TFT - Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

TFT: Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

# Tên Bậc Trận thắng Đã chơi
1.
Q1G Cheche
Q1G Cheche
LAS (#1)
Người thách đấu
LP: 1911
94 Thắng 429 đã chơi
2.
ShayonZ
ShayonZ
EUNE (#2)
Người thách đấu
LP: 1784
59 Thắng 265 đã chơi
3.
ARMA ACKK
ARMA ACKK
EUW (#3)
Người thách đấu
LP: 1780
71 Thắng 356 đã chơi
4.
NAMAZ KIL
NAMAZ KIL
TR (#4)
Người thách đấu
LP: 1767
80 Thắng 323 đã chơi
5.
W29F
W29F
EUW (#5)
Người thách đấu
LP: 1754
58 Thắng 284 đã chơi
6.
NoelTFT
NoelTFT
EUNE (#6)
Người thách đấu
LP: 1751
63 Thắng 278 đã chơi
7.
RamKev
RamKev
NA (#7)
Người thách đấu
LP: 1748
78 Thắng 422 đã chơi
8.
EG PeiWan 001
EG PeiWan 001
EUW (#8)
Người thách đấu
LP: 1733
90 Thắng 443 đã chơi
9.
Nîtratex
Nîtratex
TR (#9)
Người thách đấu
LP: 1699
75 Thắng 364 đã chơi
10.
Les coIIègues
Les coIIègues
EUW (#10)
Người thách đấu
LP: 1699
70 Thắng 311 đã chơi
11.
Simple Plan
Simple Plan
NA (#11)
Người thách đấu
LP: 1671
80 Thắng 557 đã chơi
12.
ProtoTank
ProtoTank
LAS (#12)
Người thách đấu
LP: 1663
81 Thắng 352 đã chơi
13.
SNG Lev Trotskij
SNG Lev Trotskij
EUW (#13)
Người thách đấu
LP: 1655
44 Thắng 250 đã chơi
14.
TMS Sunshee
TMS Sunshee
EUW (#14)
Người thách đấu
LP: 1647
43 Thắng 260 đã chơi
15.
Lux
Lux
NA (#15)
Người thách đấu
LP: 1639
45 Thắng 217 đã chơi
16.
리우중보고배움
리우중보고배움
KR (#16)
Người thách đấu
LP: 1635
153 Thắng 698 đã chơi
17.
6Dot
6Dot
EUNE (#17)
Người thách đấu
LP: 1624
97 Thắng 386 đã chơi
18.
ShıningStar
ShıningStar
EUW (#18)
Người thách đấu
LP: 1613
72 Thắng 333 đã chơi
19.
DLvx 13065826173
DLvx 13065826173
NA (#19)
Người thách đấu
LP: 1609
66 Thắng 307 đã chơi
20.
TwTF 표면
TwTF 표면
KR (#20)
Người thách đấu
LP: 1607
68 Thắng 311 đã chơi
21.
Ulyciana
Ulyciana
TR (#21)
Người thách đấu
LP: 1603
38 Thắng 125 đã chơi
22.
Smurf DL
Smurf DL
LAN (#22)
Người thách đấu
LP: 1578
82 Thắng 369 đã chơi
23.
Mâx
Mâx
LAS (#23)
Người thách đấu
LP: 1571
50 Thắng 200 đã chơi
24.
Q1G Zwait
Q1G Zwait
LAN (#24)
Người thách đấu
LP: 1569
42 Thắng 119 đã chơi
25.
Ramblinnn
Ramblinnn
NA (#25)
Người thách đấu
LP: 1565
74 Thắng 366 đã chơi
26.
Lorethaer
Lorethaer
TR (#26)
Người thách đấu
LP: 1547
50 Thắng 249 đã chơi
27.
SpiderRiderRamen
SpiderRiderRamen
NA (#27)
Người thách đấu
LP: 1546
70 Thắng 444 đã chơi
28.
BEE Arkjow
BEE Arkjow
BR (#28)
Người thách đấu
LP: 1536
62 Thắng 268 đã chơi
29.
AceofSpadesITA
AceofSpadesITA
EUW (#29)
Người thách đấu
LP: 1518
91 Thắng 475 đã chơi
30.
casparwu
casparwu
NA (#30)
Người thách đấu
LP: 1516
108 Thắng 638 đã chơi
31.
white lies
white lies
RU (#31)
Người thách đấu
LP: 1507
44 Thắng 142 đã chơi
32.
My Paradise
My Paradise
KR (#32)
Người thách đấu
LP: 1506
104 Thắng 481 đã chơi
33.
엠돈 유튜브 구독
엠돈 유튜브 구독
KR (#33)
Người thách đấu
LP: 1505
61 Thắng 294 đã chơi
34.
