Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.012% 0.012%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.026% 0.026%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
0.65% 0.65%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.25% 3.6%
Kim cương II
Kim cương II
0.47%
Kim cương III
Kim cương III
0.78%
Kim cương IV
Kim cương IV
2.1%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
1.0% 10%
Bạch kim II
Bạch kim II
1.8%
Bạch kim III
Bạch kim III
2.6%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
5.4%
Vàng I Vàng I
Vàng I
3.2% 25%
Vàng II
Vàng II
4.9%
Vàng III
Vàng III
6.6%
Vàng IV
Vàng IV
10%
Bạc I Bạc I
Bạc I
7.0% 36%
Bạc II
Bạc II
9.4%
Bạc III
Bạc III
9.7%
Bạc IV
Bạc IV
9.9%
Đồng I Đồng I
Đồng I
6.1% 19%
Đồng II
Đồng II
5.7%
Đồng III
Đồng III
4.2%
Đồng IV
Đồng IV
3.0%
Iron I Iron I
Iron I
1.6% 3.7%
Iron II
Iron II
1.4%
Iron III
Iron III
0.61%
Iron IV
Iron IV
0.055%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: