Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.018% 0.018%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.028% 0.028%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
0.94% 0.94%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.12% 3.8%
Kim cương II
Kim cương II
0.39%
Kim cương III
Kim cương III
0.84%
Kim cương IV
Kim cương IV
2.5%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.69% 11%
Bạch kim II
Bạch kim II
1.7%
Bạch kim III
Bạch kim III
2.8%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
6.3%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.3% 26%
Vàng II
Vàng II
4.8%
Vàng III
Vàng III
7.1%
Vàng IV
Vàng IV
11%
Bạc I Bạc I
Bạc I
6.0% 35%
Bạc II
Bạc II
9.3%
Bạc III
Bạc III
9.7%
Bạc IV
Bạc IV
10%
Đồng I Đồng I
Đồng I
5.6% 18%
Đồng II
Đồng II
5.6%
Đồng III
Đồng III
4.2%
Đồng IV
Đồng IV
2.9%
Iron I Iron I
Iron I
1.6% 3.6%
Iron II
Iron II
1.4%
Iron III
Iron III
0.49%
Iron IV
Iron IV
0.025%
0 bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: