Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.023% 0.023%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.046% 0.046%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
0.56% 0.56%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.11% 2.8%
Kim cương II
Kim cương II
0.33%
Kim cương III
Kim cương III
0.69%
Kim cương IV
Kim cương IV
1.6%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.65% 9.7%
Bạch kim II
Bạch kim II
1.5%
Bạch kim III
Bạch kim III
2.4%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
5.1%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.3% 25%
Vàng II
Vàng II
4.7%
Vàng III
Vàng III
6.8%
Vàng IV
Vàng IV
11%
Bạc I Bạc I
Bạc I
6.3% 36%
Bạc II
Bạc II
9.5%
Bạc III
Bạc III
10%
Bạc IV
Bạc IV
10%
Đồng I Đồng I
Đồng I
6.5% 21%
Đồng II
Đồng II
6.3%
Đồng III
Đồng III
4.8%
Đồng IV
Đồng IV
3.5%
Iron I Iron I
Iron I
1.8% 3.9%
Iron II
Iron II
1.5%
Iron III
Iron III
0.49%
Iron IV
Iron IV
0.024%
0 bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: