Phân bố xếp hạng

Phân bố xếp hạng (TFT)

Thứ bậc Hạng Hạng % Bậc %
Thách Đấu Thách Đấu
Thách Đấu
0.016% 0.016%
Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ
Đại Cao Thủ
0.033% 0.033%
Cao Thủ Cao Thủ
Cao Thủ
0.97% 0.97%
Kim Cương I Kim Cương I
Kim Cương I
0.11% 2.1%
Kim Cương II
Kim Cương II
0.26%
Kim Cương III
Kim Cương III
0.48%
Kim Cương IV
Kim Cương IV
1.2%
ngọc lục bảo I ngọc lục bảo I
ngọc lục bảo I
0.37% 6.3%
ngọc lục bảo II
ngọc lục bảo II
0.90%
ngọc lục bảo III
ngọc lục bảo III
1.5%
ngọc lục bảo IV
ngọc lục bảo IV
3.4%
Bạch Kim I Bạch Kim I
Bạch Kim I
1.1% 15%
Bạch Kim II
Bạch Kim II
2.6%
Bạch Kim III
Bạch Kim III
4.1%
Bạch Kim IV
Bạch Kim IV
7.4%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.8% 25%
Vàng II
Vàng II
5.2%
Vàng III
Vàng III
6.9%
Vàng IV
Vàng IV
10%
Bạc I Bạc I
Bạc I
5.2% 29%
Bạc II
Bạc II
7.6%
Bạc III
Bạc III
7.9%
Bạc IV
Bạc IV
8.2%
Đồng I Đồng I
Đồng I
4.8% 16%
Đồng II
Đồng II
4.9%
Đồng III
Đồng III
3.8%
Đồng IV
Đồng IV
2.9%
Sắt I Sắt I
Sắt I
1.6% 3.9%
Sắt II
Sắt II
1.6%
Sắt III
Sắt III
0.69%
Sắt IV
Sắt IV
0.051%