Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.043% 0.043%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.0076% 0.0076%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
0.0046% 0.0046%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.032% 0.44%
Kim cương II
Kim cương II
0.059%
Kim cương III
Kim cương III
0.10%
Kim cương IV
Kim cương IV
0.24%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.20% 2.5%
Bạch kim II
Bạch kim II
0.38%
Bạch kim III
Bạch kim III
0.63%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
1.3%
Vàng I Vàng I
Vàng I
1.0% 11%
Vàng II
Vàng II
2.0%
Vàng III
Vàng III
3.0%
Vàng IV
Vàng IV
5.0%
Bạc I Bạc I
Bạc I
3.8% 25%
Bạc II
Bạc II
5.9%
Bạc III
Bạc III
7.0%
Bạc IV
Bạc IV
8.6%
Đồng I Đồng I
Đồng I
7.0% 37%
Đồng II
Đồng II
8.7%
Đồng III
Đồng III
10%
Đồng IV
Đồng IV
11%
Iron I Iron I
Iron I
9.2% 22%
Iron II
Iron II
7.2%
Iron III
Iron III
4.5%
Iron IV
Iron IV
1.8%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: