Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.0069% 0.0069%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.017% 0.017%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
0.23% 0.23%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.24% 4.1%
Kim cương II
Kim cương II
0.79%
Kim cương III
Kim cương III
1.2%
Kim cương IV
Kim cương IV
1.8%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
1.6% 13%
Bạch kim II
Bạch kim II
2.9%
Bạch kim III
Bạch kim III
3.8%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
4.9%
Vàng I Vàng I
Vàng I
4.5% 31%
Vàng II
Vàng II
7.0%
Vàng III
Vàng III
8.8%
Vàng IV
Vàng IV
10%
Bạc I Bạc I
Bạc I
9.0% 37%
Bạc II
Bạc II
11%
Bạc III
Bạc III
9.8%
Bạc IV
Bạc IV
7.9%
Đồng I Đồng I
Đồng I
4.6% 11%
Đồng II
Đồng II
3.4%
Đồng III
Đồng III
2.0%
Đồng IV
Đồng IV
1.2%
Iron I Iron I
Iron I
0.75% 1.5%
Iron II
Iron II
0.59%
Iron III
Iron III
0.18%
Iron IV
Iron IV
0.017%
0 bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: