Trang bị

Chiến thuật đấu đội

Trang bị

Vật phẩm cơ bản

Vật phẩm cơ bản

Kiếm B.F.
Cung Gỗ
Gậy Quá Khổ
Nước Mắt Nữ Thần
Giáp Lưới
Áo Choàng Bạc
Đai Khổng Lồ
Siêu Xẻng
Găng Đấu Tập

Vật phẩm hợp thành

Vật phẩm hợp thành

Lưỡi Kiếm Tử Thần B
Diệt Khổng Lồ C
Kiếm Súng Hextech D
Ngọn Giáo Shojin D
Giáp Thiên Thần B
Huyết Kiếm D
Tụ Bão Zeke B
Thánh Kiếm S
Vô Cực Kiếm D
Đại Bác Liên Thanh D
Cuồng Đao Guinsoo D
Dao Điện Statikk B
Quyền Năng Khổng Lồ C
Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) B
Thông Đạo Zz'rot B
Rìu Song Đấu B
Cung Xanh B
Mũ Phù Thủy Rabadon D
Vọng Âm của Luden B
Dây Chuyền Iron Solari S
Nỏ Sét B
Quỷ Thư Morello B
Mặt Nạ U Hồn B
Găng Bảo Thạch D
Bùa Xanh D
Tim Băng B
Chén Sức Mạnh B
Dây Chuyền Chuộc Tội S
Mũ Pháp Sư C
Bàn Tay Công Lý C
Áo Choàng Gai D
Thú Tượng Thạch Giáp C
Áo Choàng Lửa C
Tiên Phong Hộ Giáp B
Áo Choàng Tĩnh Lặng S
Vuốt Rồng D
Phong Kiếm B
Mầm Cây Rừng Thần B
Áo Choàng Thủy Ngân D
Giáp Máu Warmog D
Cờ Hiệu Chiến Trận S
Vuốt Bẫy S
Giáp Thiên Nhiên B
Kiếm Ma Youmuu B
Bao Tay Đạo Tặc B
Vui lòng chọn một vật phẩm bên trái