Phân bố xếp hạng

Phân bố xếp hạng (TFT)

Thứ bậc Hạng Hạng % Bậc %
Thách Đấu Thách Đấu
Thách Đấu
0.068% 0.068%
Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ
Đại Cao Thủ
0.099% 0.099%
Cao Thủ Cao Thủ
Cao Thủ
0.47% 0.47%
Kim Cương I Kim Cương I
Kim Cương I
0.31% 4.7%
Kim Cương II
Kim Cương II
0.62%
Kim Cương III
Kim Cương III
1.1%
Kim Cương IV
Kim Cương IV
2.6%
ngọc lục bảo I ngọc lục bảo I
ngọc lục bảo I
0.0000000000% 0.0000000000%
ngọc lục bảo II
ngọc lục bảo II
0.0000000000%
ngọc lục bảo III
ngọc lục bảo III
0.0000000000%
ngọc lục bảo IV
ngọc lục bảo IV
0.0000000000%
Bạch Kim I Bạch Kim I
Bạch Kim I
1.1% 14%
Bạch Kim II
Bạch Kim II
2.6%
Bạch Kim III
Bạch Kim III
3.7%
Bạch Kim IV
Bạch Kim IV
6.5%
Vàng I Vàng I
Vàng I
3.5% 31%
Vàng II
Vàng II
6.9%
Vàng III
Vàng III
8.5%
Vàng IV
Vàng IV
12%
Bạc I Bạc I
Bạc I
7.4% 35%
Bạc II
Bạc II
10%
Bạc III
Bạc III
9.3%
Bạc IV
Bạc IV
8.5%
Đồng I Đồng I
Đồng I
3.9% 11%
Đồng II
Đồng II
3.5%
Đồng III
Đồng III
2.3%
Đồng IV
Đồng IV
1.6%
Sắt I Sắt I
Sắt I
0.94% 2.0%
Sắt II
Sắt II
0.70%
Sắt III
Sắt III
0.34%
Sắt IV
Sắt IV
0.0000000000%