Trang bị

Chiến thuật đấu đội

Trang bị

Vật phẩm cơ bản

Vật phẩm cơ bản

Kiếm B.F.
Kiếm Hắc Ám
Cung Gỗ
Cung Gỗ Hắc Ám
Gậy Quá Khổ
Gậy Quá Khổ Hắc Ám
Nước Mắt Nữ Thần
Nước Mắt Hắc Ám
Giáp Lưới
Giáp Lưới Hắc Ám
Áo Choàng Bạc
Áo Choàng Hắc Ám
Đai Khổng Lồ
Đai Hắc Ám
Siêu Xẻng
Xẻng Hắc Ám
Găng Đấu Tập
Găng Hắc Ám

Vật phẩm hợp thành

Vật phẩm hợp thành

Kiếm Tử Thần B
Ác Kiếm Tử Thần D
Diệt Khổng Lồ B
Diệt Khồng Lồ Tà Ác D
Kiếm Súng Hextech B
Kiếm Súng Chợ Đen D
Ngọn Thương Shojin B
Ác Thương Shojin D
Kiếm Thiên Thần B
Giáp Thiên Thần Sa Ngã B
Huyết Kiếm B
Hắc Huyết Kiếm D
Tụ Bão Zeke A
Cờ Lệnh Zeke U Ám D
Ấn Chiến Binh B
Vô Cực Kiếm C
Hắc Cực Kiếm D
Đại Bác Liên Thanh B
Đại Bác Liên Thanh Tử Thần D
Cuồng Đao Guinsoo C
Huyết Cuồng Đao Guinsoo D
Dao Điện Statikk B
Dao Điện Tà Ác Statikk D
Quyền Năng Khổng Lồ A
Quyền Năng Phục Hận C
Cuồng Cung Runaan B
Hắc Cuồng Cung Runaan C
Thông Đạo Zz'rot B
Thông Đạo Cảm Tử Zz'Rot B
Ấn Quân Đoàn A
Cung Xanh A
Cung Xanh Đậm C
Mũ Phù Thủy Rabadon B
Mũ Nguyền Rủa Rabadon D
Quyền Trượng Thiên Thần B
Quyền Trượng Đại Ác Ma B
Dây Chuyền Iron Solari S
Dây Chuyền Silver Lunari B
Nỏ Sét S
Nỏ Sét Bóng Tối B
Quỷ Thư Morello A
Hắc Quỷ Thư Morello C
Ấn Ma Pháp Sư B
Găng Bảo Thạch B
Găng Liều Mạng D
Bùa Xanh B
Bùa Xanh Đen Đậm C
Tim Băng A
Tim Băng Hắc Hóa A
Chén Sức Mạnh S
Chén Tà Thuật B
Dây Chuyền Chuộc Tội S
Dây Chuyền Tội Lỗi B
Ấn Tái Tạo S
Bàn Tay Công Lý B
Bàn Tay Phục Hận B
Áo Choàng Gai B
Giáp Gai Lởm Chởm C
Thú Tượng Thạch Giáp B
Thú Tượng Giáp Bất Hoại C
Áo Choàng Lửa B
Áo Choàng Thiên Thực D
Ấn Thiết Giáp S
Áo Choàng Tĩnh Lặng S
Áo Choàng Hắc Ám Tĩnh Lặng D
Vuốt Rồng C
Vuốt Ác Long D
Phong Kiếm A
Hắc Phong Kiếm D
Ấn Thiên Thần S
Áo Choàng Thủy Ngân S
Khăn Kháng Thuật Tà Ác D
Giáp Máu Warmog B
Giáp Tử Chiến Warmog B
Ấn Thần Sứ S
Vuốt Bẫy S
Vuốt Ma Ám B
Giáp Thiên Nhiên A
Giáp Bóng Tối B
Ấn Sát Thủ A
Bao Tay Đạo Tặc B
Găng Lừa Lọc B
Ấn Suy Vong A
Ấn Ác Quỷ C
Ấn Đồ Long D
Ấn Tiên Hắc Ám D
Ấn Kỵ Sĩ B
Ấn Tà Thần B
Ấn Ma Sứ B
Ấn Thây Ma S
Vui lòng chọn một vật phẩm bên trái