Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.0089% 0.0089%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.018% 0.018%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
0.56% 0.56%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.23% 3.2%
Kim cương II
Kim cương II
0.41%
Kim cương III
Kim cương III
0.71%
Kim cương IV
Kim cương IV
1.8%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.93% 9.9%
Bạch kim II
Bạch kim II
1.6%
Bạch kim III
Bạch kim III
2.4%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
4.9%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.8% 23%
Vàng II
Vàng II
4.4%
Vàng III
Vàng III
6.2%
Vàng IV
Vàng IV
10%
Bạc I Bạc I
Bạc I
6.6% 35%
Bạc II
Bạc II
9.1%
Bạc III
Bạc III
9.7%
Bạc IV
Bạc IV
10%
Đồng I Đồng I
Đồng I
6.6% 21%
Đồng II
Đồng II
6.3%
Đồng III
Đồng III
4.6%
Đồng IV
Đồng IV
3.5%
Iron I Iron I
Iron I
2.0% 5.1%
Iron II
Iron II
2.0%
Iron III
Iron III
0.97%
Iron IV
Iron IV
0.087%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: