Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.014% 0.014%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.028% 0.028%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
0.63% 0.63%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.12% 3.4%
Kim cương II
Kim cương II
0.40%
Kim cương III
Kim cương III
0.79%
Kim cương IV
Kim cương IV
2.0%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.70% 11%
Bạch kim II
Bạch kim II
1.6%
Bạch kim III
Bạch kim III
2.7%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
5.9%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.3% 25%
Vàng II
Vàng II
4.8%
Vàng III
Vàng III
6.9%
Vàng IV
Vàng IV
11%
Bạc I Bạc I
Bạc I
5.9% 34%
Bạc II
Bạc II
9.1%
Bạc III
Bạc III
9.7%
Bạc IV
Bạc IV
10%
Đồng I Đồng I
Đồng I
6.0% 20%
Đồng II
Đồng II
6.0%
Đồng III
Đồng III
4.6%
Đồng IV
Đồng IV
3.3%
Iron I Iron I
Iron I
1.8% 4.0%
Iron II
Iron II
1.6%
Iron III
Iron III
0.52%
Iron IV
Iron IV
0.023%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: