Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.012% 0.012%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.031% 0.031%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
0.83% 0.83%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.12% 4.1%
Kim cương II
Kim cương II
0.42%
Kim cương III
Kim cương III
0.93%
Kim cương IV
Kim cương IV
2.7%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.63% 11%
Bạch kim II
Bạch kim II
1.7%
Bạch kim III
Bạch kim III
2.9%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
6.5%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.3% 26%
Vàng II
Vàng II
4.7%
Vàng III
Vàng III
6.9%
Vàng IV
Vàng IV
12%
Bạc I Bạc I
Bạc I
5.6% 33%
Bạc II
Bạc II
8.8%
Bạc III
Bạc III
9.3%
Bạc IV
Bạc IV
10%
Đồng I Đồng I
Đồng I
5.6% 18%
Đồng II
Đồng II
5.7%
Đồng III
Đồng III
4.2%
Đồng IV
Đồng IV
3.2%
Iron I Iron I
Iron I
1.8% 4.3%
Iron II
Iron II
1.7%
Iron III
Iron III
0.66%
Iron IV
Iron IV
0.045%
0 bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: