Trình xây dựng đội

Chiến thuật đấu đội

Anh hùng

1

1

Aatrox
Aatrox
Kim Long Chiến Binh
Ezreal
Ezreal
Lôi Long Xạ Tiễn
Heimerdinger
Heimerdinger
Luyện Rồng Pháp Sư
Karma
Karma
Ngọc Long Chiến Binh Rồng
Leona
Leona
Huyễn Long Hộ Pháp
Nidalee
Nidalee
Thượng Long Hóa Hình
Sejuani
Sejuani
Bang Hội Kỵ Sĩ
Senna
Senna
Cuồng Long Pháo Thủ
Sett
Sett
Cuồng Long Chiến Binh Rồng
Skarner
Skarner
Thượng Long Đấu Sĩ
Tahm Kench
Tahm Kench
Lễ Hội Đấu Sĩ
Taric
Taric
Ngọc Long Hộ Pháp
Vladimir
Vladimir
Thượng Long Pháp Sư

2

2

Ashe
Ashe
Ngọc Long Chiến Binh Rồng Xạ Tiễn
Braum
Braum
Đồ Long Hộ Pháp
Gnar
Gnar
Ngọc Long Hóa Hình
Jinx
Jinx
Lễ Hội Pháo Thủ
Kayn
Kayn
Cuồng Long Kim Long Sát Thủ
Lillia
Lillia
Đồ Long Kỵ Sĩ Pháp Sư
Nami
Nami
Thượng Long Pháp Sư Bí Ẩn
Qiyana
Qiyana
Lôi Long Sát Thủ
Shen
Shen
Cuồng Long Đấu Sĩ Chiến Binh
Thresh
Thresh
Ám Long Hộ Pháp
Tristana
Tristana
Luyện Rồng Pháo Thủ
Twitch
Twitch
Bang Hội Xạ Tiễn
Yone
Yone
Huyễn Long Chiến Binh

3

3

Anivia
Anivia
Ngọc Long Thuật Sĩ Thần Thoại
Diana
Diana
Đồ Long Sát Thủ
Elise
Elise
Ám Long Hóa Hình
Illaoi
Illaoi
Thượng Long Đấu Sĩ
Lee Sin
Lee Sin
Lôi Long Chiến Binh Rồng
Lulu
Lulu
Luyện Rồng Bí Ẩn Thuật Sĩ
Nunu & Willump
Nunu & Willump
Huyễn Long Kỵ Sĩ
Olaf
Olaf
Đồ Long Đấu Sĩ Chiến Binh
Ryze
Ryze
Bang Hội Pháp Sư
Swain
Swain
Cuồng Long Chiến Binh Rồng Hóa Hình
Sylas
Sylas
Ám Long Pháp Sư Đấu Sĩ
Varus
Varus
Thượng Long Xạ Tiễn
Volibear
Volibear
Kim Long Chiến Binh Rồng Thần Thoại

4

4

Corki
Corki
Lễ Hội Pháo Thủ
Hecarim
Hecarim
Cuồng Long Kỵ Sĩ
Neeko
Neeko
Ngọc Long Hóa Hình
Ornn
Ornn
Lôi Long Đấu Sĩ Thần Thoại
Sona
Sona
Lễ Hội Thuật Sĩ
Talon
Talon
Bang Hội Sát Thủ
Xayah
Xayah
Cuồng Long Xạ Tiễn

5

5

Aurelion Sol
Aurelion Sol
Thượng Long Thuật Sĩ Rồng Thần
Bard
Bard
Bang Hội Bí Ẩn Nhạc Công
Pyke
Pyke
Ám Long Sát Thủ
Shyvana
Shyvana
Cuồng Long Hóa Hình Rồng Thần
Soraka
Soraka
Ngọc Long Tinh Nữ
Yasuo
Yasuo
Huyễn Long Chiến Binh Rồng Chiến Binh
Zoe
Zoe
Kim Long Trộm Phép Pháp Sư

8

8

Daeja
Daeja
Huyễn Long Rồng Thần
Idas
Idas
Kim Long Rồng Thần Hộ Pháp
Shi Oh Yu
Shi Oh Yu
Ngọc Long Bí Ẩn Rồng Thần
Sy'fen
Sy'fen
Ám Long Đấu Sĩ Rồng Thần

10

10

Ao Shin
Ao Shin
Lôi Long Rồng Thần
Đội của bạn còn trống. Hãy chọn một tướng bên trái để bắt đầu.
Đội của bạn:

Đội của bạn:

Thưởng

Pháo Thủ
2 / 3 / 4 / 5
Lôi Long
2 / 4 / 6 / 8
Sát Thủ
2 / 4 / 6
Rồng Thần
0 / 1
Cuồng Long
3 / 6 / 9
Bang Hội
1 / 2 / 3 / 4
Kỵ Sĩ
2 / 3 / 4 / 5
Pháp Sư
3 / 5 / 7 / 9
Thuật Sĩ
2 / 4 / 6
Kim Long
3 / 5 / 7 / 9
Chiến Binh Rồng
3 / 6 / 9
Đồ Long
2 / 4 / 6
Ám Long
2 / 4 / 6 / 8
Lễ Hội
2 / 3 / 4 / 5
Huyễn Long
2 / 4 / 6 / 8
Luyện Rồng
2 / 3
Bí Ẩn
2 / 3 / 4 / 5
Thần Thoại
3
Hộ Pháp
2 / 4 / 6
Tinh Nữ
1
Trộm Phép
1
Chiến Binh
2 / 4 / 6
Ngọc Long
3 / 6 / 9 / 0
Thượng Long
3 / 6 / 9
Xạ Tiễn
2 / 4 / 6
Nhạc Công
1
Đấu Sĩ
2 / 4 / 6 / 8
Hóa Hình
2 / 4 / 6