Trang bị

TeamFight Tactics

Trang bị

Trang bị cơ bản

Trang bị cơ bản

Kiếm B.F.
Cung Gỗ
Gậy Quá Khổ
Nước Mắt Nữ Thần
Giáp Lưới
Áo Choàng Bạc
Đai Khổng Lồ
Siêu Xẻng
Găng Đấu Tập

Trang bị kết hợp

Trang bị kết hợp

Ấn Sử Gia S
Chùy Xuyên Phá S
Dao Điện Statikk S
Ấn Thần Thoại S
Ấn Định Mệnh B
Vương Miện Hoàng Gia S
Găng Đạo Tặc S
Vương Miện Chiến Thuật S
Ấn Sứ Thanh Hoa A
Mũ Thích Nghi S
Mũ Phù Thủy Rabadon A
Ấn Thần Rừng B
Huyết Kiếm B
Vô Cực Kiếm B
Kiếm Tử Thần B
Cuồng Cung Runaan S
Bùa Đỏ S
Vuốt Rồng B
Dây Chuyền Chuộc Tội A
Ấn Hắc Ám S
Cung Xanh B
Ngọn Giáo Shojin B
Trái Tim Kiên Định S
Diệt Khổng Lồ B
Móng Vuốt Sterak S
Kiếm Súng Hextech S
Áo Choàng Gai B
Bàn Tay Công Lý A
Ấn Thiên Cung S
Bùa Xanh B
Cuồng Đao Guinsoo B
Nỏ Sét S
Quyền Năng Khổng Lồ B
Áo Choàng Bóng Tối S
Áo Choàng Lửa B
Quyền Trượng Thiên Thần B
Thú Tượng Thạch Giáp B
Áo Choàng Thủy Ngân S
Ấn U Linh S
Giáp Vai Nguyệt Thần S
Găng Bảo Thạch B
Nanh Nashor A
Quỷ Thư Morello S
Giáp Máu Warmog B
Lời Thề Hộ Vệ S
Vui lòng chọn một trang bị bên trái