Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.0042% 0.0042%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.011% 0.011%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
0.054% 0.054%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.043% 0.67%
Kim cương II
Kim cương II
0.088%
Kim cương III
Kim cương III
0.16%
Kim cương IV
Kim cương IV
0.38%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.32% 4.3%
Bạch kim II
Bạch kim II
0.64%
Bạch kim III
Bạch kim III
1.0%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
2.2%
Vàng I Vàng I
Vàng I
1.8% 20%
Vàng II
Vàng II
3.5%
Vàng III
Vàng III
5.4%
Vàng IV
Vàng IV
9.2%
Bạc I Bạc I
Bạc I
7.9% 44%
Bạc II
Bạc II
11%
Bạc III
Bạc III
12%
Bạc IV
Bạc IV
12%
Đồng I Đồng I
Đồng I
8.6% 26%
Đồng II
Đồng II
8.0%
Đồng III
Đồng III
5.9%
Đồng IV
Đồng IV
3.9%
Iron I Iron I
Iron I
2.0% 3.9%
Iron II
Iron II
1.5%
Iron III
Iron III
0.40%
Iron IV
Iron IV
0.0096%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: