Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.010% 0.010%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.027% 0.027%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
0.13% 0.13%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.049% 1.2%
Kim cương II
Kim cương II
0.13%
Kim cương III
Kim cương III
0.30%
Kim cương IV
Kim cương IV
0.71%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.43% 6.3%
Bạch kim II
Bạch kim II
0.99%
Bạch kim III
Bạch kim III
1.6%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
3.3%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.1% 22%
Vàng II
Vàng II
4.1%
Vàng III
Vàng III
6.0%
Vàng IV
Vàng IV
10%
Bạc I Bạc I
Bạc I
7.4% 41%
Bạc II
Bạc II
10%
Bạc III
Bạc III
11%
Bạc IV
Bạc IV
11%
Đồng I Đồng I
Đồng I
7.9% 24%
Đồng II
Đồng II
7.4%
Đồng III
Đồng III
5.6%
Đồng IV
Đồng IV
3.6%
Iron I Iron I
Iron I
2.0% 4.0%
Iron II
Iron II
1.5%
Iron III
Iron III
0.43%
Iron IV
Iron IV
0.010%
0 bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: