 182 Đã chơi
93.
Meglendiel
Meglendiel
TR (#93)
Người thách đấu
LP: 891
110 Trận thắng 630 Đã chơi
94.
Mismatched Socks
Mismatched Socks
NA (#94)
Người thách đấu
LP: 890
68 Trận thắng 357 Đã chơi
95.
Archway
Archway
BR (#95)
Người thách đấu
LP: 889
63 Trận thắng 354 Đã chơi
96.
Kira
Kira
NA (#96)
Người thách đấu
LP: 885
53 Trận thắng 306 Đã chơi
97.
Paralelepipo
Paralelepipo
BR (#97)
Người thách đấu
LP: 885
44 Trận thắng 140 Đã chơi
98.
ItzYaBoyBeasty
ItzYaBoyBeasty
NA (#98)
Người thách đấu
LP: 883
119 Trận thắng 667 Đã chơi
99.
lilsteppy
lilsteppy
NA (#99)
Người thách đấu
LP: 867
68 Trận thắng 323 Đã chơi
100.
Stalins Son
Stalins Son
NA (#100)
Người thách đấu
LP: 867
64 Trận thắng 391 Đã chơi