Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.017% 0.017%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.035% 0.035%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
0.71% 0.71%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.13% 3.6%
Kim cương II
Kim cương II
0.39%
Kim cương III
Kim cương III
0.85%
Kim cương IV
Kim cương IV
2.2%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.67% 11%
Bạch kim II
Bạch kim II
1.7%
Bạch kim III
Bạch kim III
2.8%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
6.1%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.3% 25%
Vàng II
Vàng II
4.7%
Vàng III
Vàng III
7.0%
Vàng IV
Vàng IV
11%
Bạc I Bạc I
Bạc I
5.8% 34%
Bạc II
Bạc II
9.0%
Bạc III
Bạc III
9.7%
Bạc IV
Bạc IV
10%
Đồng I Đồng I
Đồng I
5.9% 19%
Đồng II
Đồng II
5.9%
Đồng III
Đồng III
4.5%
Đồng IV
Đồng IV
3.3%
Iron I Iron I
Iron I
1.8% 4.0%
Iron II
Iron II
1.6%
Iron III
Iron III
0.53%
Iron IV
Iron IV
0.020%
0 bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: