Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.024% 0.024%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.050% 0.050%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
0.78% 0.78%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.32% 3.8%
Kim cương II
Kim cương II
0.55%
Kim cương III
Kim cương III
0.90%
Kim cương IV
Kim cương IV
2.0%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
1.2% 11%
Bạch kim II
Bạch kim II
2.0%
Bạch kim III
Bạch kim III
3.0%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
5.5%
Vàng I Vàng I
Vàng I
3.6% 27%
Vàng II
Vàng II
5.6%
Vàng III
Vàng III
7.5%
Vàng IV
Vàng IV
11%
Bạc I Bạc I
Bạc I
7.7% 36%
Bạc II
Bạc II
9.7%
Bạc III
Bạc III
9.5%
Bạc IV
Bạc IV
9.2%
Đồng I Đồng I
Đồng I
5.5% 16%
Đồng II
Đồng II
4.9%
Đồng III
Đồng III
3.4%
Đồng IV
Đồng IV
2.3%
Iron I Iron I
Iron I
1.1% 2.6%
Iron II
Iron II
1.0%
Iron III
Iron III
0.40%
Iron IV
Iron IV
0.038%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: