Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.010% 0.010%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.023% 0.023%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
0.34% 0.34%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.18% 2.6%
Kim cương II
Kim cương II
0.32%
Kim cương III
Kim cương III
0.57%
Kim cương IV
Kim cương IV
1.5%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.96% 10%
Bạch kim II
Bạch kim II
1.6%
Bạch kim III
Bạch kim III
2.5%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
5.0%
Vàng I Vàng I
Vàng I
3.3% 26%
Vàng II
Vàng II
5.1%
Vàng III
Vàng III
7.0%
Vàng IV
Vàng IV
10%
Bạc I Bạc I
Bạc I
7.5% 37%
Bạc II
Bạc II
9.8%
Bạc III
Bạc III
10%
Bạc IV
Bạc IV
10%
Đồng I Đồng I
Đồng I
6.0% 19%
Đồng II
Đồng II
5.6%
Đồng III
Đồng III
4.2%
Đồng IV
Đồng IV
3.0%
Iron I Iron I
Iron I
1.6% 3.6%
Iron II
Iron II
1.4%
Iron III
Iron III
0.52%
Iron IV
Iron IV
0.023%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: