Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.020% 0.020%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.040% 0.040%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
1.9% 1.9%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.18% 6.7%
Kim cương II
Kim cương II
0.61%
Kim cương III
Kim cương III
1.3%
Kim cương IV
Kim cương IV
4.5%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.85% 17%
Bạch kim II
Bạch kim II
2.2%
Bạch kim III
Bạch kim III
4.2%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
10%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.7% 31%
Vàng II
Vàng II
6.0%
Vàng III
Vàng III
8.8%
Vàng IV
Vàng IV
13%
Bạc I Bạc I
Bạc I
5.4% 30%
Bạc II
Bạc II
8.4%
Bạc III
Bạc III
8.4%
Bạc IV
Bạc IV
8.2%
Đồng I Đồng I
Đồng I
3.2% 10%
Đồng II
Đồng II
3.1%
Đồng III
Đồng III
2.1%
Đồng IV
Đồng IV
1.5%
Iron I Iron I
Iron I
0.75% 1.7%
Iron II
Iron II
0.68%
Iron III
Iron III
0.25%
Iron IV
Iron IV
0.013%
0 bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: