Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.026% 0.026%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.044% 0.044%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
0.82% 0.82%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.13% 3.6%
Kim cương II
Kim cương II
0.40%
Kim cương III
Kim cương III
0.82%
Kim cương IV
Kim cương IV
2.2%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.65% 11%
Bạch kim II
Bạch kim II
1.7%
Bạch kim III
Bạch kim III
2.8%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
6.1%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.3% 26%
Vàng II
Vàng II
4.9%
Vàng III
Vàng III
7.1%
Vàng IV
Vàng IV
11%
Bạc I Bạc I
Bạc I
6.1% 35%
Bạc II
Bạc II
9.4%
Bạc III
Bạc III
9.7%
Bạc IV
Bạc IV
10%
Đồng I Đồng I
Đồng I
5.9% 19%
Đồng II
Đồng II
5.8%
Đồng III
Đồng III
4.3%
Đồng IV
Đồng IV
2.9%
Iron I Iron I
Iron I
1.6% 3.3%
Iron II
Iron II
1.3%
Iron III
Iron III
0.40%
Iron IV
Iron IV
0.020%
0 bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: