Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.0095% 0.0095%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.021% 0.021%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
0.22% 0.22%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.15% 2.3%
Kim cương II
Kim cương II
0.27%
Kim cương III
Kim cương III
0.49%
Kim cương IV
Kim cương IV
1.4%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.90% 9.5%
Bạch kim II
Bạch kim II
1.5%
Bạch kim III
Bạch kim III
2.3%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
4.8%
Vàng I Vàng I
Vàng I
3.0% 23%
Vàng II
Vàng II
4.6%
Vàng III
Vàng III
6.2%
Vàng IV
Vàng IV
9.3%
Bạc I Bạc I
Bạc I
5.6% 29%
Bạc II
Bạc II
7.6%
Bạc III
Bạc III
8.0%
Bạc IV
Bạc IV
8.6%
Đồng I Đồng I
Đồng I
5.6% 22%
Đồng II
Đồng II
5.9%
Đồng III
Đồng III
5.6%
Đồng IV
Đồng IV
5.5%
Iron I Iron I
Iron I
4.2% 11%
Iron II
Iron II
4.2%
Iron III
Iron III
2.5%
Iron IV
Iron IV
0.77%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: