Trình xây dựng đội

Chiến thuật đấu đội

Anh hùng

1

1

Brand
Brand
Long Tộc Pháp Sư
Diana
Diana
Linh Hồn Sát Thủ
Elise
Elise
Cuồng Giáo Hộ Pháp
Fiora
Fiora
Khai Sáng Song Đấu
Garen
Garen
Chiến Tướng Tiên Phong
Maokai
Maokai
Thần Rừng Đấu Sĩ
Nasus
Nasus
Thánh Thần Hấp Huyết
Ngộ Không
Ngộ Không
Thánh Thần Tiên Phong
Nidalee
Nidalee
Chiến Tướng Thiện Xạ
Tahm Kench
Tahm Kench
Thần Tài Đấu Sĩ
Tristana
Tristana
Long Tộc Thiện Xạ
Twisted Fate
Twisted Fate
Cuồng Giáo Pháp Sư
Yasuo
Yasuo
Độc Hành Song Đấu

2

2

Annie
Annie
Thần Tài Pháp Sư
Braum
Braum
Long Tộc Tiên Phong
Janna
Janna
Khai Sáng Bí Ẩn
Jarvan IV
Jarvan IV
Chiến Tướng Hộ Pháp
Jax
Jax
Thánh Thần Song Đấu
Lulu
Lulu
Thần Rừng Pháp Sư
Nautilus
Nautilus
Truyền Thuyết Tiên Phong
Pyke
Pyke
Cuồng Giáo Sát Thủ Đồ Tể
Rakan
Rakan
Thần Rừng Hộ Pháp
Teemo
Teemo
Linh Hồn Thiện Xạ
Vi
Vi
Chiến Tướng Đấu Sĩ
Vladimir
Vladimir
Cuồng Giáo Hấp Huyết
Zed
Zed
Nhẫn Giả Đồ Tể

3

3

Akali
Akali
Nhẫn Giả Sát Thủ
Darius
Darius
Thần Tài Đồ Tể
Irelia
Irelia
Khai Sáng Thánh Thần Đại Sư
Kalista
Kalista
Cuồng Giáo Song Đấu
Katarina
Katarina
Chiến Tướng Thần Tài Sát Thủ
Kennen
Kennen
Nhẫn Giả Hộ Pháp
Kindred
Kindred
Linh Hồn Đao Phủ
Neeko
Neeko
Truyền Thuyết Bí Ẩn
Nunu & Willump
Nunu & Willump
Thần Rừng Đấu Sĩ
Shyvana
Shyvana
Long Tộc Đấu Sĩ
Sivir
Sivir
Cuồng Giáo Thiện Xạ
Veigar
Veigar
Thần Rừng Pháp Sư
Yuumi
Yuumi
Linh Hồn Bí Ẩn

4

4

Aatrox
Aatrox
Cuồng Giáo Tiên Phong
Aurelion Sol
Aurelion Sol
Long Tộc Pháp Sư
Cho'Gath
Cho'Gath
Truyền Thuyết Đấu Sĩ
Kayle
Kayle
Thánh Thần Đao Phủ
Morgana
Morgana
Khai Sáng Hấp Huyết
Olaf
Olaf
Long Tộc Đồ Tể
Sejuani
Sejuani
Thần Tài Tiên Phong
Shen
Shen
Nhẫn Giả Đại Sư Bí Ẩn
Talon
Talon
Khai Sáng Sát Thủ
Tryndamere
Tryndamere
Chiến Tướng Đồ Tể Song Đấu
Xayah
Xayah
Thần Rừng Đao Phủ Hộ Pháp

5

5

Azir
Azir
Chiến Tướng Hộ Pháp Hoàng Đế
Lee Sin
Lee Sin
Thánh Thần Song Đấu
Ornn
Ornn
Thần Rừng Tiên Phong Thợ Rèn
Samira
Samira
Liều Lĩnh Thiện Xạ Đồ Tể
Sett
Sett
Đại Ca Đấu Sĩ
Swain
Swain
Long Tộc Hấp Huyết
Yone
Yone
Độc Hành Đại Sư
Zilean
Zilean
Cuồng Giáo Bí Ẩn
Đội của bạn còn trống. Hãy chọn một tướng bên trái để bắt đầu.
Đội của bạn:

Đội của bạn:

Thưởng

Thánh Thần
2 / 4 / 6 / 8
Đại Sư
2 / 3 / 4
Long Tộc
3 / 6 / 9
Đại Ca
1
Đấu Sĩ
2 / 4 / 6 / 8
Bí Ẩn
2 / 4 / 6
Hấp Huyết
2 / 4
Khai Sáng
2 / 4 / 6
Sát Thủ
2 / 4 / 6
Thợ Rèn
1
Truyền Thuyết
3
Nhẫn Giả
1 / 4
Song Đấu
2 / 4 / 6 / 8
Đồ Tể
3 / 6
Chiến Tướng
3 / 6 / 9
Thần Tài
3 / 6
Linh Hồn
2 / 4
Đao Phủ
2 / 3 / 4
Hoàng Đế
1
Độc Hành
1 / 2
Thần Rừng
3 / 6 / 9
Pháp Sư
3 / 5 / 7
Thiện Xạ
2 / 4 / 6
Tiên Phong
2 / 4 / 6 / 8
Cuồng Giáo
3 / 6 / 9
Hộ Pháp
2 / 4 / 6
Liều Lĩnh
1