Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.03% 0.03%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.05% 0.05%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
0.14% 0.14%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.21% 2.16%
Kim cương II
Kim cương II
0.29%
Kim cương III
Kim cương III
0.49%
Kim cương IV
Kim cương IV
1.18%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
1.32% 11.88%
Bạch kim II
Bạch kim II
1.79%
Bạch kim III
Bạch kim III
2.92%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
5.86%
Vàng I Vàng I
Vàng I
4.10% 23.50%
Vàng II
Vàng II
5.66%
Vàng III
Vàng III
6.23%
Vàng IV
Vàng IV
7.51%
Bạc I Bạc I
Bạc I
3.95% 19.90%
Bạc II
Bạc II
4.98%
Bạc III
Bạc III
5.18%
Bạc IV
Bạc IV
5.80%
Đồng I Đồng I
Đồng I
4.59% 27.23%
Đồng II
Đồng II
6.05%
Đồng III
Đồng III
7.31%
Đồng IV
Đồng IV
9.28%
Iron I Iron I
Iron I
8.10% 15.10%
Iron II
Iron II
6.11%
Iron III
Iron III
0.89%
Iron IV
Iron IV
0.01%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: