Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.017% 0.017%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.025% 0.025%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
0.16% 0.16%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.047% 1.1%
Kim cương II
Kim cương II
0.14%
Kim cương III
Kim cương III
0.23%
Kim cương IV
Kim cương IV
0.70%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.38% 5.7%
Bạch kim II
Bạch kim II
0.81%
Bạch kim III
Bạch kim III
1.4%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
3.0%
Vàng I Vàng I
Vàng I
1.9% 21%
Vàng II
Vàng II
3.8%
Vàng III
Vàng III
5.8%
Vàng IV
Vàng IV
9.9%
Bạc I Bạc I
Bạc I
7.4% 41%
Bạc II
Bạc II
10%
Bạc III
Bạc III
11%
Bạc IV
Bạc IV
11%
Đồng I Đồng I
Đồng I
8.1% 25%
Đồng II
Đồng II
7.4%
Đồng III
Đồng III
5.6%
Đồng IV
Đồng IV
3.9%
Iron I Iron I
Iron I
2.0% 4.1%
Iron II
Iron II
1.6%
Iron III
Iron III
0.48%
Iron IV
Iron IV
0.017%
0 bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: