Trang bị

Chiến thuật đấu đội

Trang bị

Vật phẩm cơ bản

Vật phẩm cơ bản

Kiếm B.F.
Cung Gỗ
Gậy Quá Khổ
Nước Mắt Nữ Thần
Giáp Lưới
Áo Choàng Bạc
Đai Khổng Lồ
Siêu Xẻng
Găng Đấu Tập

Vật phẩm hợp thành

Vật phẩm hợp thành

Kiếm Tử Thần3
Diệt Khổng Lồ
Kiếm Súng Hextech
Ngọn Giáo Shojin
Giáp Thiên Thần
Huyết Kiếm
Tụ Bão Zeke
Kiếm Ma Youmuu
Vô Cực Kiếm
Đại Bác Liên Thanh
Cuồng Đao Guinsoo
Dao Điện Statikk
Ma Vũ Song Kiếm
Kiếm Cong
Rìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)
Gươm Của Vua Vô Danh
Tên Liên Hoàn
Mũ Phù Thủy Rabadon
Vọng Âm của Luden
Dây Chuyền Iron Solari
Nỏ Sét
Quỷ Thư Morello
Yuumi
Găng Bảo Thạch
Quyền Trượng Đại Thiên Sứ
Tim Băng
Tĩnh Lặng
Dây Chuyền Chuộc Tội
Darkin
Bàn Tay Công Lý
Giáp Gai
Phá Kiếm
Bùa Đỏ
Lời Thề Hiệp Sĩ
Găng Tay Băng Giá
Vuốt Rồng
Phong Kiếm
Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)
Đao Thủy Ngân
Giáp Máu Warmog
Búa Băng
Vuốt Bẫy
Giáp Thiên Nhiên
Găng Đấu Sĩ
Bao Tay Đạo Tặc
Vui lòng chọn một vật phẩm bên trái