Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.024% 0.024%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.049% 0.049%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
0.88% 0.88%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.11% 4.0%
Kim cương II
Kim cương II
0.35%
Kim cương III
Kim cương III
0.82%
Kim cương IV
Kim cương IV
2.7%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.62% 12%
Bạch kim II
Bạch kim II
1.6%
Bạch kim III
Bạch kim III
3.0%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
7.4%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.3% 27%
Vàng II
Vàng II
5.1%
Vàng III
Vàng III
7.7%
Vàng IV
Vàng IV
12%
Bạc I Bạc I
Bạc I
5.8% 33%
Bạc II
Bạc II
9.1%
Bạc III
Bạc III
9.4%
Bạc IV
Bạc IV
9.5%
Đồng I Đồng I
Đồng I
5.1% 17%
Đồng II
Đồng II
5.2%
Đồng III
Đồng III
3.9%
Đồng IV
Đồng IV
2.7%
Iron I Iron I
Iron I
1.4% 3.1%
Iron II
Iron II
1.2%
Iron III
Iron III
0.38%
Iron IV
Iron IV
0.015%
0 bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: