Trang bị

Chiến thuật đấu đội

Trang bị

Vật phẩm cơ bản

Vật phẩm cơ bản

Kiếm B.F.
Cung Gỗ
Gậy Quá Khổ
game_item_displayname_3070
Giáp Lưới
Áo Choàng Bạc
Đai Khổng Lồ
Siêu Xẻng
Găng Đấu Tập

Vật phẩm hợp thành

Vật phẩm hợp thành

Lưỡi Kiếm Tử Thần D
Diệt Khổng Lồ D
Kiếm Súng Hextech D
Ngọn Giáo Shojin D
Giáp Thiên Thần D
Huyết Kiếm D
Tụ Bão Zeke C
Thánh Kiếm A
Vô Cực Kiếm D
Đại Bác Liên Thanh D
Cuồng Đao Guinsoo D
Dao Điện Statikk B
Quyền Năng Khổng Lồ D
Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) D
Thông Đạo Zz'rot C
Rìu Song Đấu B
Cung Xanh B
Mũ Phù Thủy Rabadon D
Vọng Âm của Luden C
Dây Chuyền Iron Solari B
Nỏ Sét B
Quỷ Thư Morello D
Linh Hồn Rồng Thần D
Găng Bảo Thạch D
Giáp Siêu Linh S
Vũ Khúc Tử Thần S
Mùa Đông Vĩnh Cửu S
Tam Luyện Kiếm S
Bùa Xanh D
Thánh Kiếm Manazane S
Tim Băng B
Chén Sức Mạnh B
Rìu Nham Tinh S
Khiên Trụ Randuin S
Dây Chuyền Chuộc Tội A
Bàn Tay Hỏa Tiễn S
Mũ Pháp Sư D
Đại Bác Hải Tặc S
Bàn Tay Công Lý D
Lưỡng Cực Zhonya S
Áo Choàng Gai D
Thú Tượng Thạch Giáp D
Áo Choàng Lửa D
Tiên Phong Hộ Giáp B
Áo Choàng Tĩnh Lặng S
Vuốt Rồng D
Phong Kiếm B
Mầm Cây Rừng Thần B
Áo Choàng Thủy Ngân D
Xúc Xắc Ma Thuật B
Búa Rèn Ma Thuật B
Nam Châm Ma Thuật B
Hình Nhân Thế Mạng B
Giáp Máu Warmog D
Cờ Hiệu Chiến Trận B
Vuốt Bẫy A
Giáp Thiên Nhiên D
Kiếm Ma Youmuu B
Bao Tay Đạo Tặc B
Vui lòng chọn một vật phẩm bên trái