Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.0024% 0.0024%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.0085% 0.0085%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
0.046% 0.046%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.030% 0.47%
Kim cương II
Kim cương II
0.064%
Kim cương III
Kim cương III
0.10%
Kim cương IV
Kim cương IV
0.26%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.22% 3.4%
Bạch kim II
Bạch kim II
0.51%
Bạch kim III
Bạch kim III
0.89%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
1.8%
Vàng I Vàng I
Vàng I
1.5% 17%
Vàng II
Vàng II
2.9%
Vàng III
Vàng III
4.8%
Vàng IV
Vàng IV
8.4%
Bạc I Bạc I
Bạc I
7.3% 43%
Bạc II
Bạc II
11%
Bạc III
Bạc III
12%
Bạc IV
Bạc IV
13%
Đồng I Đồng I
Đồng I
9.6% 29%
Đồng II
Đồng II
9.0%
Đồng III
Đồng III
6.5%
Đồng IV
Đồng IV
4.5%
Iron I Iron I
Iron I
2.4% 4.8%
Iron II
Iron II
1.8%
Iron III
Iron III
0.56%
Iron IV
Iron IV
0.014%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: