Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.026% 0.026%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.055% 0.055%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
1.0% 1.0%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.32% 4.4%
Kim cương II
Kim cương II
0.59%
Kim cương III
Kim cương III
0.95%
Kim cương IV
Kim cương IV
2.5%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
1.2% 12%
Bạch kim II
Bạch kim II
2.1%
Bạch kim III
Bạch kim III
3.0%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
6.0%
Vàng I Vàng I
Vàng I
3.5% 26%
Vàng II
Vàng II
5.3%
Vàng III
Vàng III
7.0%
Vàng IV
Vàng IV
10%
Bạc I Bạc I
Bạc I
7.2% 35%
Bạc II
Bạc II
9.2%
Bạc III
Bạc III
9.3%
Bạc IV
Bạc IV
9.2%
Đồng I Đồng I
Đồng I
5.7% 17%
Đồng II
Đồng II
5.2%
Đồng III
Đồng III
3.6%
Đồng IV
Đồng IV
2.4%
Iron I Iron I
Iron I
1.2% 2.9%
Iron II
Iron II
1.1%
Iron III
Iron III
0.46%
Iron IV
Iron IV
0.057%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: