TFT - Người Chơi xếp hạng xuất sắc nhất

TFT: Người Chơi xếp hạng xuất sắc nhất

# Tên Thứ bậc Thắng Đã chơi
1.
ego illusions#ego
ego illusions#ego
BR (#1)
Thách Đấu
LP: 2225
318 Thắng 454 Đã chơi
2.
p1va#0610
p1va#0610
VN (#2)
Thách Đấu
LP: 2161
283 Thắng 414 Đã chơi
3.
SBCB MIDFEED#D2F
SBCB MIDFEED#D2F
VN (#3)
Thách Đấu
LP: 2157
287 Thắng 424 Đã chơi
4.
eusouolucas#1111
eusouolucas#1111
BR (#4)
Thách Đấu
LP: 2107
335 Thắng 487 Đã chơi
5.
illectr0#TR1
illectr0#TR1
TR (#5)
Thách Đấu
LP: 2083
313 Thắng 436 Đã chơi
6.
Kezman22#EUNE
Kezman22#EUNE
EUNE (#6)
Thách Đấu
LP: 2072
327 Thắng 504 Đã chơi
7.
YBY1#YBY1
YBY1#YBY1
VN (#7)
Thách Đấu
LP: 2055
344 Thắng 480 Đã chơi
8.
NoelTFT#EUNE
NoelTFT#EUNE
EUNE (#8)
Thách Đấu
LP: 2032
326 Thắng 472 Đã chơi
9.
SealKun Mbappé#8484
SealKun Mbappé#8484
LAN (#9)
Thách Đấu
LP: 2004
237 Thắng 345 Đã chơi
10.
산스체#king
산스체#king
KR (#10)
Thách Đấu
LP: 1999
310 Thắng 458 Đã chơi
11.
Sologesang#EUW
Sologesang#EUW
EUW (#11)
Thách Đấu
LP: 1994
271 Thắng 430 Đã chơi
12.
BlackSheep#Rap
BlackSheep#Rap
LAS (#12)
Thách Đấu
LP: 1991
445 Thắng 666 Đã chơi
13.
ISG MAIKEL#ISG12
ISG MAIKEL#ISG12
LAS (#13)
Thách Đấu
LP: 1973
251 Thắng 361 Đã chơi
14.
GD Royal#1704
GD Royal#1704
VN (#14)
Thách Đấu
LP: 1971
209 Thắng 280 Đã chơi
15.
A Yellow Tomato#EUNE
A Yellow Tomato#EUNE
EUNE (#15)
Thách Đấu
LP: 1940
249 Thắng 371 Đã chơi
16.
wasianiverson#NA2
wasianiverson#NA2
NA (#16)
Thách Đấu
LP: 1927
344 Thắng 546 Đã chơi
17.
Latte喝拿鐵#Latte
Latte喝拿鐵#Latte
TW (#17)
Thách Đấu
LP: 1922
253 Thắng 378 Đã chơi
18.
Zeref#2612
Zeref#2612
PH (#18)
Thách Đấu
LP: 1922
241 Thắng 347 Đã chơi
19.
강선종#KR1
강선종#KR1
KR (#19)
Thách Đấu
LP: 1920
673 Thắng 1082 Đã chơi
20.
Dizzyland#zzz
Dizzyland#zzz
VN (#20)
Thách Đấu
LP: 1915
313 Thắng 493 Đã chơi
21.
SLY Xperion#EUW
SLY Xperion#EUW
EUW (#21)
Thách Đấu
LP: 1911
288 Thắng 453 Đã chơi
22.
Vô Ám Giả#1982
Vô Ám Giả#1982
VN (#22)
Thách Đấu
LP: 1905
252 Thắng 401 Đã chơi
23.
INF HR SuperPino#LAN1
INF HR SuperPino#LAN1
LAN (#23)
Thách Đấu
LP: 1900
352 Thắng 535 Đã chơi
24.
Angora#OCE
Angora#OCE
OCE (#24)
Thách Đấu
LP: 1899
263 Thắng 363 Đã chơi
25.
terrytft#ttv
terrytft#ttv
TW (#25)
Thách Đấu
LP: 1893
251 Thắng 361 Đã chơi
26.
Fated xazzv1#chịu
Fated xazzv1#chịu
VN (#26)
Thách Đấu
LP: 1888
348 Thắng 584 Đã chơi
27.
MSJ Dr OH#1122
MSJ Dr OH#1122
KR (#27)
Thách Đấu
LP: 1877
493 Thắng 759 Đã chơi
28.
Mujjiwaraa#EUNE
Mujjiwaraa#EUNE
EUNE (#28)
Thách Đấu
LP: 1873
298 Thắng 416 Đã chơi
29.
guubums#1874
guubums#1874
NA (#29)
Thách Đấu
LP: 1872
252 Thắng 398 Đã chơi
30.
SLY Voltariux#EUW
SLY Voltariux#EUW
EUW (#30)
Thách Đấu
LP: 1870
225 Thắng 371 Đã chơi
31.
鐵之硬沼#TW2
鐵之硬沼#TW2
TW (#31)
Thách Đấu
LP: 1866
516 Thắng 826 Đã chơi
32.
kubixon#0752
kubixon#0752
EUW (#32)
Thách Đấu
LP: 1864
292 Thắng 466 Đã chơi
33.
Demacian Raptor#JAZZ
Demacian Raptor#JAZZ
EUNE (#33)
Thách Đấu
LP: 1855
174 Thắng 230 Đã chơi
34.
NG Yugi#0707
NG Yugi#0707
VN (#34)
Thách Đấu
LP: 1846
361 Thắng 590 Đã chơi
35.
vclf#VASCO
vclf#VASCO
BR (#35)
Thách Đấu
LP: 1839
283 Thắng 411 Đã chơi
36.
KC Double61#EUW
KC Double61#EUW
EUW (#36)
Thách Đấu
LP: 1836
215 Thắng 329 Đã chơi
37.
setsuko1#NA1
setsuko1#NA1
NA (#37)
Thách Đấu
LP: 1835
599 Thắng 925 Đã chơi
38.
Toddy#tft
Toddy#tft
BR (#38)
Thách Đấu
LP: 1834
257 Thắng 367 Đã chơi
39.
MGG dowfu#PH2
MGG dowfu#PH2
PH (#39)
Thách Đấu
LP: 1828
353 Thắng 534 Đã chơi
40.
MGG ARaye#HYEMU
MGG ARaye#HYEMU
PH (#40)
Thách Đấu
LP: 1824
259 Thắng 372 Đã chơi
41.
INF HR Relic#CALVO
INF HR Relic#CALVO
LAN (#41)
Thách Đấu
LP: 1822
196 Thắng 274 Đã chơi
42.
G5 Esinti Cafe#USTAM
G5 Esinti Cafe#USTAM
TR (#42)
Thách Đấu
LP: 1816
215 Thắng 311 Đã chơi
43.
ramen tuesday#001
ramen tuesday#001
VN (#43)
Thách Đấu
LP: 1814
379 Thắng 618 Đã chơi
44.
yunmaybe#6262
yunmaybe#6262
VN (#44)
Thách Đấu
LP: 1813
249 Thắng 397 Đã chơi
45.
SVM LâmLouis#1107
SVM LâmLouis#1107
VN (#45)
Thách Đấu
LP: 1806
323 Thắng 526 Đã chơi
46.
Gobosteur#EUW
Gobosteur#EUW
EUW (#46)
Thách Đấu
LP: 1796
356 Thắng 598 Đã chơi
47.
Mismatched Socks#NA2
Mismatched Socks#NA2
NA (#47)
Thách Đấu
LP: 1794
268 Thắng 412 Đã chơi
48.
ISG FRITZ#MERRY
ISG FRITZ#MERRY
LAS (#48)
Thách Đấu
LP: 1789
242 Thắng 338 Đã chơi
49.
KC Canbizz#EUW
KC Canbizz#EUW
EUW (#49)
Thách Đấu
LP: 1788
285 Thắng 432 Đã chơi
50.
DIG TomJedus0r#12345
DIG TomJedus0r#12345
EUW (#50)
Thách Đấu
LP: 1785
233 Thắng 371 Đã chơi
51.
M8 Enzosx#3566
M8 Enzosx#3566
EUW (#51)
Thách Đấu
LP: 1780
426 Thắng 728 Đã chơi
52.
yatora#ayaya
yatora#ayaya
RU (#52)
Thách Đấu
LP: 1767
171 Thắng 208 Đã chơi
53.
SpencerTFT#TFT
SpencerTFT#TFT
NA (#53)
Thách Đấu
LP: 1762
418 Thắng 661 Đã chơi
54.
pk1#aaaaa
pk1#aaaaa
VN (#54)
Thách Đấu
LP: 1750
281 Thắng 456 Đã chơi
55.
띵 땡#KR1
띵 땡#KR1
KR (#55)
Thách Đấu
LP: 1749
484 Thắng 794 Đã chơi
56.
PS 카나타
PS 카나타
KR (#56)
Thách Đấu
LP: 1747
333 Thắng 505 Đã chơi
57.
1k7doiten#0910
1k7doiten#0910
VN (#57)
Thách Đấu
LP: 1741
351 Thắng 588 Đã chơi
58.
천연만화
천연만화
KR (#58)
Thách Đấu
LP: 1740
280 Thắng 415 Đã chơi
59.
G5 Jura#ACE
G5 Jura#ACE
TR (#59)
Thách Đấu
LP: 1740
177 Thắng 254 Đã chơi
60.
懷疑Owo小熊#懷疑熊
懷疑Owo小熊#懷疑熊
TW (#60)
Thách Đấu
LP: 1739
361 Thắng 559 Đã chơi
61.
AMATÖR1234#TR1
AMATÖR1234#TR1
TR (#61)
Thách Đấu
LP: 1733
255 Thắng 385 Đã chơi
62.
TFT is easy
TFT is easy
VN (#62)
Thách Đấu
LP: 1731
318 Thắng 523 Đã chơi
63.
Safo20#BAD
Safo20#BAD
EUW (#63)
Thách Đấu
LP: 1730
294 Thắng 471 Đã chơi
64.
HoodBoy#AFTv
HoodBoy#AFTv
KR (#64)
Thách Đấu
LP: 1723
480 Thắng 811 Đã chơi
65.
COPY P
COPY P
KR (#65)
Thách Đấu
LP: 1722
275 Thắng 417 Đã chơi
66.
MSJ Ahn#1122
MSJ Ahn#1122
KR (#66)
Thách Đấu
LP: 1719
219 Thắng 330 Đã chơi
67.
JosueDeleted#LAS1
JosueDeleted#LAS1
LAS (#67)
Thách Đấu
LP: 1714
394 Thắng 607 Đã chơi
68.
Llaih#lam
Llaih#lam
VN (#68)
Thách Đấu
LP: 1711
380 Thắng 611 Đã chơi
69.
Dalesom#EUW
Dalesom#EUW
EUW (#69)
Thách Đấu
LP: 1707
378 Thắng 642 Đã chơi
70.
MGG mode#mode
MGG mode#mode
PH (#70)
Thách Đấu
LP: 1705
292 Thắng 404 Đã chơi
71.
Huyee#1999
Huyee#1999
VN (#71)
Thách Đấu
LP: 1697
483 Thắng 823 Đã chơi
72.
g5 darkest#1903
g5 darkest#1903
TR (#72)
Thách Đấu
LP: 1692
229 Thắng 313 Đã chơi
73.
Tôn Hiền#VN1
Tôn Hiền#VN1
VN (#73)
Thách Đấu
LP: 1691
327 Thắng 544 Đã chơi
74.
csmo8lc3o
csmo8lc3o
EUW (#74)
Thách Đấu
LP: 1690
189 Thắng 261 Đã chơi
75.
RYT Shaco#12345
RYT Shaco#12345
BR (#75)
Thách Đấu
LP: 1681
507 Thắng 781 Đã chơi
76.
Cánh Cụt Hụt Hơi#10598
Cánh Cụt Hụt Hơi#10598
VN (#76)
Thách Đấu
LP: 1674
419 Thắng 703 Đã chơi
77.
Cambulee#NA1
Cambulee#NA1
NA (#77)
Thách Đấu
LP: 1673
216 Thắng 355 Đã chơi
78.
GD Shaw1#2110
GD Shaw1#2110
VN (#78)
Thách Đấu
LP: 1667
470 Thắng 775 Đã chơi
79.
KND Succulento#yuki
KND Succulento#yuki
VN (#79)
Thách Đấu
LP: 1663
237 Thắng 383 Đã chơi
80.
AEG PasDeBol#EUW
AEG PasDeBol#EUW
EUW (#80)
Thách Đấu
LP: 1663
195 Thắng 291 Đã chơi
81.
zzhcet#BR1
zzhcet#BR1
BR (#81)
Thách Đấu
LP: 1655
330 Thắng 535 Đã chơi
82.
Tiger1#188
Tiger1#188
VN (#82)
Thách Đấu
LP: 1655
215 Thắng 332 Đã chơi
83.
steppy#2103
steppy#2103
SG (#83)
Thách Đấu
LP: 1651
155 Thắng 193 Đã chơi
84.
Só bio#BR1
Só bio#BR1
BR (#84)
Thách Đấu
LP: 1649
456 Thắng 715 Đã chơi
85.
HnZ Maris#Maris
HnZ Maris#Maris
VN (#85)
Thách Đấu
LP: 1648
277 Thắng 435 Đã chơi
86.
gdragon000#EUNE
gdragon000#EUNE
EUNE (#86)
Thách Đấu
LP: 1647
293 Thắng 469 Đã chơi
87.
Dishsoap#NA2
Dishsoap#NA2
NA (#87)
Thách Đấu
LP: 1646
341 Thắng 516 Đã chơi
88.
HelsinGG#EUNE
HelsinGG#EUNE
EUNE (#88)
Thách Đấu
LP: 1645
447 Thắng 701 Đã chơi
89.
grea#melt
grea#melt
NA (#89)
Thách Đấu
LP: 1645
193 Thắng 281 Đã chơi
90.
빈 틈#123
빈 틈#123
KR (#90)
Thách Đấu
LP: 1644
278 Thắng 429 Đã chơi
91.
Darth Nub#NA1
Darth Nub#NA1
NA (#91)
Thách Đấu
LP: 1643
443 Thắng 713 Đã chơi
92.
ItachiTFT#0101
ItachiTFT#0101
BR (#92)
Thách Đấu
LP: 1638
316 Thắng 495 Đã chơi
93.
Z10 Lelouch#4215
Z10 Lelouch#4215
EUW (#93)
Thách Đấu
LP: 1634
283 Thắng 456 Đã chơi
94.
INF HR Sr Cerdo#OINK
INF HR Sr Cerdo#OINK
LAN (#94)
Thách Đấu
LP: 1633
419 Thắng 638 Đã chơi
95.
JigglypuffKing#039
JigglypuffKing#039
NA (#95)
Thách Đấu
LP: 1631
190 Thắng 282 Đã chơi
96.
GGuthix#506
GGuthix#506
LAN (#96)
Thách Đấu
LP: 1628
265 Thắng 407 Đã chơi
97.
Arat#TR1
Arat#TR1
TR (#97)
Thách Đấu
LP: 1628
185 Thắng 243 Đã chơi
98.
Zeroichi#3105
Zeroichi#3105
VN (#98)
Thách Đấu
LP: 1627
291 Thắng 480 Đã chơi
99.
Copico#Poro
Copico#Poro
BR (#99)
Thách Đấu
LP: 1626
194 Thắng 279 Đã chơi
100.
Asta1#0497
Asta1#0497
VN (#100)
Thách Đấu
LP: 1622
498 Thắng 825 Đã chơi