Trang bị

Chiến thuật đấu đội

Trang bị

Vật phẩm cơ bản

Vật phẩm cơ bản

Kiếm B.F.
Cung Gỗ
Gậy Quá Khổ
Nước Mắt Nữ Thần
Giáp Lưới
Áo Choàng Bạc
Đai Khổng Lồ
Siêu Xẻng
Găng Đấu Tập

Vật phẩm hợp thành

Vật phẩm hợp thành

Kiếm Tử Thần B
Diệt Khổng Lồ B
Kiếm Súng Hextech B
Ngọn Thương Shojin C
Giáp Thiên Thần A
Huyết Kiếm B
Tụ Bão Zeke S
Ấn Chiến Binh A
Vô Cực Kiếm B
Đại Bác Liên Thanh B
Cuồng Đao Guinsoo C
Dao Điện Statikk A
Quyền Năng Khổng Lồ B
Cuồng Cung Runaan B
Thông Đạo Zz'rot B
Ấn Quân Đoàn B
Cung Xanh A
Mũ Phù Thủy Rabadon B
Quyền Trượng Thiên Thần B
Dây Chuyền Iron Solari S
Nỏ Sét S
Quỷ Thư Morello A
Ấn Ma Pháp Sư B
Găng Bảo Thạch B
Bùa Xanh B
Tim Băng A
Chén Sức Mạnh S
Dây Chuyền Chuộc Tội S
Ấn Tái Tạo B
Bàn Tay Công Lý B
Áo Choàng Gai B
Thú Tượng Thạch Giáp B
Áo Choàng Lửa B
Ấn Thiết Giáp S
Áo Choàng Tĩnh Lặng S
Vuốt Rồng B
Phong Kiếm A
Ấn Thiên Thần B
Áo Choàng Thủy Ngân S
Giáp Máu Warmog B
Ấn Thần Sứ S
Vuốt Ma Ám S
Giáp Thiên Nhiên B
Ấn Sát Thủ A
Bao Tay Đạo Tặc B
tft_item_name_Consumable_Dissolver B
Ngọc Tha Hóa B
tft_item_name_EmblemArmoryConsumable B
tft_item_name_Set5Skirmisher_RadiantSpat B
tft_item_name_Set5Legionnaire_RadiantSpat B
tft_item_name_Set5Spellweaver_RadiantSpat B
tft_item_name_Set5Renewer_RadiantSpat B
tft_item_name_RadiantSpatula B
tft_item_name_Set5Ironclad_RadiantSpat B
tft_item_name_Set5Redeemed_RadiantSpat B
tft_item_name_Set5Dawnbringer_RadiantSpat B
tft_item_name_Set5Assassin_RadiantSpat B
Kiếm Hắc Ám B
Cung Gỗ Hắc Ám B
Gậy Quá Khổ Hắc Ám B
Nước Mắt Hắc Ám B
Giáp Lưới Hắc Ám B
Áo Choàng Hắc Ám B
Đai Hắc Ám B
Xẻng Hắc Ám B
Găng Hắc Ám B
Ác Kiếm Tử Thần B
Diệt Khồng Lồ Tà Ác B
Kiếm Súng Chợ Đen B
Ác Thương Shojin B
Giáp Thiên Thần Sa Ngã B
Hắc Huyết Kiếm B
Cờ Lệnh Zeke U Ám B
Hắc Cực Kiếm B
Đại Bác Liên Thanh Tử Thần B
Huyết Cuồng Đao Guinsoo B
Dao Điện Tà Ác Statikk B
Quyền Năng Phục Hận B
Hắc Cuồng Cung Runaan B
Thông Đạo Cảm Tử Zz'Rot B
Cung Xanh Đậm B
Mũ Nguyền Rủa Rabadon B
Quyền Trượng Đại Ác Ma B
Dây Chuyền Silver Lunari B
Nỏ Sét Bóng Tối B
Hắc Quỷ Thư Morello B
Găng Liều Mạng B
Bùa Xanh Đen Đậm B
Tim Băng Hắc Hóa B
Chén Tà Thuật B
Dây Chuyền Tội Lỗi B
Bàn Tay Phục Hận B
Giáp Gai Lởm Chởm B
Thú Tượng Giáp Bất Hoại B
Áo Choàng Thiên Thực B
Áo Choàng Hắc Ám Tĩnh Lặng B
Vuốt Ác Long B
Hắc Phong Kiếm B
Khăn Kháng Thuật Tà Ác B
Giáp Tử Chiến Warmog B
Vuốt Ma Ám B
Giáp Bóng Tối B
Găng Lừa Lọc B
Ấn Suy Vong A
Ấn Ác Quỷ A
Ấn Đồ Long B
Ấn Tiên Hắc Ám B
Ấn Kỵ Sĩ S
Ấn Tà Thần S
Ấn Ma Sứ B
Ấn Thây Ma B
Ấn Cung Thủ D
Ấn Long Tộc D
Ấn Thuật Sĩ B
Ấn Đấu Sĩ B
Ấn Vệ Binh D
Ấn Pháo Thủ B
Ấn Hiệp Sĩ B
Ấn Bí Ẩn A
Quang Kiếm Tử Thần D
Diệt Ác Quỷ D
Thánh Kiếm Hextech D
Ngọn Giáo Hirana D
Giáp Đại Thiên Sứ C
Huyết Thần Kiếm D
Thần Lệnh Zeke B
Thiên Cực Kiếm D
Đại Bác Ánh Sáng D
Phán Quyết Đao Guinsoo D
Đao Quang Điện Statikk C
Quyền Năng Khổng Thần D
Bão Tố Runaan B
Hiệu Triệu Đạo Zz'Rot A
Cung Xanh Vĩnh Hằng D
Mũ Thăng Hoa Rabadon D
Quyền Trượng Thần URF D
Dây Chuyền Thượng Nhân Targon B
Nỏ Sét Ánh Sáng B
Thần Thư Morello B
Găng Ngọc Thạch D
Bùa Xanh Mát Lành B
Tim Băng Hoàng Kim B
Chén Hồ Quang B
Dây Chuyền Thanh Tẩy B
Găng Tay Thần Thánh C
Giáp Gai Hồng Hoa B
Vệ Thần Thạch Giáp C
Áo Choàng Thái Dương A
Áo Choàng Tôn Giả B
Vuốt Thần Long C
Phong Kiếm Phước Lành B
Áo Choàng Giả Kim D
Giáp Vinh Quang Warmog B
Vuốt Thần Tích A
Găng Tinh Xảo A
tft_item_name_Set5Forgotten_RadiantSpat B
tft_item_name_Set5Hellion_RadiantSpat B
tft_item_name_Set5Coven_RadiantSpat B
tft_item_name_Set5Cavalier_RadiantSpat B
tft_item_name_Set5Revenant_RadiantSpat B
tft_item_name_Set5Nightbringer_RadiantSpat B
tft_item_name_Set5Abomination_RadiantSpat B
Vui lòng chọn một vật phẩm bên trái