Phân hạng

Phân hạng (TFT)

Bậc Hạng Hạng % Bậc %
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu
0.032% 0.032%
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster
0.064% 0.064%
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ
0.59% 0.59%
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I
0.26% 3.2%
Kim cương II
Kim cương II
0.40%
Kim cương III
Kim cương III
0.67%
Kim cương IV
Kim cương IV
1.9%
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I
0.96% 10%
Bạch kim II
Bạch kim II
1.7%
Bạch kim III
Bạch kim III
2.5%
Bạch kim IV
Bạch kim IV
5.2%
Vàng I Vàng I
Vàng I
3.0% 25%
Vàng II
Vàng II
5.0%
Vàng III
Vàng III
7.0%
Vàng IV
Vàng IV
10%
Bạc I Bạc I
Bạc I
7.4% 37%
Bạc II
Bạc II
9.7%
Bạc III
Bạc III
9.8%
Bạc IV
Bạc IV
10%
Đồng I Đồng I
Đồng I
6.0% 18%
Đồng II
Đồng II
5.4%
Đồng III
Đồng III
4.1%
Đồng IV
Đồng IV
2.9%
Iron I Iron I
Iron I
1.5% 3.7%
Iron II
Iron II
1.4%
Iron III
Iron III
0.65%
Iron IV
Iron IV
0.032%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: