Trình xây dựng đội

Chiến thuật đấu đội

Anh hùng

1

1

Diana
Diana
Nguyệt Tộc Sát Thủ
Elise
Elise
Cuồng Giáo Hộ Pháp
Fiora
Fiora
Khai Sáng Song Đấu
Garen
Garen
Chiến Tướng Tiên Phong
Lissandra
Lissandra
Nguyệt Tộc Mê Hoặc
Maokai
Maokai
Thần Rừng Đấu Sĩ
Nami
Nami
Khai Sáng Pháp Sư
Ngộ Không
Ngộ Không
Thánh Thần Tiên Phong
Nidalee
Nidalee
Chiến Tướng Thiện Xạ
Tahm Kench
Tahm Kench
Thần Tài Đấu Sĩ
Twisted Fate
Twisted Fate
Cuồng Giáo Pháp Sư
Vayne
Vayne
U Hồn Thiện Xạ
Yasuo
Yasuo
Độc Hành Song Đấu

2

2

Annie
Annie
Thần Tài Pháp Sư
Aphelios
Aphelios
Nguyệt Tộc Thợ Săn
Hecarim
Hecarim
Thần Rừng Tiên Phong
Janna
Janna
Khai Sáng Bí Ẩn
Jarvan IV
Jarvan IV
Chiến Tướng Hộ Pháp
Jax
Jax
Thánh Thần Song Đấu
Lulu
Lulu
Thần Rừng Pháp Sư
Pyke
Pyke
Cuồng Giáo Sát Thủ
Sylas
Sylas
Nguyệt Tộc Đấu Sĩ
Teemo
Teemo
Linh Hồn Thiện Xạ
Thresh
Thresh
U Hồn Tiên Phong
Vi
Vi
Chiến Tướng Đấu Sĩ
Zed
Zed
Nhẫn Giả Bóng Ma

3

3

Akali
Akali
Nhẫn Giả Sát Thủ
Evelynn
Evelynn
Cuồng Giáo Bóng Ma
Irelia
Irelia
Khai Sáng Thánh Thần Đại Sư
Jinx
Jinx
Thần Tài Thiện Xạ
Kalista
Kalista
Cuồng Giáo Song Đấu
Katarina
Katarina
Chiến Tướng Thần Tài Sát Thủ
Kennen
Kennen
Nhẫn Giả Hộ Pháp
Kindred
Kindred
Linh Hồn Thợ Săn
Lux
Lux
Thánh Thần Mê Hoặc
Nunu & Willump
Nunu & Willump
Thần Rừng Đấu Sĩ
Veigar
Veigar
Thần Rừng Pháp Sư
Xin Zhao
Xin Zhao
Chiến Tướng Song Đấu
Yuumi
Yuumi
Linh Hồn Bí Ẩn

4

4

Aatrox
Aatrox
Cuồng Giáo Tiên Phong
Ahri
Ahri
Linh Hồn Pháp Sư
Ashe
Ashe
Thần Rừng Thợ Săn
Cassiopeia
Cassiopeia
U Hồn Bí Ẩn
Jhin
Jhin
Cuồng Giáo Thiện Xạ
Morgana
Morgana
Khai Sáng Mê Hoặc
Riven
Riven
U Hồn Hộ Pháp
Sejuani
Sejuani
Thần Tài Tiên Phong
Shen
Shen
Nhẫn Giả Đại Sư Bí Ẩn
Talon
Talon
Khai Sáng Sát Thủ
Warwick
Warwick
Thánh Thần Thợ Săn Đấu Sĩ

5

5

Azir
Azir
Chiến Tướng Hộ Pháp Hoàng Đế
Ezreal
Ezreal
Thần Rừng Mê Hoặc
Kayn
Kayn
Biến Thể Bóng Ma
Lee Sin
Lee Sin
Thánh Thần Song Đấu
Lillia
Lillia
U Hồn Pháp Sư
Sett
Sett
Đại Ca Đấu Sĩ
Yone
Yone
Độc Hành Đại Sư
Zilean
Zilean
Cuồng Giáo Bí Ẩn
Đội của bạn còn trống. Hãy chọn một tướng bên trái để bắt đầu.
Đội của bạn:

Đội của bạn:

Thưởng

Thánh Thần
2 / 4 / 6 / 8
Đại Sư
2 / 3 / 4
Đại Ca
1
Đấu Sĩ
2 / 4 / 6 / 8
Bóng Ma
2 / 3 / 4
Bí Ẩn
2 / 4 / 6
Khai Sáng
2 / 4 / 6
Sát Thủ
2 / 4 / 6
Nhẫn Giả
1 / 4
Song Đấu
2 / 4 / 6 / 8
Nguyệt Tộc
3 / 5
Chiến Tướng
3 / 6 / 9
Thần Tài
3 / 6
Linh Hồn
2 / 4
Hoàng Đế
1
Độc Hành
1 / 2
U Hồn
2 / 4 / 6
Thần Rừng
3 / 6 / 9
Pháp Sư
3 / 6 / 9
Biến Thể
1
Thợ Săn
2 / 3 / 4 / 5
Thiện Xạ
2 / 4 / 6
Tiên Phong
2 / 4 / 6 / 8
Cuồng Giáo
3 / 6 / 9
Mê Hoặc
2 / 4
Hộ Pháp
2 / 4 / 6
?