Acro uu
Acro uu
KR (#34)
Người thách đấu
LP: 1496
102 Thắng 553 đã chơi
35.
VX956047326
VX956047326
EUW (#35)
Người thách đấu
LP: 1492
32 Thắng 165 đã chơi
36.
표 면
표 면
KR (#36)
Người thách đấu
LP: 1488
79 Thắng 470 đã chơi
37.
MrWangWang
MrWangWang
OCE (#37)
Người thách đấu
LP: 1480
93 Thắng 568 đã chơi
38.
Angora
Angora
OCE (#38)
Người thách đấu
LP: 1478
55 Thắng 257 đã chơi
39.
정동기리
정동기리
KR (#39)
Người thách đấu
LP: 1476
55 Thắng 240 đã chơi
40.
Sgue
Sgue
KR (#40)
Người thách đấu
LP: 1474
92 Thắng 550 đã chơi
41.
im jack
im jack
NA (#41)
Người thách đấu
LP: 1471
164 Thắng 1335 đã chơi
42.
SLY Voltariux
SLY Voltariux
EUW (#42)
Người thách đấu
LP: 1470
88 Thắng 463 đã chơi
43.
AMATÖR1234
AMATÖR1234
TR (#43)
Người thách đấu
LP: 1469
81 Thắng 446 đã chơi
44.
SwellerTiger
SwellerTiger
EUW (#44)
Người thách đấu
LP: 1468
84 Thắng 504 đã chơi
45.
kriszTKO
kriszTKO
EUNE (#45)
Người thách đấu
LP: 1462
81 Thắng 419 đã chơi
46.
KGE
KGE
KR (#46)
Người thách đấu
LP: 1458
51 Thắng 332 đã chơi
47.
xReddi
xReddi
NA (#47)
Người thách đấu
LP: 1456
90 Thắng 474 đã chơi
48.
엘무무 Youtube
엘무무 Youtube
KR (#48)
Người thách đấu
LP: 1455
126 Thắng 645 đã chơi
49.
k1llralexdabmstr
k1llralexdabmstr
NA (#49)
Người thách đấu
LP: 1454
145 Thắng 858 đã chơi
50.
Acro 보라돌이
Acro 보라돌이
KR (#50)
Người thách đấu
LP: 1454
111 Thắng 651 đã chơi
51.
inc mplete
inc mplete
BR (#51)
Người thách đấu
LP: 1453
83 Thắng 381 đã chơi
52.
mD aer0
mD aer0
NA (#52)
Người thách đấu
LP: 1452
54 Thắng 342 đã chơi
53.
뚜 두
뚜 두
KR (#53)
Người thách đấu
LP: 1451
62 Thắng 390 đã chơi
54.
NAMAZ KIL v2
NAMAZ KIL v2
TR (#54)
Người thách đấu
LP: 1449
43 Thắng 157 đã chơi
55.
BES DobZ
BES DobZ
BR (#55)
Người thách đấu
LP: 1447
55 Thắng 299 đã chơi
56.
Nostereleven
Nostereleven
NA (#56)
Người thách đấu
LP: 1444
81 Thắng 565 đã chơi
57.
Loescher
Loescher
EUW (#57)
Người thách đấu
LP: 1443
109 Thắng 660 đã chơi
58.
HonkyTonkHero
HonkyTonkHero
EUNE (#58)
Người thách đấu
LP: 1442
104 Thắng 713 đã chơi
59.
Acro 박성연
Acro 박성연
KR (#59)
Người thách đấu
LP: 1440
59 Thắng 482 đã chơi
60.
Disgracié
Disgracié
TR (#60)
Người thách đấu
LP: 1435
83 Thắng 344 đã chơi
61.
carrotman
carrotman
NA (#61)
Người thách đấu
LP: 1433
99 Thắng 635 đã chơi
62.
PieHat
PieHat
LAS (#62)
Người thách đấu
LP: 1433
76 Thắng 342 đã chơi
63.
SwellerTigerTFT
SwellerTigerTFT
EUW (#63)
Người thách đấu
LP: 1433
64 Thắng 365 đã chơi
64.
Sunrise Sunset
Sunrise Sunset
EUW (#64)
Người thách đấu
LP: 1428
37 Thắng 182 đã chơi
65.
Q1G ViciuuSS
Q1G ViciuuSS
LAS (#65)
Người thách đấu
LP: 1427
98 Thắng 484 đã chơi
66.
Venezuelan Varus
Venezuelan Varus
LAN (#66)
Người thách đấu
LP: 1426
53 Thắng 136 đã chơi
67.
곰과제리
곰과제리
KR (#67)
Người thách đấu
LP: 1425
24 Thắng 169 đã chơi
68.
Ukkkkko
Ukkkkko
EUW (#68)
Người thách đấu
LP: 1424
84 Thắng 384 đã chơi
69.
BN 원요일
BN 원요일
KR (#69)
Người thách đấu
LP: 1423
76 Thắng 437 đã chơi
70.
Marcel Pee
Marcel Pee
NA (#70)
Người thách đấu
LP: 1416
89 Thắng 591 đã chơi
71.
면 표
면 표
KR (#71)
Người thách đấu
LP: 1414
57 Thắng 281 đã chơi
72.
Mobalytics Ace
Mobalytics Ace
NA (#72)
Người thách đấu
LP: 1411
113 Thắng 670 đã chơi
73.
KRC BriksTn
KRC BriksTn
EUW (#73)
Người thách đấu
LP: 1410
148 Thắng 975 đã chơi
74.
tapiokaoisii
tapiokaoisii
NA (#74)
Người thách đấu
LP: 1409
104 Thắng 687 đã chơi
75.
BES Toddy
BES Toddy
BR (#75)
Người thách đấu
LP: 1408
73 Thắng 318 đã chơi
76.
Bobo Hates Bobo
Bobo Hates Bobo
NA (#76)
Người thách đấu
LP: 1408
36 Thắng 170 đã chơi
77.
あきこだよ
あきこだよ
JP (#77)
Người thách đấu
LP: 1403
64 Thắng 326 đã chơi
78.
이렇게 좋은 날
이렇게 좋은 날
KR (#78)
Người thách đấu
LP: 1402
127 Thắng 921 đã chơi
79.
GingGG
GingGG
EUW (#79)
Người thách đấu
LP: 1402
83 Thắng 505 đã chơi
80.
TM Viktoker
TM Viktoker
LAS (#80)
Người thách đấu
LP: 1397
84 Thắng 489 đã chơi
81.
IMissJohnnySins
IMissJohnnySins
NA (#81)
Người thách đấu
LP: 1395
88 Thắng 514 đã chơi
82.
F1 Flow
F1 Flow
NA (#82)
Người thách đấu
LP: 1394
33 Thắng 220 đã chơi
83.
GeorgeLeone
GeorgeLeone
EUNE (#83)
Người thách đấu
LP: 1383
40 Thắng 211 đã chơi
84.
genius27
genius27
LAN (#84)
Người thách đấu
LP: 1381
114 Thắng 500 đã chơi
85.
ANO Lelouch
ANO Lelouch
EUW (#85)
Người thách đấu
LP: 1381
68 Thắng 414 đã chơi
86.
eusouolucas
eusouolucas
BR (#86)
Người thách đấu
LP: 1375
25 Thắng 66 đã chơi
87.
longlive
longlive
EUNE (#87)
Người thách đấu
LP: 1373
60 Thắng 270 đã chơi
88.
Wøømy
Wøømy
NA (#88)
Người thách đấu
LP: 1373
45 Thắng 263 đã chơi
89.
Kurums Golf Flag
Kurums Golf Flag
NA (#89)
Người thách đấu
LP: 1369
71 Thắng 461 đã chơi
90.
Nikos Papas1999
Nikos Papas1999
EUNE (#90)
Người thách đấu
LP: 1369
55 Thắng 244 đã chơi
91.
ReynzeR
ReynzeR
NA (#91)
Người thách đấu
LP: 1365
59 Thắng 386 đã chơi
92.
VX TFTDL888
VX TFTDL888
NA (#92)
Người thách đấu
LP: 1363
48 Thắng 266 đã chơi
93.
Kjaos
Kjaos
OCE (#93)
Người thách đấu
LP: 1362
55 Thắng 197 đã chơi
94.
TwTF 김준민
TwTF 김준민
KR (#94)
Người thách đấu
LP: 1361
142 Thắng 814 đã chơi
95.
pruu1
pruu1
BR (#95)
Người thách đấu
LP: 1361
127 Thắng 624 đã chơi
96.
Ruele
Ruele
NA (#96)
Người thách đấu
LP: 1361
48 Thắng 281 đã chơi
97.
GBS Materson
GBS Materson
EUNE (#97)
Người thách đấu
LP: 1361
27 Thắng 145 đã chơi
98.
Justin FoIey
Justin FoIey
TR (#98)
Người thách đấu
LP: 1360
63 Thắng 264 đã chơi
99.
Flashbâng
Flashbâng
NA (#99)
Người thách đấu
LP: 1360
56 Thắng 577 đã chơi
100.
Dopinder
Dopinder
LAN (#100)
Người thách đấu
LP: 1359
49 Thắng 249 đã chơi