Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.028% 0.028%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.057% 0.057%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
1.1% 1.1%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.27% 4.9%
Kim cương II
Kim cương II
0.55%
Kim cương III
Kim cương III
0.96%
Kim cương IV
Kim cương IV
3.1%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
1.1% 13%
Bạch kim II
Bạch kim II
2.1%
Bạch kim III
Bạch kim III
3.3%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
6.9%
Vàng I Vàng I
Vàng I
3.6% 27%
Vàng II
Vàng II
5.6%
Vàng III
Vàng III
7.4%
Vàng IV
Vàng IV
11%
Bạc I Bạc I
Bạc I
6.9% 33%
Bạc II
Bạc II
8.8%
Bạc III
Bạc III
8.8%
Bạc IV
Bạc IV
8.7%
Đồng I Đồng I
Đồng I
5.2% 16%
Đồng II
Đồng II
4.9%
Đồng III
Đồng III
3.5%
Đồng IV
Đồng IV
2.4%
Iron I Iron I
Iron I
1.2% 2.7%
Iron II
Iron II
1.0%
Iron III
Iron III
0.40%
Iron IV
Iron IV
0.047%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: