Trang bị

Chiến thuật đấu đội

Trang bị

Vật phẩm cơ bản

Vật phẩm cơ bản

Giáp Lưới
Cung Gỗ
Nước Mắt Nữ Thần
Áo Choàng Bạc
Găng Đấu Tập
Siêu Xẻng
Kiếm B.F.
Đai Khổng Lồ
Gậy Quá Khổ

Vật phẩm hợp thành

Vật phẩm hợp thành

Mũ Phù Thủy Rabadon
Vô Cực Kiếm
Tim Băng
Bùa Ánh Sáng
Tĩnh Lặng
Dây Chuyền Chuộc Tội
Giáp Hộ Vệ
Phong Kiếm
Mũ Pháp Sư
Tụ Bão Zeke
Bao Tay Đạo Tặc
Cuồng Đao Guinsoo
Nỏ Sét
Vuốt Rồng
Vuốt Bẫy
Áo Choàng Gai
Găng Tay Băng Giá
Kiếm Ma Youmuu
Diệt Khổng Lồ
Bùa Đỏ
Bàn Tay Công Lý
Giáp Thiên Thần
Quyền Trượng Đại Thiên Sứ
Quyền Năng Khổng Lồ
Búa Băng
Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)
Huyết Kiếm
Tàn Tích Hỏa Ngục
Rìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)
Rìu Cuồng Chiến
Ngọn Giáo Shojin
Vọng Âm của Luden
Dây Chuyền Iron Solari
Quỷ Thư Morello
Đại Bác Liên Thanh
Phá Kiếm
Gươm Của Vua Vô Danh
Cung Xanh
Găng Bảo Thạch
Giáp Thiên Nhiên
Áo Choàng Thủy Ngân
Lưỡi Kiếm Tử Thần
Giáp Máu Warmog
Dao Điện Statikk
Kiếm Súng Hextech
Vui lòng chọn một vật phẩm bên trái