Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.015% 0.015%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.028% 0.028%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
0.43% 0.43%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.18% 2.6%
Kim cương II
Kim cương II
0.32%
Kim cương III
Kim cương III
0.57%
Kim cương IV
Kim cương IV
1.5%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.80% 9.0%
Bạch kim II
Bạch kim II
1.4%
Bạch kim III
Bạch kim III
2.2%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
4.5%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.8% 24%
Vàng II
Vàng II
4.6%
Vàng III
Vàng III
6.2%
Vàng IV
Vàng IV
10%
Bạc I Bạc I
Bạc I
7.1% 37%
Bạc II
Bạc II
9.7%
Bạc III
Bạc III
10%
Bạc IV
Bạc IV
10%
Đồng I Đồng I
Đồng I
6.5% 21%
Đồng II
Đồng II
6.2%
Đồng III
Đồng III
4.6%
Đồng IV
Đồng IV
3.6%
Iron I Iron I
Iron I
1.9% 4.6%
Iron II
Iron II
1.8%
Iron III
Iron III
0.76%
Iron IV
Iron IV
0.042%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: