Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.026% 0.026%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.056% 0.056%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
0.040% 0.040%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.13% 1.3%
Kim cương II
Kim cương II
0.17%
Kim cương III
Kim cương III
0.29%
Kim cương IV
Kim cương IV
0.76%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.64% 6.3%
Bạch kim II
Bạch kim II
0.97%
Bạch kim III
Bạch kim III
1.5%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
3.2%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.1% 17%
Vàng II
Vàng II
3.5%
Vàng III
Vàng III
4.6%
Vàng IV
Vàng IV
6.6%
Bạc I Bạc I
Bạc I
3.8% 23%
Bạc II
Bạc II
5.5%
Bạc III
Bạc III
6.2%
Bạc IV
Bạc IV
7.3%
Đồng I Đồng I
Đồng I
5.4% 28%
Đồng II
Đồng II
6.7%
Đồng III
Đồng III
7.6%
Đồng IV
Đồng IV
9.0%
Iron I Iron I
Iron I
8.0% 23%
Iron II
Iron II
7.5%
Iron III
Iron III
5.3%
Iron IV
Iron IV
2.2%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: