Trang bị

Chiến thuật đấu đội

Trang bị

Vật phẩm cơ bản

Vật phẩm cơ bản

Kiếm B.F.
Cung Gỗ
Gậy Quá Khổ
Nước Mắt Nữ Thần
Giáp Lưới
Áo Choàng Bạc
Đai Khổng Lồ
Siêu Xẻng
Găng Đấu Tập

Vật phẩm hợp thành

Vật phẩm hợp thành

Kiếm Tử Thần B
Diệt Khổng Lồ B
Kiếm Súng Hextech B
Ngọn Thương Shojin B
Áo Choàng Bóng Tối A
Huyết Kiếm C
Tụ Bão Zeke B
Ấn Kim Long D
Vô Cực Kiếm C
Đại Bác Liên Thanh B
Cuồng Đao Guinsoo D
Dao Điện Statikk A
Quyền Năng Khổng Lồ B
Cuồng Cung Runaan A
Thông Đạo Zz'rot B
Ấn Xạ Tiễn B
Cung Xanh B
Mũ Phù Thủy Rabadon B
Quyền Trượng Thiên Thần B
Dây Chuyền Iron Solari A
Nỏ Sét S
Quỷ Thư Morello B
Ấn Chiến Binh Rồng D
Găng Bảo Thạch B
Bùa Xanh B
Lời Thề Hộ Vệ A
Cốc Sức Mạnh S
Dây Chuyền Chuộc Tội A
Ấn Pháp Sư B
Bàn Tay Công Lý B
Áo Choàng Gai B
Thú Tượng Thạch Giáp C
Áo Choàng Lửa B
Ấn Kỵ Sĩ B
Áo Choàng Tĩnh Lặng S
Vuốt Rồng B
Phong Kiếm S
Ấn Huyễn Long D
Áo Choàng Thủy Ngân A
Giáp Máu Warmog B
Ấn Hộ Pháp B
Vuốt Ma Ám S
Vương Miện Chiến Thuật B
Ấn Thủy Long D
Găng Đạo Tặc B
Vui lòng chọn một vật phẩm bên trái