Trình xây dựng đội

Chiến thuật đấu đội

Anh hùng

1

1

Ashe
Ashe
Quân Cảnh Laser Xạ Kích
Blitzcrank
Blitzcrank
A.D.M.I.N Đấu Sĩ
Gangplank
Gangplank
Siêu Nhân Song Đấu
Kayle
Kayle
Đạo Chích Song Đấu
Lucian
Lucian
Biệt Đội Vô Cực Rút Súng Nhanh Ngoại Đạo
Lulu
Lulu
Thần Đồng Tình Nhân
Lux
Lux
Vệ Binh Tinh Tú Ma Pháp Sư
Nasus
Nasus
Siêu Thú Linh Vật
Ngộ Không
Ngộ Không
Thần Giáp Vệ Quân
Pantheon
Pantheon
Biệt Đội Vô Cực Tình Nhân
Poppy
Poppy
Thần Đồng Vệ Quân
Renekton
Renekton
Quân Cảnh Laser Đấu Sĩ
Sylas
Sylas
Siêu Thú Ngoại Đạo

2

2

Annie
Annie
Thần Đồng Ngưu Binh Ma Pháp Sư
Camille
Camille
A.D.M.I.N Ngoại Đạo
Draven
Draven
Thần Giáp Chủ Lực
Ezreal
Ezreal
Đạo Chích Song Trùng Rút Súng Nhanh
Fiora
Fiora
Ngưu Binh Song Đấu
Jinx
Jinx
Siêu Thú Siêu Lừa
Lee Sin
Lee Sin
Siêu Nhân Tình Nhân Đấu Sĩ
Malphite
Malphite
Siêu Nhân Linh Vật
Pyke
Pyke
Lữ Khách Hư Không Tin Tặc
Rell
Rell
Vệ Binh Tinh Tú Vệ Quân
Sivir
Sivir
Biệt Đội Vô Cực Xạ Kích
Vi
Vi
Đạo Chích Đấu Sĩ Hộ Công
Yasuo
Yasuo
Quân Cảnh Laser Song Đấu

3

3

Alistar
Alistar
Ngưu Binh Linh Vật Hộ Công
Gnar
Gnar
Thần Đồng Siêu Lừa
Jax
Jax
Thần Giáp Đấu Sĩ
Kai'Sa
Kai'Sa
Vệ Binh Tinh Tú Rút Súng Nhanh
LeBlanc
LeBlanc
A.D.M.I.N Ma Pháp Sư Tin Tặc
Morgana
Morgana
Hiểm Họa
Nilah
Nilah
Vệ Binh Tinh Tú Song Đấu
Rammus
Rammus
Hiểm Họa
Riven
Riven
Siêu Thú Đấu Sĩ Vệ Quân
Shen
Shen
Biệt Đội Vô Cực Vệ Quân Tin Tặc
Sona
Sona
Đạo Chích Ma Pháp Sư Tình Nhân
Vayne
Vayne
Siêu Thú Song Đấu
Vex
Vex
Lữ Khách Hư Không Linh Vật

4

4

Aatrox
Aatrox
Hiểm Họa
Aurelion Sol
Aurelion Sol
Hiểm Họa
Bel'Veth
Bel'Veth
Hiểm Họa
Ekko
Ekko
Vệ Binh Tinh Tú Siêu Lừa Hộ Công
Garen
Garen
Thần Giáp Vệ Quân
Jhin
Jhin
Lữ Khách Hư Không Ngoại Đạo
Miss Fortune
Miss Fortune
Siêu Thú Chủ Lực Rút Súng Nhanh
Neeko
Neeko
Vệ Binh Tinh Tú Ma Pháp Sư
Samira
Samira
Đạo Chích Xạ Kích Chủ Lực
Twisted Fate
Twisted Fate
Biệt Đội Vô Cực Song Đấu Ma Pháp Sư
Viego
Viego
Ngưu Binh Ngoại Đạo Tình Nhân
Warwick
Warwick
A.D.M.I.N Quân Cảnh Laser Đấu Sĩ

5

5

Ezreal future
Ezreal future
Biệt Đội Vô Cực Song Trùng Xạ Kích
Fiddlesticks
Fiddlesticks
Hắc Hóa Hiểm Họa
Janna
Janna
Dự Báo Thời Tiết Ma Pháp Sư
Leona
Leona
Thần Giáp Ngoại Đạo Hộ Công
Mordekaiser
Mordekaiser
Quân Cảnh Laser Chủ Lực
Nunu & Willump
Nunu & Willump
Thần Đồng Linh Vật
Syndra
Syndra
Vệ Binh Tinh Tú Tình Nhân
Urgot
Urgot
Hiểm Họa
Đội của bạn còn trống. Hãy chọn một tướng bên trái để bắt đầu.
Đội của bạn:

Đội của bạn:

Thưởng

Lữ Khách Hư Không
3
A.D.M.I.N
2 / 4 / 6
Siêu Thú
3 / 5 / 7
Quân Cảnh Laser
3 / 4 / 5 / 6
Đấu Sĩ
2 / 4 / 6 / 8
Thần Giáp
3 / 5
Hiểm Họa
1
Rút Súng Nhanh
2 / 3 / 4
Linh Vật
2 / 4 / 6
Dự Báo Thời Tiết
1
Chủ Lực
1 / 4
Song Đấu
2 / 4 / 6 / 8
Song Trùng
2
Ngưu Binh
2 / 4 / 6
Hộ Công
2 / 3 / 4 / 5
Đạo Chích
3 / 4 / 5 / 6
Vệ Binh Tinh Tú
2 / 4 / 6 / 8
Siêu Lừa
2 / 3 / 4
Biệt Đội Vô Cực
3 / 5 / 7
Tình Nhân
2 / 4 / 6
Hắc Hóa
1
Siêu Nhân
3
Ngoại Đạo
3 / 5 / 7
Ma Pháp Sư
2 / 4 / 6 / 8
Xạ Kích
2 / 3 / 4 / 5
Vệ Quân
2 / 4 / 6
Thần Đồng
3 / 5
Tin Tặc
3 / 4 / 5