Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.010% 0.010%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.022% 0.022%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
0.37% 0.37%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.18% 2.7%
Kim cương II
Kim cương II
0.35%
Kim cương III
Kim cương III
0.61%
Kim cương IV
Kim cương IV
1.5%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.91% 9.8%
Bạch kim II
Bạch kim II
1.6%
Bạch kim III
Bạch kim III
2.4%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
4.8%
Vàng I Vàng I
Vàng I
3.1% 25%
Vàng II
Vàng II
5.0%
Vàng III
Vàng III
6.8%
Vàng IV
Vàng IV
10%
Bạc I Bạc I
Bạc I
7.5% 38%
Bạc II
Bạc II
10%
Bạc III
Bạc III
10%
Bạc IV
Bạc IV
10%
Đồng I Đồng I
Đồng I
6.2% 19%
Đồng II
Đồng II
5.8%
Đồng III
Đồng III
4.3%
Đồng IV
Đồng IV
3.1%
Iron I Iron I
Iron I
1.6% 3.7%
Iron II
Iron II
1.4%
Iron III
Iron III
0.56%
Iron IV
Iron IV
0.034%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: