Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.018% 0.018%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.041% 0.041%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
1.8% 1.8%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.21% 6.1%
Kim cương II
Kim cương II
0.66%
Kim cương III
Kim cương III
1.3%
Kim cương IV
Kim cương IV
3.8%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.90% 15%
Bạch kim II
Bạch kim II
2.3%
Bạch kim III
Bạch kim III
3.8%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
8.3%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.7% 30%
Vàng II
Vàng II
5.8%
Vàng III
Vàng III
8.3%
Vàng IV
Vàng IV
13%
Bạc I Bạc I
Bạc I
6.0% 32%
Bạc II
Bạc II
9.0%
Bạc III
Bạc III
8.9%
Bạc IV
Bạc IV
8.5%
Đồng I Đồng I
Đồng I
3.9% 11%
Đồng II
Đồng II
3.6%
Đồng III
Đồng III
2.4%
Đồng IV
Đồng IV
1.7%
Iron I Iron I
Iron I
0.86% 1.9%
Iron II
Iron II
0.78%
Iron III
Iron III
0.29%
Iron IV
Iron IV
0.020%
0 bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: